لحظه  بروز رسانی 
حضرت عشق
عاشقعاشق
حضرت عشق

🌸 "عشق"یعنی ؛ 💗 بودنت حال مرا ،شیدا کند، !

🌸 "عشق"یعنی ؛ 💗 بودنت حال مرا ،شیدا کند، !

🌸 "عشق"یعنی ؛
💗 بودنت حال مرا ،شیدا کند، !

🌸 عشق یعنی؛
💗 رفتنت"قلب "مرا تنها کند !

🌸 عشق یعنی؛
💗 انقدر "مست"تو باشم ماه من،

🌸 "قصه عشقت "
💗 مرا رسواتر از رسوا کند

مشاهده همه ی 4 نظر
حسین
آروم و عادیآروم و عادی
حسین

تو .ساعت دوازده شب سی و یک شهریوری

تو .ساعت دوازده شب سی و یک شهریوری

تو ...ساعت دوازده شب سی و یک شهریوری...

و من عقربه ای که تا می خواهد به تو برسد !

به عقب می کشندش ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین
آروم و عادیآروم و عادی
حسین

از من تا خدا راهی نیست فاصله ایست به درازای

از من تا خدا راهی نیست فاصله ایست به درازای

از من تا خدا راهی نیست
فاصله ایست به درازای من تا من...
و در این هیاهوی غریب، من
این «من» را نمی یابم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین
آروم و عادیآروم و عادی
حسین

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد؛ بسیار

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد؛ بسیار

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد؛
بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را به فریاد وا می دارد...
و انسان ها فقط به فریاد هم می رسند
نه به سکوت هم...!
«فروغ فرخزاد»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید