لحظه  بروز رسانی 
♥ali♥
آروم و عادیآروم و عادی
♥ali♥

خــــــــــــــــدایـــــــــــا بین آدماے روے زمـینـــــــت ڪہ آرامشــے نصیبــم نشد .م

خــــــــــــــــدایـــــــــــا 
بین آدماے روے زمـینـــــــت ڪہ آرامشــے نصیبــم نشد ....
میـــــشـہ یـہ جا بین آدماے زیر زمیـــنت بــهـم بـــدی ؟؟؟
 آخــہ دیـــــــــدم رو ســنگــاشــون نوشتــــــــہ بود :
⇜ آرامگــــــــــــاه ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥ali♥
آروم و عادیآروم و عادی
♥ali♥

چه کسی میداند  که تو در پیله خود تنهایی ؟ چه

چه کسی میداند 

که تو در پیله خود تنهایی ؟

چه کسی میداند

که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟

پیله ات را بگشای !

تو به اندازه پروانه شدن زیبایی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید