لحظه  بروز رسانی 
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein

یه کیف 300 دلاری نخر که هیچی توش نذاری !

یه کیف 300 دلاری نخر که هیچی توش نذاری !

یه کیف 300 دلاری نخر که هیچی توش نذاری !

یه کیف 10 دلاری بخر، که توش 290 دلار پول داشته باشی !

خودت رو ورشکست نکن، برای اینکه پولدار بنظر برسی ..

مشاهده همه ی 11 نظر
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein

🔺قانون زندگی قانون باورهاست. باورهای عالی سرچشمه همه موفقیتهای بزرگ است

🔺قانون زندگی قانون باورهاست. باورهای عالی سرچشمه همه موفقیتهای بزرگ است

🔺قانون زندگی قانون باورهاست. باورهای عالی سرچشمه همه موفقیتهای بزرگ است.
🔹«تا موفق نشده اید، دست از سر رویاهایتان برندارید»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein

زمان است که وفاداری را ثابت میکند نه زبان.!!!

زمان است که وفاداری را ثابت میکند نه زبان.!!!

زمان است که وفاداری را ثابت میکند نه زبان...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن این روزها

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن این روزها

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن

این روزها زیادند
“گرگهایی” که با کفش آهو راه میروند !

مشاهده همه ی 2 نظر
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein

انسانها آفريده شده اند كه دوست داشته شوند؛ وسايل

انسانها آفريده شده اند كه دوست داشته شوند؛ وسايل

انسانها آفريده شده اند
كه دوست داشته شوند؛
وسايل و اشيا ساخته شدند
كه استفاده شوند....
دليل اينهمه آشفتگی در دنيا اين است
كه وسايل دوست داشته ميشوند و
از انسانها استفاده ميشود..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein

حاصلضرب توان در ادعا مقدارى ثابت است، هرچه توان انسان

حاصلضرب توان در ادعا مقدارى ثابت است، هرچه توان انسان

حاصلضرب توان در ادعا مقدارى ثابت است،
هرچه توان انسان كمتر باشد ادعاى او بيشتر است،
و هرچه توان انسان بيشتر باشد ادعاى او كمتر است...

👤 پروفسور محمود حسابى

مشاهده همه ی 1 نظر
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein

به ياد داشته باشيد كه خوشبختي انسان به مقام

به ياد داشته باشيد كه خوشبختي انسان به مقام

به ياد داشته باشيد كه
خوشبختي انسان به مقام يا دارايي
او بستگي ندارد،

خوشبختي، تنها به انديشه او بستگي دارد.

👤دیل کارنگی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein

سرتو میندازی پایین میری سرِکار، دخترا رو هم نمی

سرتو میندازی پایین میری سرِکار، دخترا رو هم نمی

سرتو میندازی پایین میری سرِکار،
دخترا رو هم نمی بینی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein

اگر خواستی چیزی را پنهان کنی لای یک کتاب بگذار!

اگر خواستی چیزی را پنهان کنی لای یک کتاب بگذار!

اگر خواستی چیزی را پنهان کنی لای یک کتاب بگذار!
این ملت کتاب نمیخوانند...

مشاهده همه ی 4 نظر
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein

‏سرباز: ما برای چه میجنگیم ؟! ‏فرمانده: برای خاکمون

‏سرباز: ما برای چه میجنگیم ؟! ‏فرمانده: برای خاکمون

‏سرباز: ما برای چه میجنگیم ؟!
‏فرمانده: برای خاکمون
‏سرباز: یعنی این خاک مال منه ؟!
‏فرمانده: بله
‏سرباز: پس چرا پدرم وقتی مُرد برای یک متر قبر پول دادیم ؟!

مشاهده همه ی 1 نظر