لحظه  بروز رسانی 
hhh
مهربونمهربون
hhh

ماهی به آب گفت بی تو میمیرم آب خواست امتحانش

ماهی به آب گفت بی تو میمیرم

آب خواست امتحانش کنه

گفت میرم و به حرفات فکر میکنم

رفت و زود برگش ولی وقتی برگشت ماهی مرده بود

هیچ وقت با رفتنت کسی رو امتحان نکن
مرگ بر آمریکا

مشاهده همه ی 2 نظر
hhh
مهربونمهربون
hhh

سهراب جان باور کن مشکل از چشم های ما نیست.هر قدر

سهراب جان باور کن مشکل از چشم های ما نیست
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هر قدر م که می شوریم دنیا بهتر دیده نمی شود
مرگ بر آمریکا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید