لحظه  بروز رسانی 
حسین آشنا
حسین آشنا

گفتــی : " مــگر به خواب ببینــی رخ مــرا "

6cX0
گفتــی :
" مــگر به خواب ببینــی رخ مــرا "

دیــوااانه .... از خیـال " تــو "
خوابــم نمــی برد ....

مشاهده همه ی 1 نظر
حسین آشنا
حسین آشنا

مستی نه از پیاله نه از خـم شروع شـد

6cYh
مستی نه از پیاله نه از خـم شروع شـد
از جاده سـه ‌شنبه شب قم شروع شد

آییـنـه خیره شـد بـه مـن و مـن به آینــه
آنقدر «خیره» شد که تبسم شروع شد

خورشیـد ذره‌بیـن به تماشای مـن گرفت
آنـگـاه آتـش از دل هیــزم شــروع شــد

وقتی نسیم آه من از شیشه‌ها گذشت
بـی‌تـابــی مـزارع گـنـدم شــروع شــد

مـوج عـذاب یـا شـب گــرداب ؟ هیـچ‌یـک
دریـا دلـش گرفـت و تلاطم شروع شــد

از فال دست خـود چه بـگویـم کـه مـاجـرا
از ربــنـــای رکــعــت دوم شــروع شــد

در سجـده توبـه کـردم و پایـان گـرفت کـار
تـا گفتم السلام علیکم ... شروع شد

┘◄ فاضل نظری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین آشنا
حسین آشنا

ﺩﻟـﻢ ” ﺑﻬــﺎﻧﻪ ﯼ ” ﺗـــﻮ ” ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ !

ﺩﻟـﻢ ” ﺑﻬــﺎﻧﻪ ﯼ ” ﺗـــﻮ ” ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ !
ﺗــــﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧــﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻬــﺎﻧﻪ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺯﺩﺩ …
ﺑﻬــﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿـﺎﻥ ﺍﻧﺒـﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ …
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭘـــﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .
ﺑﻬــــﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺳﮑـــﻮﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ؛
ﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﮑﻨﻢ ﺍﺯ ” ﻧﺒـﻮﺩﻧﺖ “ْ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین آشنا
حسین آشنا

من و تو یک روز عاقبت به هم می رسیم

من و تو یک روز عاقبت به هم می رسیم
آن روز کی باشد و کجا ؟
بگذار که بگذاریم پایِ حکمتِ خودش
فقط...
مهم آنست که من و تو یک روز به هم می رسیم
و من به اندازه همه این دلتنگیها
در آغوشِ تو گم خواهم شد....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین آشنا
حسین آشنا

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی : ♥•٠·˙ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻭﺍﺭﺩ

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی :
♥•٠·˙
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺁﺩﻣﯽ ﻧﺸﻮ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻧﮑﻦ ،
ﺣﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻨﺖ ...!
ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﺑﺰﻧﯽ ،
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﻪ ﮐﺮﻡ ﺗﻮﺵ ﭘﯿﺪﺍ می ک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین آشنا
حسین آشنا

نمیـدانم کـُجـا ؟ کـِی ؟ کـُدام

a469a9e94a424468ae2a58d7d24588bb.jpg

نمیـدانم
کـُجـا ؟
کـِی ؟
کـُدام روز ؟
چـه شـد ؟
کـه یـادت از دَستـم افـتـاد
و حـاصِلَش تمـام ِ زمـین خـوردن هـایـم اسـتـــ !
دلم می خـواهـد آرام صـدایتـــ کنـم :
" اللّهُمـَّ یـا شـاهـِدَ کُـلِّ نـَجْـوى "
و بـگـویـم :تـو خـود ِ آرامـشی
و من خـود ِ خـود ِ بیـقـراری . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید