تولدت مبارک
لحظه  بروز رسانی 
حسین 1370
عاشقعاشق
حسین 1370

۴ عدد نان هرعدد ۱۰۰۰ تومن, ۴۰۰۰تومن -سطل ماست ،

۴ عدد نان هرعدد ۱۰۰۰ تومن, ۴۰۰۰تومن
-سطل ماست ، ۸۴۰۰
-سبزی خوردن یه کیلو ۳۰۰۰تومن
-چایی نبات بعدش جهت جلوگیری از سردی ، ۱۶۰۰تومن
جمع : ۱۷۰۰۰
۳۰ روز، هر سه وعده نون وماست ، میشه ۱،۵۳۰،۰۰۰ تومن

حقوق کارگر ۹۰۰،۰۰۰ تومن..😬😬😫😫😫😫

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین 1370
عاشقعاشق
حسین 1370

تـو شـوخـی زیبایـی بودی ڪہ خداونـد، با مـن

تـو شـوخـی زیبایـی بودی ڪہ خداونـد،

با مـن ڪرد! زیبـا بـود امـا فقـط...

یڪ شوخـے بود و حالا تـو بـے تقـصیری

خدایـت هم بـے تقـصیـر اسـت...

تنهـا مـن تقصیرڪارم ڪہ تاوان جدی

گرفتـن این شوخـے را پـس میدهـم..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین 1370
عاشقعاشق
حسین 1370

پسره خــوبے بُـــودَم بـــــِـــہ مـــُـــــــولآاَز غــــــُــــرُور مُــــــتِــــــنَــ

پسره خــوبے بُـــودَم بـــــِـــہ مـــُـــــــولآ
اَز غــــــُــــرُور مُــــــتِــــــنَــــفِر بُــــــــــودَم
دِلَــــــــم سَــــــــنگ نَـــــبـــــُود
پُـــــســـــتآم جُـــــک بُـــــود هــــــــــہ...
یِــــــہ رُوزے یــــِــــہ جآیــــے یِکــے وِلَـم کَرد
دِلَـــــم سَـــــنگ شُــــــــــد 
پُـــــستآم خَــــــــــشم شُــــــــــد
دُنــــــــــیآم بَــــــــــد شُــــــــــد 
سَـــــرد شُـــــدَم 
اُونَـــــم دیــــــــــگ بــــــــــے اَرزِش شُــــــــــد
بـَــــرگَـــــشت 
وَلـــــے دیــــــــــرِه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین 1370
عاشقعاشق
حسین 1370

✍ مام کلے رفیــــــــــق داشتیـــــم➣✍واسمــــــــــون پست ثابت میزاشتن✍میگفتن رفیقموننو د

✍ مام کلے رفیــــــــــق داشتیـــــم➣
✍واسمــــــــــون پست ثابت میزاشتن
✍میگفتن رفیقموننو دوسمــــــــــون داشتن➣
✍ولے یہ قانونے هست کہ میگہ ➣
♘وقتے رفیقت رفیق جدید پیدا میکنہ
خودت برو♘
تا حرمتا نشکنہツ
××××××××××××××××
رفـــــیـــــقایے داشتـــــم کہ با•°• دنیا •°•عوضشـــــون نمےڪردم 
ولے خب 
دنیــــــــــا عوضشون کرد

❌✔️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین 1370
عاشقعاشق
حسین 1370

سلامٺے خُودَم ڪِہ هًمـہ گٌفتًڹ مآشاللّہ ⇦بیـشتًر از سِنِشـ میفَہمہ⇨✘ اما هیچڪسـ

سلامٺے خُودَم ڪِہ هًمـہ گٌفتًڹ مآشاللّہ
 ⇦بیـشتًر از سِنِشـ میفَہمہ⇨
✘ اما هیچڪسـ نفہمید ڪہ✘
  بیشـــتر از سِنــَم سَختے ڪِشیدَم وَ
❌ براےِ فَہمیدَڹ هَرچـیزے تـاواڹ دادَم

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین 1370
عاشقعاشق
حسین 1370

من       نه    ✖️دوســـــــت✖️   میخوام نه ✖️داداشی✖️

من       نه    ✖️دوســـــــت✖️   میخوام

نه ✖️داداشی✖️

نه ✖️آبجی✖️

نه ✖️just friend✖️

نه هیچ کوفت و زهره مار دیگه↪️

کی کیو گول میزنه؟!

میگی...          داداشمی              آبجیمی، 

در روز یکبار حالمو نمی پرسی!!!

میگی دوستمی ولی وقتی چشام خیسه

 [یه کلمه] نمیگی چته؟!

بابا بــــــــَـــــس کنید♣️

چرا هر کی میفهمه دوسش داری✖️

 فکر میکنه خبریه؟!

چرا هر کی رو 

فراموش میکنی✖️

 تازه میفهمه دوستت داشته؟!▶️

چرا میگی بی حسی ولی وقتی تو آغوشته میگی عاشقشی؟!

چرا یکی بهت بد میکنه فکر میکنی [هـــــــــمه] دشمنن؟


آره رفیق حرفام "سنـــــگـیــــــــنه"...

تو گوشت نمیــــــــــره!!!

بگیر تخت بخواب!!


عشق امروزى يعنى تنهايى➡️

عشق يعنى پول و تيپ و زبون بازى⬇️

عشق یعنی آهن پرستی و مانکن پرستی ✖️

یه موقع هایی میبینم تنهایی

                         به خیلی بودنای امروز
                                                                          ☑️می ارزه...
بی احساس نیستم ◀️ فقط فهمیدم حسم برای کسی مهم نیست ...

بزن باران
مشاهده همه ی 3 نظر
حسین 1370
عاشقعاشق
حسین 1370

↻هََمٰـیْشِــہْ↯ﺩَﺭْ ﺣﺎٰلْےْ ڪِہْ⇊ ⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہٌ ﺣَﺮْﻑْ↻ ﺑٰﯿْﺦِ ﮔِﻠٰﻮْﺕْ ﭼَﺴْﺒٰﯿْﺪِﻩْ!⇜

↻هََمٰـیْشِــہْ↯ﺩَﺭْ ﺣﺎٰلْےْ ڪِہْ⇊

⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہٌ ﺣَﺮْﻑْ↻ ﺑٰﯿْﺦِ ﮔِﻠٰﻮْﺕْ ﭼَﺴْﺒٰﯿْﺪِﻩْ!⇜
⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺍَﺷْﮏْ↺ ﺗُﻮْےِ ﭼِﺸْﻤٰﺎٰتِہْ!⇜
⇑یِہْ ﻋٰﺎٰلَمِہْ ﺣِﺴْﺮَﺕْ↻ ﺗُﻮْےِ ﺩِﻟِﺖْ ﺗَﻠَﻨْﺒٰﺎٰﺭْ ﺷُﺪِﻩْ!⇜ 
                   
☜ﺑٰﺎٰﯾِﺪْ بِگْےٰ :↯↯
 
                        ﺧُﺐْ...!!! 【خُـًًـًًـًًـًًـًًﺪٰﺍٰفٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍﻆْ】

