لحظه  بروز رسانی 
samira-3737
آروم و عادیآروم و عادی
samira-3737

هییسسسسسسس!!!!!! یواش ترخوشحالی کنید!!!!!!!!!!! شایدکسی پدر نداشته باشد… اینقدراین

هییسسسسسسس!!!!!! یواش ترخوشحالی کنید!!!!!!!!!!! شایدکسی ...


هییسسسسسسس!!!!!! یواش ترخوشحالی کنید!!!!!!!!!!! شایدکسی پدر نداشته باشد… اینقدراین طلای با ارزش را به رخ نکشید ... قدرش را بدانید .. ازکنارش بودن لذت ببرید، دستانش را بوس کنید، ساعتها نگاهش کنید ، پدرهدیه نمیخواهد...پدرخودش هدیه س ، ازدستش ندهید برایش وقت بگذارید. نگید بابا گیر ، نده من بزرگ

مشاهده همه ی 4 نظر
samira-3737
آروم و عادیآروم و عادی
samira-3737

یه وقتایی هست . نه "گریه كردن" آرومت میكنه . نه

یه وقتایی هست ...
نه "گریه كردن" آرومت میكنه ..
نه "نفس عمیق" ...
نه "یه لیوان آب سرد"...
نه "داد زدن" ...
یه وقتایی هست كه 
فقط
نیاز داری ،
بـــــــــمــــــــــیــــــــــــرِی ...
همین ..!

مشاهده همه ی 5 نظر
samira-3737
آروم و عادیآروم و عادی
samira-3737

از انســــان هـــای احســـاساتــی بـیشتـــر بـتـــرسیـــد آن

از انســــان هـــای احســـاساتــی بـیشتـــر بـتـــرسیـــد


آن ها قـــادرند ناگهــــــانی،


دیگــــر گــریـه نکـننــد؛ 

دوسـت نــداشتـــه بــاشـنـــد؛ 

و قـیـــدِ همـــه چـیــز را بــزننــد،


حتـــی زنــدگــــی

 

%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
samira-3737
آروم و عادیآروم و عادی
samira-3737

چشمهایت را ببند ، در دلت با خدا سخن بگو ،

چشمهایت را ببند ،

در دلت با خدا سخن بگو ،

به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو ؛

هرچه میخواهی بگو ، او میشنود ...

شاید بخواهی تورا ببخشد ،

یا آرزویی داری ،

شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش ،

بگو میشنود . . .

این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن ؛

پرواز دلت را حس خواهی کرد ...

normal_Avazak_ir-Beauty120%7E0.jpg


ناشنوا باش وقتی همه


از محال بـودن آرزوهایت سخن می گویند

مشاهده همه ی 2 نظر
samira-3737
آروم و عادیآروم و عادی
samira-3737

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمندمعنی کور شدن را گره

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند

معنی کور شدن را گره ها می فهمند 

سخت بالا بروی، ساده بیایی پایین
قصه ی تلخ مرا سرسره ها می فهمند

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

آنچه از رفتنت آمد به سرم را فردا
مردم از خواندن این تذکره ها می فهمند

نه نفهمید کسی منزلت شمس مرا
قرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند

525401_ysCp0yLX.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید