افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
hossein
مریضمریض
hossein

➠ کســـــــــی که خودشو گُــــــــــه کرد... ➠ 

⇭نبایــــــــد بهش لطــــــــــف کرد⇭
بایــــــــد بهش تــــــــف کرد

مشاهده همه ی 12 نظر
hossein
مریضمریض
hossein

▩ معـــلوم نیــس . . . 

∇ فضـــا مجــازیه یـــا ✤ بــاغ وحــــش ✤
▩ همــه یا گــرگن
∇یا عقــاب
▩ یا شیـــــر
∇یا پلــــــــــنگ
▩ یه عــــــــده هــم کــه شــاخَن
∇خلاصــــــــــه از مــا گفتــن بــود
▩ •●←[چِــــخِِهـ . . . !]←●•

مشاهده همه ی 1 نظر
hossein
مریضمریض
hossein

♡ﺧُـــــــــــــــــﺪﺍیـــــا...❤️

ﺳـــــــــﺎﺩِﻩ مـــــی تَـــــﻮﺍﻥ ﻣُــــﺤــــﺎﮐِــﻤـــﻪ ات ﮐـــﺮﺩ!

ﺑــــﺎ ﻫَــــﻤــــﯿـــﻦ ﯾِــــﮏ ﺟُــﻤﻠـــﻪ...✔️

ﺍَﮔَــــــﺮ ﺯﻣــــــﯿــــﻨَـــﺖ ﺟـای خوبی بود؛

خودت به آسمان نمیرفتی...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
مریضمریض
hossein

مشاهده همه ی 5 نظر
hossein
مریضمریض
hossein

↩هے توووووو↪✔
▂▂ خَـــــــــــز شـُــــدی اَز بَــس

دَس بِـه دَس شــُــــدی✘✘✘

هِـــــEــHـــــه

☜تـــو هَـم واسَـم رَفتــی تـو لیســتِ
【اَمـــــــــــــــــوات】

☜وْاسِه شادیـــِه روحِـــت بُلّنــــــــد
【صَــلَــــــــــــــوات】

☜ﻣَـــــــــــــــﻦْ☞
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ➜➜
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم✘✘✘

★☜تَـــــک پَــــــــــــری☞
⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر...
⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘

 

⇚مــَــــــنْ⇛ از کسی متنفر نمیشم!!
فَقَـط بیخیالش میشم!!
اونـَــم یــِـــهــــــویے

مشاهده همه ی 2 نظر
hossein
مریضمریض
hossein

↯...رِفــــــــــيـــــق...↯

داغـــــ.ـــــونَــــــم بِه مُــــــــــولا...

نَـه کِـه ضَـــعــيــف بـاشَـم.. نَه ❕
بـي هَـــــوام،، اَمـــــاااا رو هَـــــوام...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
مریضمریض
hossein

((( سعی کنید همیشه اینجوری باشید :))) ترس ♥]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 غرور ♥]██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %15 حرص ♥]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کینه ♥]█████▒▒▒▒▒▒▒ %35 سادگی ♥]███████▒▒▒▒▒ %65 مهربونی ♥]████████▒▒▒▒ %75 خودباوری ♥]█████████▒▒▒ %85 معرفت ♥]████████████ %100.

مشاهده همه ی 2 نظر
hossein
مریضمریض
hossein

ب همین شب قسم

 ⇙⇚دعا کردم بمیرم ⇛⇘

 ↫هیــــــــــــــــــــ↭ـــــــــــــــس↬

 ↩ نگــــو خـــــــــــ↭ــــــــــــــــدا نکـــنه↪

 ⇜ بــــــــــگــــــــــــو ☟⇝

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید