لحظه  بروز رسانی 
hozan
خوشتیپخوشتیپ
hozan
سلاو

سلاو

مشاهده همه ی 2 نظر
hozan
خوشتیپخوشتیپ
hozan

انسان برای پیروزی آفریده شده است . او

انسان برای پیروزی آفریده شده است . او

انسان برای پیروزی آفریده شده است .

او را میتوان نابود کرد

ولی نمی توان شکست داد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hozan
خوشتیپخوشتیپ
hozan

میخواهم خود کشی کنم نه اینکه تیغی بردارم و رگم را بزنمبلکه

میخواهم خود کشی کنم نه اینکه تیغی بردارم و رگم را بزنمبلکه

میخواهم خود کشی کنم

نه اینکه تیغی بردارم و رگم را بزنم

بلکه قید احساسم را میزنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید