لحظه  بروز رسانی 
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق

🌸 "عشق"یعنی ؛ 💗 بودنت حال مرا ،شیدا کند، !

🌸 "عشق"یعنی ؛ 💗 بودنت حال مرا ،شیدا کند، !

🌸 "عشق"یعنی ؛
💗 بودنت حال مرا ،شیدا کند، !

🌸 عشق یعنی؛
💗 رفتنت"قلب "مرا تنها کند !

🌸 عشق یعنی؛
💗 انقدر "مست"تو باشم ماه من،

🌸 "قصه عشقت "
💗 مرا رسواتر از رسوا کند

گندمزار عشق
مشاهده همه ی 5 نظر
حسین
آروم و عادیآروم و عادی
حسین

تو .ساعت دوازده شب سی و یک شهریوری

تو .ساعت دوازده شب سی و یک شهریوری

تو ...ساعت دوازده شب سی و یک شهریوری...

و من عقربه ای که تا می خواهد به تو برسد !

به عقب می کشندش ...!

مشاهده همه ی 1 نظر
حسین
آروم و عادیآروم و عادی
حسین

از من تا خدا راهی نیست فاصله ایست به درازای

از من تا خدا راهی نیست فاصله ایست به درازای

از من تا خدا راهی نیست
فاصله ایست به درازای من تا من...
و در این هیاهوی غریب، من
این «من» را نمی یابم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید