لحظه  بروز رسانی 
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

ندگی مثل یک قمارخانه است ! گاهی می بری.گاهی می بازی.اما

ندگی مثل یک قمارخانه است ! گاهی می بری...گاهی می بازی...اما برنده اصلی همیشه صاحب قمارخانه است ! ولی این به آن معنی نیست که تو از زنده بودن لذتی نبرده باشی... وودی آلن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

هیچوقت.هیچوقت.هیچوقت فکر نکن یک زن تنها که در یک شب بارانی

هیچوقت...هیچوقت...هیچوقت فکر نکن یک زن تنها که در یک شب بارانی و دلگیر در گوشه ای از خیابان سیگار می کشد، خراب است...به این فکر کن که او چقدر تنهاست که می خواهد باران را به آتش بکشد...آندره زویاگنیتسف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

به یاد داشته باشید که هرگاه از دست کسی خشمگین و

به یاد داشته باشید که هرگاه از دست کسی خشمگین و یا برآشفته شدید، این قوانین فردی شماست که ناآرام تان کرده، نه رفتار طرف مقابل...

مشاهده همه ی 1 نظر
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

اما اگر هیچ چیز نتواند ما را از مرگ برهاند، لاقل

اما اگر هیچ چیز نتواند ما را از مرگ برهاند، لاقل عشق از زندگی نجات مان خواهد داد. پابلو نرودا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

ژان وال ژان : مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان

ژان وال ژان : مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان انداختند و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم ! ویکتور هوگو / بینوایان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

رفع گرسنگی عشق، بسیار سخت تر از رفع گرسنگی نان است.مادر

رفع گرسنگی عشق، بسیار سخت تر از رفع گرسنگی نان است...مادر ترزا

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد خیلی زود موفق می شود

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد خیلی زود موفق می شود ! ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است، زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند ! مونتسکیو

مشاهده همه ی 2 نظر
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد خیلی زود موفق می شود

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد خیلی زود موفق می شود ! ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است، زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند ! مونتسکیو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

افکار هر انسان، میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت

افکار هر انسان، میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها می گذارند ! خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید