لحظه  بروز رسانی 
ђ๏รєเภ
آروم و عادیآروم و عادی
ђ๏รєเภ

مردی را به جرم قتل نزد کورش بزرگ آوردندپسران مقتول خواهان

معنی نماد فروهر نماد ایران باستان
مردی را به جرم قتل نزد کورش بزرگ آوردند
پسران مقتول خواهان اجرای حکم شدند

ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ کاری ﻣﻬﻢ برای ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ.
ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟
ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ نگاه ﮐﺮﺩ ﻭ گفت : ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ.
ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ :ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺁﺭﺍﺩگفت :ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ.
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍمیﮑﻨﯿﻢ!
ﺁﺭﺍﺩ گفت :ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ و ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ.

اﻧﺪﮐﯽ پیش ﺍﺯﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
کورش ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ؟
ﻗﺎﺗﻞ پاسخ ﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯﺁﺭﺍﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ مهرورزی ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺯﯾﺮﺍ می ترﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.

این نوشته را گذاشتم زیرا می ترسم كه بگویند گذشته ایران از یاد مردم ایران رفته است...
ب ه یاد داشته باشید که میتوانیم دوباره بسازیم و آغاز کنیم فرهنگ پدران و مادرانمان را.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ђ๏รєเภ
آروم و عادیآروم و عادی
ђ๏รєเภ

💔 بعضـــی وقتا خیلـــی. سخته که . پیش بقیه وانمود


💔

بعضـــی وقتا خیلـــی...

سخته که .....

پیش بقیه وانمود کنی

حالت خوبه....

درحالےکه دوست داری 

از تــــه دل....

فریاد بکشی داغونم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ђ๏รєเภ
آروم و عادیآروم و عادی
ђ๏รєเภ

شده وقتی با خانواده بحثت میشه سر چیزای بیخود اشکت


شده وقتی با خانواده بحثت میشه سر چیزای بیخود اشکت در بیاد؟
این اشک به خاطر بحثت با مادرت نبوده تو یه بهونه میخوایی که فقط خالی شی..
زندگیتو مرور کنی و ببینی چقدر تنهایی و در آخر دلت برای خودت بسوزه!
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ђ๏รєเภ
آروم و عادیآروم و عادی
ђ๏รєเภ

☜ایــــن روزا              ☜هر ڪـــــے  


☜ایــــن روزا

             ☜هر ڪـــــے
 
        ☜هــــر بـــلایی میخــــــواد
                                ☜ســــــــرت میـــاره 

              ☜اخـــــرش میگــہ

☜حـــلالم ڪن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ђ๏รєเภ
آروم و عادیآروم و عادی
ђ๏รєเภ
نی نی

نی نی

مشاهده همه ی 3 نظر
ђ๏รєเภ
آروم و عادیآروم و عادی
ђ๏รєเภ

ԋσʂҽιɳ:همـــــــه میــــــگنگوشی زیاد دستـــــتــــــه یکـــــم بذار کنــــــار. امـــــ

ԋσʂҽιɳ:
همـــــــه میــــــگن
گوشی

زیاد دستـــــتــــــه یکـــــم بذار کنــــــار...

امــــــّا هیـــــشکے نمیــــــگه چــے

بہ روزت اومده

ڪه
⇦گوشی⇨
شده....
همدمت..

مشاهده همه ی 3 نظر
ђ๏รєเภ
آروم و عادیآروم و عادی
ђ๏รєเภ

یک دقیقه سکوت به احترام پیرمردی که در آغوش همسرشبه


یک دقیقه سکوت به احترام پیرمردی که در آغوش همسرش
به دلیل نداشتن توان خرید دارو
جلوی دارو خانه جان داد ...!

*تو این ماه مبارک خواهشا فکر کسایی که دستشون خالیه هم باشین*

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید