لحظه  بروز رسانی 
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian

@1234567089
تو تکراری ترین ” حضور ” روزگار منی و من عجیب ؛ به آغوش تو از آن سوی فاصله ها
خو گرفته ام . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian
Love_123.jpg

دکتر شریعتی: خداوندا جای سوره ای در قرآن تو خالی است که اینگونه آغاز شود :و قسم به روزی که دلت را می شکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت
www.Nasirian.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian
Wide Wallpaper

چقدر سخته برای دیدن ستارت تا آسمون بری

اما وقتی رسیدی ببینی صبح شده
WwW.nAsiriAn.Com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian

هرکس به جای من بود می برید

اما من هنوز میدوزم چشم امید به راه
www.Nasirian.com

مشاهده همه ی 11 نظر
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی

شاید امشب سوزش این زخم ها را کم کنی

آه باران من سراپای وجودم آتش است

پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی
www.Nasirian.com

مشاهده همه ی 1 نظر
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian

آن روز که همدیگر را یافتیم

یافتنمان هنرنبود هنراین است که همدیگر را گم نکنیم
www.Nasirian.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian

چرانگاه میکنی؟

تنهاندیده ای؟

به من نخند!

من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم
www.Nasirian.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian

نه اینکه زانوزده باشم

نه…!

فقط بی کسی کمی سنگین است
www.Nasirian.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohammad nasirian
ناراحتناراحت
Mohammad nasirian
 لینک

www.Nasirian.com

مشاهده همه ی 2 نظر