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین 1370
عاشقعاشق
حسین 1370

♡ بسلامتیه همتون ♡ﮐـه ﻣﯿـﮕید ﺍﯾﻨـﺠﺎ ﺩﻧـﯿﺎﯼ ﻣﺠـﺎﺯﯾﻪ ؟؟ ﺩﻧـﯿﺎﯼ ﻣـﺠﺎﺯﯼ

♡ بسلامتیه همتون ♡
ﮐـه ﻣﯿـﮕید ﺍﯾﻨـﺠﺎ ﺩﻧـﯿﺎﯼ ﻣﺠـﺎﺯﯾﻪ ؟؟

ﺩﻧـﯿﺎﯼ ﻣـﺠﺎﺯﯼ ﺍﻭﻥ ﺑﯿـﺮﻭﻧﻪ ↯!
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺑﻦ ! ↯
ﻫـﻤﻪ ﺗـﻮ ﻗـﯿﺎﻓﻦ ! ↯
ﺣﺘـﯽ ﻣﻦ ! ﺣﺘـﯽ ﺗﻮ !
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾﻨﺠـﺎﺱ ! ↯
ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ﻭ ﺧﺎﮐﯽ ! ↯
ﮐـﺴﯽ ﺯﺧﻤﺎﺷﻮ ﻧﻤﯿﭙـﻮﺷﻮﻧﻪ ! ↯
ﮐـﺴﯽ ﺍﺷﮑﺎﺷـﻮ ﭘﺎﮎ ﻧﻤـﯿﮑﻨﻪ ! ↯
ﮐـﺴﯽ ﺑﻐﻀـﺎﺷﻮ ﻗﻮﺭﺕ ﻧﻤﯿﺪﻩ ! ↯
ﮐـﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻬﺮﺵ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻪ !!! ↯
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻭ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ
ﺍﺭﺯﻭﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ! ↯
ﺍﯾﻨـﺠﺎ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻧـﮕﻔـﺘﺲ ! ↯
ﺣـﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﺸـﻪ ﺯﺩ ! ↯
ﺩﯾﺪﯼ؟؟؟
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾﻨـﺠﺎست...

بزن باران
مشاهده همه ی 2 نظر
حسین 1370
عاشقعاشق
حسین 1370

یکی بهم گفت: ﺑــــﯽ ﺍﺣﺴــــﺎﺳــــﯽ !!!!ﻣﯿــــﺨﻮﺍﻡ بهش ﺑﮕﻢ ﺩﺭ حــــــــدی ��ﻧــــﯿﺴﺘﯽ

یکی بهم گفت: ﺑــــﯽ ﺍﺣﺴــــﺎﺳــــﯽ !!!!
ﻣﯿــــﺨﻮﺍﻡ بهش ﺑﮕﻢ ﺩﺭ حــــــــدی ��
ﻧــــﯿﺴﺘﯽ ﮐــــﻪ حست ﮐﻨﻢ ،
�� چـــــه ﺑﺮﺳــــﻪ ﺑﺨــــﻮآﻡ
ﺍﺣﺴــــﺎﺳمـــــو خرجــــت ﮐﻨﻢ
⬅️افتاد...
※☺️مـــَـــن☺️※
    ★ ﻏــــﺮﻭﺭ ★ ﺩﺍﺭﻡ !        
ﻭﻟـــﯽ← ﻧـﻪ ﻭﺍﺳـــﻪ 「دوســـتـام」
 ﺑــﺪ ﺑـﺎﺷـﯽ 》شایـــد《 ﺗـَـﺤــَـﻤـُـﻞ کـــُـﻨـﻢ · ﻭﻟـــﯽ← ﺍﺯ "ﺣَـﺪِّﺕ"  ﮐـﻪ  ﺑـِــﮕـﺬﺭﯼ !     
ﺩﯾـﮕـﻪ ⇄ ﺁﺩَﻡ ⇄ ﺣـﺴـﺎﺑِـﺖ ﻧـﻤـﯿـﮑــُـــﻨـﻢ✘
※ ﺳﺎﮐﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻭﺣـــﺸِﯽ ※
※ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺭﻡ ﺷﻠــــﻮﻏﻪ※
【ﻣﻬﺮﺑـــﻮﻧﻢ】ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧﺎﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﻥٰ
 ﺑـﺎ "ﻫــَـﻤــﻪ کـــَس「 ﻧـﻤﯿــﭙـــَــﺮﻡ」
∷ با همــه ﻣﯿﮕَﻢُ  ﻣﯿﺨَﻨﺪَﻡ ∷
 ﺍﻣﺎ ﻟــﺎﺱ ﻧِﻤﯿﺰَﻧـَـــﻢ ...!!
【ﻣُﻮﺩَﺑﺎﻧﻪ】ﻭَ ﺑﺎ ﻟَﺤﻦ ﺧﻮﺏ
 ﺟﻮﺍﺑِﺘﻮ ﻣﯿﺪَﻡ ﺍَﻣﺎ ﺗﯿڪ  ﻧِﻤﯿﺨﻮﺭﻡ ✔️
ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﯾﺮ ﭘــﺎﻡ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﻩ ✔️

مشاهده همه ی 2 نظر