لحظه  بروز رسانی 
masome
شیطونشیطون
masome

گفت اگر دوستم داری ثابت کن .!! اصلا قسم بخور

گفت اگر دوستم داری ثابت کن ...!!
اصلا قسم بخور
چشمهایش را بوسیدم وگفتم؛
به همین برکت قسم ...!!

500x500_1443092747044262.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
masome
شیطونشیطون
masome

آخرین شنبه ی پاییز است بیچاره پاییز. راستی کسی

آخرین شنبه ی پاییز است
بیچاره پاییز..
راستی کسی نمی داند پاییز عاشق کیست؟!
پاییز بی دل این روزهای آخر را به سختی میگذراند.
فکر کنم دیوانه شده،خودش را باخته وگرنه
پاییز و اینهمه سرما
پاییز و اینهمه برف.
پاییز و اینهمه زمستان.

500x625_1449258326912335.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
masome
شیطونشیطون
masome

دربدترین روزها امیدوارباش زیرا زیباترین بارانها ازسیاه ترین ابرهاست

دربدترین روزها امیدوارباش
زیرا زیباترین بارانها
ازسیاه ترین ابرهاست...
زندگیتان پراز بارانهای زیبا

IMG_1449419526436.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
farnaaz69{{دلبر دلهای پاک}}
خوشحالخوشحال
farnaaz69{{دلبر دلهای پاک}}

10 نکته حیاتی برای جادو کردن طرف مقابل 1-سلام دادن

 1. 10 نکته حیاتی برای جادو کردن طرف مقابل

  1-سلام دادن را تو آغاز کن زیرا سلام موجب اطمینان طرف مقابل می شود.

  2-تبسم کن زیرا تبسم طرف مقابل را سحر می کند و قلبش را می نوازد.
  ...
  3-به طرف مقابل خود اهمیت ده و از او تقدیر کن و با مردم آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخود کنند.

  4-در هدیه دادن بخیل نباش اگر چه قیمت آن کم باشد زیرا ارزش معنوی آن بیشتر از ارزش مادی است .

  5-با دیگران در حد توجه شان صحبت کن زیرا افراد میل دارند که در مدار توجه شان کسی با آنها گفتگو کند.

  6-اگر دیگران کار خوبی انجام دادند از آنها تعریف کن زیرا ستایش در نفس اثر می گذارد اما در تعریف زیاده روی نکن .

  7-هنرسکوت را بیاموز زیرا مردم کسی را که به آنها گوش می دهد دوست دارند .

  8-اگر کار خوبی برای شخصی انجام دادی منتظر عوض آن نباش

  9-کلمات خود را برگزین تا جایگاه تو بالا رود زیرا کلمه ی نیکو بهترین وسیله برای نوازش قلبهاست .

  10-نیازهای مردم را برآورده کن زیرا بدین ترتیب به قلبشان راه می یابی .نفس ها با برآورده کردن نیازها پر می شود .

مشاهده همه ی 6 نظر
mahta
قاطیقاطی
mahta

هی ﻣﺮﺩ!!!!! ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺷﻬﻮﺗﺘﻮ ﺧﺎﻣﻮﺵ کن کمی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﯾﺒﺎﺋﯿﻬﺎی ﺑﺎﻃن

هی ﻣﺮﺩ!!!!! ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺷﻬﻮﺗﺘﻮ ﺧﺎﻣﻮﺵ کن کمی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﯾﺒﺎﺋﯿﻬﺎی ﺑﺎﻃن ﯾک زن فکر کن ﻫﺮ زن ﺯﯾﺒﺎﯾی ﻓﺎﺣشه ﻧﯿﺴﺖ!!!!

مشاهده همه ی 3 نظر