لحظه  بروز رسانی 
roya
آروم و عادیآروم و عادی
roya

هر آدمی، چه پولدار و چه بی‌پول، چه زن و چه

هر آدمی، چه پولدار و چه بی‌پول، چه زن و چه

هر آدمی، چه پولدار و چه بی‌پول، چه زن و چه مرد، چه پیر و چه جوان ممکن است به بی‌شعوری مبتلا شود. نه باهوش بودن و نه کودن بودن، هیچ‌کدام مانع از ابتلا به این عارضه نمی‌شوند. به عبارت دیگر، بی‌شعوری مرضی است که می‌تواند هر کسی را در هر زمانی، بدون هیچ هشداری، آلوده کند. (کتاب بیشعوری – صفحه ۴۸)

نظرات برای این پست غیر فعال است
roya
آروم و عادیآروم و عادی
roya
مردی به نام اُوه

مردی به نام اُوه...

نظرات برای این پست غیر فعال است