افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
IMG_20170929_022346.jpg

یه کیف 300 دلاری نخر که هیچی توش نذاری !

یه کیف 10 دلاری بخر، که توش 290 دلار پول داشته باشی !

خودت رو ورشکست نکن، برای اینکه پولدار بنظر برسی ..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
IMG_20170912_013143.jpg

🔺قانون زندگی قانون باورهاست. باورهای عالی سرچشمه همه موفقیتهای بزرگ است.
🔹«تا موفق نشده اید، دست از سر رویاهایتان برندارید»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
IMG_20170908_140653.jpg

زمان است که وفاداری را ثابت میکند نه زبان...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
IMG_20170905_114034.jpg

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن

این روزها زیادند
“گرگهایی” که با کفش آهو راه میروند !

مشاهده همه ی 2 نظر
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
IMG_20170904_004948.jpg

انسانها آفريده شده اند
كه دوست داشته شوند؛
وسايل و اشيا ساخته شدند
كه استفاده شوند....
دليل اينهمه آشفتگی در دنيا اين است
كه وسايل دوست داشته ميشوند و
از انسانها استفاده ميشود..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
IMG_20170903_132333.jpg

حاصلضرب توان در ادعا مقدارى ثابت است،
هرچه توان انسان كمتر باشد ادعاى او بيشتر است،
و هرچه توان انسان بيشتر باشد ادعاى او كمتر است...

👤 پروفسور محمود حسابى

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
IMG_20170903_131811.jpg

به ياد داشته باشيد كه
خوشبختي انسان به مقام يا دارايي
او بستگي ندارد،

خوشبختي، تنها به انديشه او بستگي دارد.

👤دیل کارنگی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
IMG_20170831_024732.jpg

سرتو میندازی پایین میری سرِکار،
دخترا رو هم نمی بینی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
IMG_20170704_010723.jpg

اگر خواستی چیزی را پنهان کنی لای یک کتاب بگذار!
این ملت کتاب نمیخوانند...

مشاهده همه ی 4 نظر
hossein
ورزشکارورزشکار
hossein
IMG_20170826_000609.jpg

‏سرباز: ما برای چه میجنگیم ؟!
‏فرمانده: برای خاکمون
‏سرباز: یعنی این خاک مال منه ؟!
‏فرمانده: بله
‏سرباز: پس چرا پدرم وقتی مُرد برای یک متر قبر پول دادیم ؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید