لحظه  بروز رسانی 
ELNAZ
آروم و عادیآروم و عادی
ELNAZ

khili khube.  دقت کردین جملات وارونه چگونه است ؟ (( گنج ))

khili khube...

 دقت کردین جملات وارونه چگونه است ؟
 (( گنج )) (( جنگ)) مى شود ، (( درمان)) (( نامرد)) و (( قهقهه)) (( هق هق )) !!! ولى (( دزد)) همان (( دزد)) است (( درد )) همان (( درد )) است و (( گرگ)) همان (( گرگ)) ... ارى نمی دانم چرا  (( من )) (( نم)) زده است و (( يار )) (( راى)) عوض كرده است ، (( راه)) گويى (( هار )) شده ، و (( روز )) ب (( زور )) ميگذرد ، (( اشنا)) را جز در (( انشا )) نميبينى و چه (( سرد)) است اين ((درس)) زندگى ، اينجاست ك (( مرگ)) برايم (( گرم )) ميشود چرا كه (( درد )) همان (( درد )) است  

مشاهده همه ی 22 نظر
♡ ترانه ی سکوت ♡
قبراققبراق
♡ ترانه ی سکوت ♡

ﺑﺎ ﺧﻮﻧــﺪﻥ ﻫــﺮ ﻭﺭﻕ ﺍﺯ ﺟــﺰﻭﻩ ﻫﺎﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﺑـﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘــﯿﺠﻪ

ﺑﺎ ﺧﻮﻧــﺪﻥ ﻫــﺮ ﻭﺭﻕ ﺍﺯ ﺟــﺰﻭﻩ ﻫﺎﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﺑـﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘــﯿﺠﻪ میرسم

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮐﻠـﺎﺱ ﺳـﻮﻡ ﺩﺑﺴـﺘﺎﻥ ﻫـﻤﻮﻥ ﻣـﻮﻗﻊ ﮐـﻪ ﮐـﺎﺭﺕ
ﺻـﺪ ﺁﻓـﺮﯾـﻦ ﮔﺮﻓﺘـﻢ ، 
ﺗـﻮ ﺍﻭﺝ  ﺑﻮﺩﻡ ﺑـﺎﯾﺪ با درس ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ

ﺍﺷﺘـــﺒـــــﺎﻩ ﮐــــﺮﺩﻡ...... !!!

مشاهده همه ی 1 نظر
♡ ترانه ی سکوت ♡
قبراققبراق
♡ ترانه ی سکوت ♡

حیوون خونگی فقط شتر! هر شیش ماه یه بار لازمه بهش

حیوون خونگی فقط شتر!
هر شیش ماه یه بار لازمه بهش غذا بدی 

تازه بعد شیش ماه خار بوته هم بزاری 

جلوش با اشتها میخوره، 

چیه این سگ و گربه و اينجور لوس بازیا 

مشاهده همه ی 2 نظر
♡ ترانه ی سکوت ♡
قبراققبراق
♡ ترانه ی سکوت ♡

به فرزندان خود سوار كارى و شنا بياموزيد  اما تورو خدا

به فرزندان خود سوار كارى و شنا بياموزيد 

اما تورو خدا به والدين خود اينترنت و شبكه هاى اجتماعى نياموزيد

مشاهده همه ی 1 نظر
♡ ترانه ی سکوت ♡
قبراققبراق
♡ ترانه ی سکوت ♡

در یک دهکده ی کوچک معلم مدرسه از دانش آموزان خواست

در یک دهکده ی کوچک معلم مدرسه از دانش آموزان خواست تا تصویری از چیزیکه برایشان بسیار با ارزش است را بکشند.
او با خود فکر میکرد که این بچه های فقیر حتما تصویر بوقلمون و میز پر از غذا را میکشند.
ولی وقتی یکی از بچه ها نقاشی ساده و کودکانه خود را تحویل داد,معلم شوکه شد.
او تصویر یک دست را کشیده بود.
ولی این دست چه کسی بود؟
یکی از بچه ها گفت من فکر میکنم این دست خداست که بما غذا میرساند.
دیگری گفت که این دست کشاورزی است که گندم میکارد.
معلم بالای سر آن کودک رفت و از او پرسید این دست چه کسی است؟
کودک در حالیکه خجالت میکشید گفت:خانم,این دست شماست.
معلم بیاد آورد که از وقتی این کودک پدر و مادرش را از دست داده بود به بهانه های مختلف پیش او میامد تا خانم معلم دست نوازشی بر سر او بکشد....
ویکتور هوگومیگوید:ایمان داشته باش که کوچکترین محبتها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمیشود..

مشاهده همه ی 4 نظر
♡ ترانه ی سکوت ♡
قبراققبراق
♡ ترانه ی سکوت ♡

دختر کوچولو وارد داروخانه شد و گفت: لطفا به من یهدختر کوچولو وارد داروخانه شد و گفت: 
لطفا به من یه معجزه بدید.
دکتر گفت:
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ؟
- : ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻡ ﮔﻨﺪﻩ ﺗر میشه !
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻩ، ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﻡ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺨﺮﻡ .
- : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ ، ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻭﺷﯿﻢ.

ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ، ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﯾﺪ .

ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺭﻭ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩ ﻭ
ﺻﺪﺍﺋﯽ ﮔﻔﺖ: ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﭘﻮﻝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﻪ، ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﺮﺍﯼ
ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺕ!
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮﻥ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻢ؟ !
ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻮﺩ. ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﮎ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.

دکتر ارنست گروپ، رئیس سابق بیمارستان هانوفر آلمان چندی پیش این خاطره رو در یک کنفرانس علمی مطرح کرد، و گفت كه اون مرد جراح پروفسور مجید سمیعی بود

مشاهده همه ی 3 نظر
(◕‿◕)☺☺ŔeYhAnEhhhhh☺☺ (◕‿◕)
ناراحتناراحت
(◕‿◕)☺☺ŔeYhAnEhhhhh☺☺ (◕‿◕)

سلام!  حال همه‌ی ما خوب است  ملالی نيست جز گم شدنِ

سلام! 


حال همه‌ی ما خوب است 


ملالی نيست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خيالی دور، 


که مردم به آن شادمانیِ بی‌سبب می‌گويند 


با اين همه عمری اگر باقی بود 


طوری از کنارِ زندگی می‌گذرم 


که نه زانویِ آهویِ بی‌جفت بلرزد و 


نه اين دلِ ناماندگارِ بی‌درمان! 


تا يادم نرفته است بنويسم 


حوالیِ خوابهای ما سالِ پربارانی بود 


می‌دانم هميشه حياط آنجا پر از هوای تازه‌ی باز نيامدن است 


اما تو لااقل، حتی هر وهله، گاهی، هر از گاهی 


ببين انعکاس تبسم رويا 


شبيه شمايل شقايق نيست! 


راستی خبرت بدهم 


خواب ديده‌ام خانه‌ئی خريده‌ام 


بی‌پرده، بی‌پنجره، بی‌در، بی‌ديوار ... هی بخند! 


بی‌پرده بگويمت 


چيزی نمانده است، من چهل ساله خواهم شد

مشاهده همه ی 14 نظر
hasti
آروم و عادیآروم و عادی
hasti

اینم یه کار چهره با مداد رنگی هنوز کامل نشده دارم

اینم یه کار چهره با مداد رنگی هنوز کامل نشده دارم

اینم یه کار چهره با مداد رنگی هنوز کامل نشده دارم میکشم

مشاهده همه ی 38 نظر