لحظه  بروز رسانی 
مهربونمهربون
@hoseyn199

با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با

با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می­شوید­، مهارت‌های مکالمه­ای مثل دیگر مهارت‌ها خیلی مهم می­شوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهربونمهربون
@hoseyn199

hدم­ها می­خواهند بدانند که دوست داشته می‌شوند و قدرشان دانسته می‌شود

hدم­ها می­خواهند بدانند که دوست داشته می‌شوند و قدرشان دانسته می‌شود. پس حتما به عزیزانتان بگویید که دوستشان دارید. شاید هرگز متوجه نشویدکه چقدر نیاز به شنیدنش دارند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهربونمهربون
@hoseyn199

یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و

یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را لمس کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهربونمهربون
@hoseyn199

بچه ها نظر بدین در مورد این عکس؟؟ مرسی

بچه ها نظر بدین در مورد این عکس؟؟ مرسی

بچه ها نظر بدین در مورد این عکس؟؟
مرسی

مشاهده همه ی 4 نظر
مهربونمهربون
@hoseyn199

آدم­ها می­خواهند بدانند که دوست داشته می‌شوند و قدرشان دانسته می‌شود

آدم­ها می­خواهند بدانند که دوست داشته می‌شوند و قدرشان دانسته می‌شود. پس حتما به عزیزانتان بگویید که دوستشان دارید. شاید هرگز متوجه نشویدکه چقدر نیاز به شنیدنش دارند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهربونمهربون
@hoseyn199

کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد

کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد افسردگی ، دزدی و نیازمندی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهربونمهربون
@hoseyn199

یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و

یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را لمس کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید