لحظه  بروز رسانی 
ics iran
ics iran

🌺 استاندارد سیستم های مدیریت زیست محیطی 🌐

 لینک
🌺 استاندارد سیستم های مدیریت زیست محیطی 🌐

🌺 استاندارد سیستم های مدیریت زیست محیطی

🌐 http://www.icsiran.com 🌐

این استاندارد بین المللی برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می نماید تا یک سازمان بتواند آن را برای توسعه عملکرد زیست محیطی خود مورد استفاده قرار دهد و برای استفاده سازمانهایی می باشد که در جستجوی مدیریت مسئولیت های زیست محیطی به شکل سیستماتیک می باشند مورد نظر است تا بر اساس محیط زیست پایدار همکاری نماید .

این استاندارد بین المللی به سازمان در دست یابی به خروجی های مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی کمک می نماید که برای محیط زیست ، خود سازمان و طرف های ذی نفع ، ارزش ایجاد مینماید .

این استاندارد برای ارتقای عملکرد زیست محیطی ، پوشش دهی الزامات قانونی و دست یابی به اهداف زیست محیطی کمک بسزایی دارد .

مدیریت تغییر بخش مهمی از نگهداری سیستم مدیریت زیست محیطی است که به سازمان اطمینان میدهد که میتواند پیوسته به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی خود دست یابد .

🌺 مدیریت تغییر در الزامات این استاندارد بین المللی اعم از :

🔸 نگهداری سیستم مدیریت زیست محیطی
🔸 جنبه های زیست محیطی
🔸 کنترل عملیاتی
🔸 برنامه ممیزی داخلی
🔸 بازنگری مدیریت

ادامه مقاله در لینک زیر:
https://goo.gl/YZQF85

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ics iran
ics iran

استاندارد سیستم کیفیت مراکز آموزشی ایزو 29990 تا

 لینک
استاندارد سیستم کیفیت مراکز آموزشی ایزو 29990 تا

استاندارد سیستم کیفیت مراکز آموزشی ایزو 29990

تا چندی پیش استانداردهایی که در ارتباط با خدمات آموزشی معرفی شده بود، استاندارد IWA2 که برای مراکز آموزشی که فعالیت اصلی شان ارائه خدمات آموزشی می باشد در نظر گرفته شد و راهنمای 10015 که صرفا برای واحد آموزشی سازمان ها معرفی شد و ماهیت این استاندارد ، استاندارد راهنما می باشد.
لذا سازمان بین المللی ایزو در سال 2010 اقدام به معرفی استانداردی جامع، ویژه خدمات آموزشی با ماهیت صدور گواهینامه کرد .استاندارد 29990 بروز ترین استانداردی است که در حوزه فعالیت های آموزشی تدوین شده و ویژگی اصلی این استاندارد که آن را متمایز کرده به این شرح است:

استاندارد 29990 بروز ترین استاندارد در حوزه فعالیت های آموزشی است

تمرکز بر فرایند یادگیری به جای فرایند آموزش به این معنا که استاندارد 29990 بر یادگیرنده و نیاز های آموزشی آنها توجه ویژه ای دارد و بهبود کیفیت ارائه خدمات اموزشی با تاکید بر افزایش بهرمندی از نتایج حاصل از یادگیری است.علاوه بر این استاندارد 29990 قابلیت این را دارد در قالب گواهینامه صادر شده و در قراردادها قابل ذکر می باشد.از آنجایی که در عصر تکنولوژی دانش به کلیدی ترین عامل در مدیریت موفق شرکت های بزرگ و صنایع تبدیل شده است، لذا ارائه خدمات آموزشی به عنوان یک کسب و کار خدمات گرا، بطور فزاینده ای رو به گسترش است. همین امر ضرورت اهمیت ارائه خدمات آموزشی با کیفیت را جهت جذب فرصت های جدید اقتصادی بیشتر نمایان میسازد.


بهبود کیفیت خدمات آموزشی غیر رسمی و آموزشهای سازمانی(که شامل آموزش های درون سازمانی و آن هایی که برون سپاری می شود )هدف ایزو 29990 می باشد. این استاندارد به دنبال ارائه یک الگوی عمومی و جامع برای عملیاتی کردن کیفیت بصورت حرفه ای است. لذا بصورت یک مرجع مشترک برای ارائه دهندگان خدمات آموزشی و مشتریان این خدمات در آمده است.

این استاندارد معیار ارزیابی خود را میزان صلاحیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی قرار می دهد و به مراکز و اشخاصی که ارائه کننده این خدمات می باشد کمک می کند تا بتوانند توانمندی های خود را توسعه داده و در سطح مطلوبی انتظارات مخاطبان خود را مرتفع سازند.


استاندارد معیار ارزیابی خود را میزان صلاحیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی قرار می دهد

مزایای استفاده از استاندارد ایزو 29990
بهبود کیفیت خدمات آموزشی
تمرکز بر یادگیرنده و نیاز های آنها و شفافیت خدمات ارائه شده
بهبود خدمات آموزشی از طریق بروز آوری مواد آموزشی ،کتب و جزوات و… و ارزیابی مستمر آنها
بهبود شرایط محیطی موثر در ارائه خدمات آموزشی با کیفیت
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بصورت نتایج قابل اندازه گیری
بهبود کیفیت یادگیری، بوسیله پایش مستمر شاخص های کیفیت
بهره مندی از فاکتور های رقابتی بیشتر در ارائه خدمات آموزشی
بهبود خدمات آموزشی بوسیله بهبود روند آموزشی اساتید دوره های آموزشی
خدمات شرکت ICSبه سازمان ها

برگزاری دوره آموزشی مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت آموزشی بر مبنای استاندارد ISO 29990:2010
برگزاری دروه ممیزی داخلی وسر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آموزشی بر مبنای استاندارد ISO 29990:2010
ارائه گواهینامه های سرممیزی از 3 مرجع (IRCA,RAB-QSA(Examplar Global و مراجع اعتبار دهی USAS امریکا صادر می گردد.
ممیزی و صدور گواهینامه های بین المللی استاندارد ISO 29990:2010 برای سازمانها و مراکز آموزشی از مراجع تحت اعتبار کانادا و انگلستان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ics iran
ics iran

آشنایی با ویرایش جدید استاندارد ملی شماره ۵ و روش اجرایی

 لینک
آشنایی با ویرایش جدید استاندارد ملی شماره ۵ و روش اجرایی

آشنایی با ویرایش جدید استاندارد ملی شماره ۵ و روش اجرایی استاندارد های ملی

شرکت ICS تاکنون موفق به برگزاری چندین دوره آموزشی آشنایی با ویرایش جدید استاندارد ملی شماره ۵ برای کلیه مدیران کیفی و کارشناسان آزمایشگاه های استاندارد ، مدیران فنی و کارشناسان میکروبیلوژی ، مدیران آموزشی همکار استاندارد ، مدیران بازرسی شرکت رهام ، مسئولین تدوین استاندارد شرکت بهینه سازان ، مدیران آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن گردیده است.

با توجه به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استانداردهای ملی ( رسمی ) ایران را به عهده دارد .

تدوین استاندارد در حوزه مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان ، صاحب نظران مراکز و موسسات علمی ، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میشود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع ، شامل تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان و صادر کنندگان و وارد کنندگان ، مراکز علمی و تخصصی ، نهادها ، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل میشود . پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته مطرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی ( رسمی ) ایران چاپ و منتشر می شود .

این استاندارد دربرگیرنده مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استاندارد های ملی ایران است که باید در تدوین استانداردهای ملی ایران رعایت شود تا در نگارش و تدوین استانداردها از روشی ثابت و یکنواخت پیروی شود .

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران و ارائه الگویی مناسب است که رعایت آن برای نگارش استانداردهای ملی ایران به روشی ثابت و یکنواخت الزامی می باشد . این استاندارد برای تدوین کلیه استانداردهای ملی ایران کاربرد دارد .

دوره استاندارد ملی شماره ۵ توسط این مرکز آموزشی در تاریخ ۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۶ در دانشگاه صنایع و معادن برگزار شد . شرکت کنندگان این دوره از متخصصین و مدیران وابسته به اداره استاندارد بودند که یک روزه این دوره را با موفقیت پشت سر گذاشتند . گواهینامه این دوره توسط آ – سی – اس (ICS) برای شرکت کنندگان صادر میگردد .

ساختار و شیوه نگارش کلیه استانداردهای ملی ایران براساس استاندارد ملی شماره ۵ تدوین میشود .
این استاندارد با هدف بهره گیری بیشتر از مقررات مندرج در حد امکان ، تغییرات کلی در رابطه با ارائه اصول کلی تدوین استاندارد و مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران ایجاد شده است تا به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار گیرد .

هدف این دوره تدوین استانداردها ، تعیین مقررات واضح و بدون ابهام برای بهبود ایمنی ، عملکرد ، دوام و دستیابی به حد بهینه نظم و ویژگی هایی است که برای انطباق یک محصول ، خدمت یا مسائل مدیریتی با انتظاری که از آن میرود تدوین میشود و از جمله نتایج آن رفع موانع تجاری، گسترش و تسهیل تجارت و ارتباطات است .

نوشته شده توسط ایزو ایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ics iran
ics iran

آکادمی ICS | Ics ایران در مجموعه ics

 لینک
آکادمی ICS | Ics ایران در مجموعه ics

آکادمی ICS | Ics ایران

در مجموعه ics فعالیت های مختلفی انجام می شود که یک بخش بسیار مهم آن آکادمی است.
آکادمی خدمات مختلفی از قبیل برگزاری دوره های آموزشی و صدور گواهینامه های آموزشی انجام می دهد.
آکادمی آی سی اس( ics ) دارای مجوزهای متعددی به شرح ذیل می باشد:

سازمان ملی استاندارد ایران- دفتر آموزش و ترویج جهت ارائه خدمات آموزش
سازمان غذا و دارو ایران – تائید صلاحیت دوره های آموزشی مدیریت ایمنی مواد غذایی
وزارت علوم و تحقیقات فن آوری – تائید صلاحیت دوره های آموزشی HSE
مزایای آکادمی ICS:

بهره گیری از تجارب اساتید ملی و بین المللی
سابقه 19سال فعالیت آموزشی
برگزاری بیش از 600 دوره آموزشی
برگزاری سمینارهای آموزشی برای 9000 نفر از مدیران، اساتید، صاحب نظران، کارشناسان

دوره های آموزشی آکادمی ICS:

دوره های آموزشی کوتاه مدت به صورت مجازی و غیر مجازی درون سازمانی و برون سازمانی توسط شرکت ICS برگزار می گردد.

دوره های آموزشی در حوزه های مختلفی به شرح ذیل توسط شرکت ICS برگزار می گردد:

دوره های مدیریت و سیستم های مدیریتی
دوره های گروه صنایع غذایی
دوره های گروه کشاورزی
دوره های گروه آزمایشگاه
دوره های گروه ایمنی و بهداشت شغلی نفت، گاز و پتروشیمی
دوره های گروه امنیت اطلاعات و IT
توانمندی های آکادمی ICS:

تائید گواهینامه های آموزشی ICS در اقصی نقاط دنیا به عنوان گواهینامه “مهارتی”
قابلیت ردیابی گواهی نامه های آموزشی صادره از طریق وب سایت بین المللی
اعطاء کدهای منحصر به فرد برای هر گواهی نامه آموزشی
تنها مرجع صدور گواهی نامه آموزشی تربیت ارزیابISO 17025 از مرجع اعتبار بخشیAB آزمایشگاهی Analitica
گواهینامه های آموزشی:

گواهینامه های آموزشی در انتهای دوره ها سمینارها همایش ها و … به درخواست متقاضیان صادر می گردد.
علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت ICS در پایان دوره ها در آموزشگاه های طرف قرارداد طبق درخواست آموزشگاه ها گواهینامه از مراجع مختلف نیز صادر می گردد که در بند های بعدی توضیح داده می شود.

قرارداد با آموزشگاه ها:

ما بین شرکت ICS و آموزشگاه ها آیین نامه ای امضا می شود که طبق ان در زمینه های که در آن آیین نامه به همراه مقرراتی ذکر شده آموزشگاه متعهد میشود، طبق درخواست متقاضیان لیستی تهیه نماید که در آن نوع گواهینامه ها را مشخص کرده و همراه آن تاییدیه گذراندن دوره ها(تاییدیه مهر شده توسط آموزشگاه که نشان دهنده گذراندن کامل دوره توسط متقاضی گواهینامه) و آکادمی ICS با توجه به گواهینامه های درخواستی فاکتور صادر می کند ، پس از پزداخت صورت حساب لیست درخواست به مرحله صدور ارجاع می گردد.

گواهینامه ها از مراجع متعدد به شرح ذیل صادر می گردد:

گواهینامه از مرجع ACS امریکا
گواهینامه از مرجع ICS کانادا
گواهینامه از مرجع INO کانادا
گواهینامه ملی مورد تایید اداره استاندرد
گواهینامه ار مرجع USAS امریکا
دوره های سرممیزی با اعتبار از 3 مرجع (IRCA,RAB-QSA(Examplar Glob و مراجع اعتبار دهی USAS امریکا صادر می گردد.
گواهی نامه دوره سرممیزی ایزو 17025 نیز از مرجع اعتبار بخشی آزمایشگاهی Analitica صادر می گردد.
که همه گواهینامه ها معتبر و داراری کد رهگیری می باشند که نهایتا یک ماه پس از صدور ثبت می گردد.
*گواهینامه های ACS و USAS در سایت مرجع ثبت می گردد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ics iran
ics iran

🌺🌺 تاریخچه ایزو سازمان بین المللی استاندارد سازی

 لینک

🌺🌺 تاریخچه ایزو

سازمان بین المللی استاندارد سازی ایزو (ISO (International Organization for standardization

به منظور یکپارچه سازی و تدوین استانداردهای بین المللی در ۲۴ فوریه سال ۱۹۴۷ در ژنو تاسیس گردید. هدف این سازمان ایجاد قوانین، قواعد و معیارهایی است که بر اساس آن ها بتوان امور مربوط به سازمان ها و شرکت ها را بررسی، مطالعه و مقایسه کرد.

این سازمان با در برداشتن ۱۶۲ عضو (۱۰۷ عضو اصلی، ۱۱ عضو امضا کننده و ۴۳ عضو ناظر) شامل کمیته های فنی می باشد. این کمیته ها که از بخش های مختلف تخصصی به وجود آمده است ، وظیفه دارند موضوعات مربوط به حوزه خود را که در آن ها ضرورتی برای تعیین و تنظیم قوانین و مقررات مختلف وجود دارد شناسایی و بررسی نمایند.

پس از بررسی اعضای کمیته های فنی، پیش نویس استانداردها تهیه و پس از بازبینی و اصلاحات مختلف به صورت استانداردهای بین المللی در می آید. سازمان ملی استاندارد ایران نیز به عنوان نماینده کشور ایران، یکی از اعضای اصلی و فعال این سازمان است.

استانداردهای ایزو مقوله ای مجزا از استانداردهای کیفیت دارند. استانداردهای ایزو (استانداردهای تضمین کیفیت) مربوط به کیفیت یک سازمان یا شرکت هستند و به محصول تولیدی آن مربوط نیستند بلکه مربوط به عوامل تاثیر گذار بر کیفیت هستند و شامل کیفیت در فرآیندهای مختلف اجرایی در سازمان مانند طراحی، تولید و … می باشد. در حقیقت این استانداردها رهنمودهایی برای اصلاح و پیشرفت روند انجام فرآیندها در همه ابعاد شرکت و یا سازمان هستند.

استاندارد محصول (کیفیت محصول) بیان کننده حداقل مشخصه های فنی لازم برای کیفیت یک محصول است. به عنوان مثال این گونه استانداردها تعیین کننده حداقل استحکام، دوام، ابعاد و … برای یک محصول با کیفیت است.

استاندارد ISO 9001 بیان کننده مبانی سیستم مدیریت کیفیت است که در سال های متمادی پس از تدوین آن، با توجه به نیازسنجی ها و بررسی های مختلف، دستخوش ویرایش های مختلف شد.آخرین نسخه این استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ می باشد.

نوشته شده توسط ایزو ایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ics iran
ics iran

اخذ کد 11 رقمی FDA امریکا توسط صنایع غذایی ماکارونی سمیرا

 لینک
اخذ کد 11 رقمی FDA امریکا توسط صنایع غذایی ماکارونی سمیرا

اخذ کد 11 رقمی FDA امریکا توسط صنایع غذایی ماکارونی سمیرا (مانتا)


شرکت ماکارونی سمیرا (مانتا) بر طبق بررسی های صورت پذیرفته موفق به اخذ تائیدیه سازمان غذا و دارو امریکا برای محصولات خود شد .سازمان غذا و دارو امریکا (FDA) معتبرترین مرجع تائید محصولات غذایی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در سطح بین المللی میباشد که پس از بررسی محصولات اقدام به صدور کد تائیدیه ثبت شده در سایت رسمی www.fda.gov می نماید .
این کد تائیدیه که بعنوان کد 11 رقمی در سطح بین المللی شناخته شده است علاوه بر تائید محصولات ، جهت صادرات به کلیه کشورهای جهان معتبر می باشد .
در حال حاضر با توجه به اینکه سازمان غذا و دارو امریکا تحریم های خودرا از تاریخ 28 دسامبر 2016 نسبت به شرکت های ایرانی لغو کرده است ، شرکت ICS بعنوان تنها نماینده رسمی مرجع FDA Agent درایران ، اقدام به ثبت واخذ کد 11 رقمی FDA از سازمان غذا و دارو امریکا برای شرکت های ایرانی می نماید .ضمناَ طبق قوانین سازمان غذا و دارو امریکا FDA ، جهت صادرات برخی محصولات و کالاهایی که از لحاظ فنی در گروه محصولات کنسروی Acidified & Low-Acid ، علاوه بر الزام دارا بودن اخذ کد 11 رقمی FDA ، بایستی شرکت ها در خصوص اخذ گواهینامه FCE-SID نیز اقدام نمایند . این گواهی نشان دهنده تائید شرایط فنی و تکنولوژیکی مراحل و فرآیند تولید و تعیین میزان انطباق فرآیندهای تولید محصول با فرآیندهای روز جهانی می باشد.


سازمان غذا و دارو امریکا (FDA) معتبرترین مرجع تائید محصولات غذایی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در سطح بین المللی میباشد .


برخی از خدمات ما برای دریافت تائیدیه سازمان غذا و دارو امریکا عبارتند از:


اخذ کد 11 رقمی FDA ثبت شده در سایت سازمان غذا و دارو امریکا به همراه گواهینامه FDA Agent
مشاوره فنی و تکنولویکی مراحل و فرآیند تولید محصولاتی که در گروه Acidified & Low-Acid قرار می گیرند.
مشاوره جهت تعیین میزان انطباق فرآیندهای تولید محصول با فرآیندهای روز جهانی
مشاوره جهت تکمیل فرمهای FCE-SID (تکمیل فرم های FDA بصورت دقیق و شفاف از مهمترین مراحل گواهی FCE-SID می باشد و این مدارک بعنوان ” مدارک رسمی مورد ادعای شرکت در ارتباط با خصوصیات فرآیند و کیفیت محصول / مشخصات کیفی و بهداشتی” در تمامی سالهای اعتبار گواهی نامه مورد استفاده قرار می گیرد).
مشاوره جهت رفع موارد عدم انطباق در صورت بروز مشکلاتی در فرآیندها و محصولات.
مشاوره جهت انجام آنالیزهای کیفی در صورت نیاز در امریکا.
مشاوره جهت Labeling محصولات (فاکتورهای کیفی و نوشتاری مورد نیاز
بررسی نحوه ثبت اطلاعات و برچسب گذاری اعم از مواد اولیه ، فرآورده های غذایی بسته بندی شده و آماده برای مصرف.
اعلام فاکتورهای اصلی در برچسب گذاری اعم از مواد اولیه ، فرآورده های غذایی .
انجام مراحل فنی و آزمایشگاهی در صورت نیاز برای تائید فاکتورهای کیفی ، بهداشتی و تغذیه ای .
تائید اطلاعات مرتبط تغذیه ای Nutrition fact
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با واحد بازرگانی ما به شماره تماس 22200500-021 تماس حاصل فرمائید .

نوشته شده توسط ایزو ایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ics iran
ics iran

۴-۱۳ ممیزیهای داخلی نیازمندی مستندسازی: روش اجرائی

 لینک

۴-۱۳ ممیزیهای داخلی

نیازمندی مستندسازی:
روش اجرائی ممیزی داخلی.

۴-۱۳-۱ آزمایشگاه باید بصورت دوره‎ایی ودر مطابقت با یک روش اجرایی و برنامه از قبل تعیین شده ممیزی داخلی را هدایت کرده و از انطباق فعالیتهای جاری با نیازمندیهای سیستم کیفیت و این استاندارد اطمینان حاصل نماید.
برنامه ممیزی داخلی باید کلیه بندهای سیستم کیفیت را دربرگیرد که شامل کلیه فعالیتهای آزمون یا کالیبراسیون نیز می‎شود.

