لحظه  بروز رسانی 
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian

دکتر شریعتی: خداوندا جای سوره ای در قرآن تو خالی است

دکتر شریعتی: خداوندا جای سوره ای در قرآن تو خالی است

دکتر شریعتی: خداوندا جای سوره ای در قرآن تو خالی است که اینگونه آغاز شود :و قسم به روزی که دلت را می شکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت
www.Nasirian.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian

چقدر سخته برای دیدن ستارت تا آسمون بری اما وقتی رسیدی

چقدر سخته برای دیدن ستارت تا آسمون بری اما وقتی رسیدی

چقدر سخته برای دیدن ستارت تا آسمون بری

اما وقتی رسیدی ببینی صبح شده
WwW.nAsiriAn.Com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید