لحظه  بروز رسانی 
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

هیچوقت.هیچوقت.هیچوقت فکر نکن یک زن تنها که در یک شب بارانی

هیچوقت...هیچوقت...هیچوقت فکر نکن یک زن تنها که در یک شب بارانی و دلگیر در گوشه ای از خیابان سیگار می کشد، خراب است...به این فکر کن که او چقدر تنهاست که می خواهد باران را به آتش بکشد...آندره زویاگنیتسف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

بعضی ها باعث خنده شما می شوند.بعضی ها شما را به

بعضی ها باعث خنده شما می شوند...بعضی ها شما را به گریه می اندازند...اما کم هستند آدم هایی که شما را می خندانند در حالیکه اشک از چشمانتان جاری است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

هیچکس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که چنین

هیچکس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که چنین لیاقتی را داشته باشد هرگز باعث اشک ریختن تو نمی شود...گابریل گارسیا مارکز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

اگر عقیده مخالف شما را عصبانی می کند، نشانه آن است

اگر عقیده مخالف شما را عصبانی می کند، نشانه آن است که ناخودآگاه می دانید دلیل مناسبی برای آنچه فکر می کنید، ندارید ! برتراند راسل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

ندگی مثل یک قمارخانه است ! گاهی می بری.گاهی می بازی.اما

ندگی مثل یک قمارخانه است ! گاهی می بری...گاهی می بازی...اما برنده اصلی همیشه صاحب قمارخانه است ! ولی این به آن معنی نیست که تو از زنده بودن لذتی نبرده باشی... وودی آلن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

هیچوقت.هیچوقت.هیچوقت فکر نکن یک زن تنها که در یک شب بارانی

هیچوقت...هیچوقت...هیچوقت فکر نکن یک زن تنها که در یک شب بارانی و دلگیر در گوشه ای از خیابان سیگار می کشد، خراب است...به این فکر کن که او چقدر تنهاست که می خواهد باران را به آتش بکشد...آندره زویاگنیتسف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

به یاد داشته باشید که هرگاه از دست کسی خشمگین و

به یاد داشته باشید که هرگاه از دست کسی خشمگین و یا برآشفته شدید، این قوانین فردی شماست که ناآرام تان کرده، نه رفتار طرف مقابل...

مشاهده همه ی 1 نظر
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

اما اگر هیچ چیز نتواند ما را از مرگ برهاند، لاقل

اما اگر هیچ چیز نتواند ما را از مرگ برهاند، لاقل عشق از زندگی نجات مان خواهد داد. پابلو نرودا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی دهقانی
ناراحتناراحت
علی دهقانی

ژان وال ژان : مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان

ژان وال ژان : مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان انداختند و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم ! ویکتور هوگو / بینوایان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید