بازی آنلاین کارتی فوتبالی
گاهی نبايد هي باخود تكــ ـــ ــرار كرد حرف‌ها را !
فكر هم نبايد كرد !
اصلا هيچ كاري نبايد كرد ...
حتی نبايد نوشت !
بايد ...
سكوت كرد
عميقا سـ ــــ ــكوت كرد ... ***
بروز رسانی 
Fahimeh
آروم و عادیآروم و عادی
Fahimeh
مــــدیر ارشــد سایت
10531485403597329407.jpg
...

...
...
زندگی
زندگی تصویریست!
قلم و کاغذ و رنگش از توست.
قلمت را بردار!
و به نقاشی آن همّت کن!
گاه گاهی دو سه گامی
به عقب پای گذار،
و تماشایش کن.
گر پسندیدی آن،
حرفی نیست.
غیر از آن بود، هنوز،
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست.
تا زمانی باقیست،
قلمت را بردار
و به رنگی خوش تر،
روشن و روشن تر،
نقشِ دیگر انداز.
و به پیکارِ سیاهی پرداز…


{-35-}

مشاهده همه ی 1 نظر