افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
سید - العبد الضعیف
ناراحتناراحت
سید - العبد الضعیف
از پیمبر یا خدا درباره ی حیدر بپرس
یعنی از گوهرشناسان قیمت گوهر بپرس

گل به خوبی می شناسد باغبان خویش را
وصف ساقی نجف را از می کوثر بپرس

معنی مرد خدا را نیمه شب از نخل ها
معنی شیر خدارا روز از لشکر بپرس

هیچ دیواری نمی شد مانع راه علی
از شکاف کعبه و دروازه ی خیبر بپرس

در دل تاریخ آوای((سلونی))زنده است
مشکلات سخت را از صاحب منبر بپرس

نه !فرار از جنگ هرگز درمرام شیر نیست
قصه را از بدر یا احزاب یا خیبر بپرس

گاه برترمی شود یک نوکر از صد پادشاه
این تناقض علتی دارد که از قنبر بپرس

در جهنم با علی یا در بهشت بی علی؟
شوق آتش را از ابراهیم پیغمبر بپرس

جمع خواهد شد محمد با علی در یک بدن؟
ما نمی فهمیم این را از علی اکبر بپرس

🔸شاعر:
#مجتبی_خرسندی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید - العبد الضعیف
ناراحتناراحت
سید - العبد الضعیف
ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد
در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد
شعری برای   ...
مشاهده همه ی 3 نظر
سید - العبد الضعیف
ناراحتناراحت
سید - العبد الضعیف
کویرم در آغوش باد و غبار
 
به رویای باران و باغم ببر

شبم سایه پوش خیال و سکوت

به ایوان نور و چراغم ببر


بهاری شو و دستهای مرا

بگیر و برویان ازین خاک پیر

سراغم بیا تا چو رودی رها

بریزم در آرامشی دلپذیر


تو را دوست دارم که رویای تو

ستونهای این سقف نیلوفریست

تو را دوست دارم که روز تو عید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید