لحظه  بروز رسانی 
masome
شیطونشیطون
masome

ﺗـــــــــﻮﯼ ﺯﻧـــــــﺪﮔﯽ ﻫــﺮ ﺁﺩﻣـــﯽ ﯾــﻪ ﻧﻔـــــﺮ ﻫﺴــﺖ ﮐــــﻪ . .

ﺗـــــــــﻮﯼ ﺯﻧـــــــﺪﮔﯽ ﻫــﺮ ﺁﺩﻣـــﯽ ﯾــﻪ ﻧﻔـــــﺮ ﻫﺴــﺖ ﮐــــﻪ . . .
ﻫﯿﭽـــﻮﻗــــﺖ
ﻫﯿﭽـــﻮﻗــــﺖ
ﻫﯿﭽـــﻮﻗــــﺖ
ﻓﺮﺍﻣــــــــﻮﺵ ﻧﻤﯿﺸـــــﻪ
این پست ﺑــــــﻪ ﯾــــــﺎﺩ ﻫﻤـــــﻮﻥ ﯾــــﻪ ﻧﻔـــــﺮه !

مشاهده همه ی 7 نظر
شکیبا (چشم انتظاران)
شکیبا (چشم انتظاران)

این آخرین برگ دروغی است که هر پاییز روی دیوارِ پشتِ

این آخرین برگ
دروغی است که هر پاییز
روی دیوارِ پشتِ درخت می کشم که نمیرم
کاش این پاییز
قبل از اولین باران
عیادتم کنی...

کامران رسول زاده

8132345_501x400.jpg

مشاهده همه ی 14 نظر
شکیبا (چشم انتظاران)
شکیبا (چشم انتظاران)

1434851576-177437-6.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
شکیبا (چشم انتظاران)
شکیبا (چشم انتظاران)

ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛ " ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ " ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛ " ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ "
ﻣﯿﺸﻮﺩ " ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ...."
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺴﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ،
ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ،
ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ..
ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﻭ ﮔﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺵ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﻼﺗﯽ
ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ..
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺶ ﺩﻭﺭ ...
" ﻓﺮﺻﺖ " ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﻮﺩ
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ، ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ...
ﻗﺪﺭ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
.ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻴﭻﻛﺲ ﻧﻤﻴﻤﺎﻧﺪ

مشاهده همه ی 2 نظر
شکیبا (چشم انتظاران)
شکیبا (چشم انتظاران)

چای را من دم میکنم.میز را تو می چینی.بعد .می نشینیم

چای را من دم میکنم..
میز را تو می چینی...
بعد ..
می نشینیم پشت پنجره های خودمان
و به همدیگر فکر میکنیم !!

thumb_HM-20131014556870343631409394877.7

مشاهده همه ی 13 نظر
شکیبا (چشم انتظاران)
شکیبا (چشم انتظاران)

اربعین نزدیک است ودل من بی تاب لحظه ها غرق سراب  دل

اربعین نزدیک است ودل من بی تاب

لحظه ها غرق سراب 

دل ما را دریاب
...
دل ما را دریاب به همین لحظه ناب 

بنمایی حرمت قسمت ما ....................اربعین انشالله

371866_E4LlZuS1.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
شکیبا (چشم انتظاران)
شکیبا (چشم انتظاران)

@gisou در و دیوار دنیا رنگی است رنگ عشق . خدا

@gisou


در و دیوار دنیا رنگی است
رنگ عشق ...
خدا جهان را رنگ کرده است
رنگ عشق ...
و این رنگ، همیشه تازه است و هرگز خشک نخواهد شد
از هر طرف که بگذری لباست به گوشه ای خواهد گرفت و رنگی خواهی شد
اما کاش چندان هم محتاط نباشی !
شاد باش و بی پروا بگذر ...
که خدا کسی را دوست تر دارد
که لباسش رنگی تر است !

عرفان نظرآهاری

55804240359308242903.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
شکیبا (چشم انتظاران)
شکیبا (چشم انتظاران)

برخوان غم چو عالمیان را صلا زدنداول صلا به سلسلهٔ انبیا

برخوان غم چو عالمیان را صلا زدند
اول صلا به سلسلهٔ انبیا زدند
نوبت به اولیا چو رسید آسمان طپید
زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند
آن در که جبرئیل امین بود خادمش
اهل ستم به پهلوی خیرالنسا زدند
پس آتشی ز اخگر الماس ریزه‌ها
افروختند و در حسن مجتبی زدند
وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود
کندند از مدینه و در کربلا زدند
وز تیشهٔ ستیزه در آن دشت کوفیان
بس نخلها ز گلشن آل عبا زدند
پس ضربتی کزان جگر مصطفی درید
بر حلق تشنهٔ خلف مرتضی زدند
اهل حرم دریده گریبان گشوده مو
فریاد بر در حرم کبریا زدند
روح‌الامین نهاده به زانو سر حجاب/ تاریک شد ز دیدن آن چشم آفتاب

emam_hosien_15.gif

مشاهده همه ی 3 نظر