مسئولیت مدیر کیفیت تدوین برنامه و سازماندهی ممیزی ( مطابق برنامه زمان‎بندی و نیازهای مدیریتی ) می‎باشد.
ممیزی داخلی باید بوسیله پرسنل با صلاحیت و آموزش دیده صورت پذیرفته و در جائیکه منابع اجازه دهد مستقل از فعالیتهایی که باید ممیزی شوند ، انتخاب می‎شوند.
پرسنل نباید فعالیتهای خود را ممیزی نمایند بجز وقتی که بتوان موثر بودن ممیزی که می‎خواهد اجرا شود را اثبات نمود.

یادآوری :سیکل ممیزی داخلی باید در یکسال کامل شود.

۴-۱۳-۲ وقتی یافته‎های ممیزی ، کارایی عملیات‎ها یا تصدیق نتایج آزمون یا صحت و درستی را به تردید می‎اندازد. آزمایشگاه باید اقدامات اصلاحی را انجام و اطلاع کتبی به مشتریان دهد( در صورتیکه نتایج تحقیقات نشان دهد که امکان تاثیر بر نتایج آزمایشگاه وجود دارد.)

۴-۱۳-۳ برای مکانهایی که ممیزی صورت می‎پذیرد ، یافته‎های ممیزی و اقدامات اصلاحی که از آنها منتج می‎شود باید ثبت شود.
مدیریت آزمایشگاه باید اطمینان یابد که کلیه اقدامات اصلاحی در یک مقیاس زمانی (برای انجام آنها) قرارگرفته است و این زمانها با توافق ممیزی شونده در این مقیاس زمانی قرار داده شده است.

۴-۱۴ بازنگری مدیریت
نیازمندی مستندسازی:
پیشنهاد می شود روش اجرائی بازنگری مدیریت تدوین گردد.

۴-۱۴-۱ مدیریت آزمایشگاه که مسئولیتهای اجرایی دارد باید بصورت دوره‎‎ایی ، سیستم کیفیت آزمایشگاه و فعالیتهای آزمون / یا کالیبراسیون را بازنگری کند تا از کارایی و مناسب بودن آنها اطمینان حاصل کند ، همچنین تغییرات ضروری یا بهبود را در بازنگری ها در نظر بگیرد.
بازنگری باید از موارد ذیل استفاده کند :

گزارشهایی از مدیریت و سرپرستان ، ممیزهای داخلی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، ارزیابی بوسیله اشخاص خارجی ، نتایج مقایسه‎های بین آزمایشگاهی یا آزمونهای حرفه‎ای ، تغییرات در حجم و نوع فعالیتها، بازخور از مشتریان ( شکایات ) و مواردی همچون کنترل کیفی تسهیلات ، منابع و آموزش پرسنل

یادآوری :

۱)‌بازنگری مدیریت دوره‎ای می‎تواند سالی یکبار صورت پذیرد و نتایج بازنگری مدیریت باید برای برنامه‎ریزی سیستمی آزمایشگاه بکار گرفته شود و باید شامل اهداف طرحهای اجرایی برای سال آینده باشد.
۲) جلسات دوره‎ای مدیریت را نیز می‎توان جزء بازنگری مدیریت درنظر گرفت

۴-۱۴-۲ یافته‎های بازنگری مدیریت و اقدامات منتج از آن باید ثبت شود. مدیریت باید مطمئن شود که آن
اقدامات در مقیاسهای زمانی توافق شده است ( times cale ) .

نوشته شده توسط ایزو ایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ics iran
ics iran

احراز صلاحیت در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون(۵) ۴-۱۰

 لینک

احراز صلاحیت در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون(۵)

۴-۱۰ اقدامات اصلاحی

نیازمندی مستندسازی:
روش اجرائی اقدامات اصلاحی

۴-۱۰-۱ کلیات
آزمایشگاه باید یک خط مشی و روش اجرایی برای اقدامات اصلاحی ایجاد کند و اختیارات مناسب اجرایی برای این فعالیت را مشخص نماید.
آزمایشگاه باید تغییرات منتجه از تحقیقات اقدامات اصلاحی را مستند و اجرا نماید.

۴-۱۰-۲ تجزیه و تحلیل علل
روش اجرایی اقدامات اصلاحی باید با تحقیق جهت تعیین ریشه علل مشکلات ، شروع شود.

یادآوری :

۱- تحلیل و تجزیه علل یکی از مراحل کلیدی ( و در بعضی مواقع یک فعالیت مشکل ) در اقدامات اصلاحی خواهد بود.
۲- شناخت ریشه علل ، یک تجزیه و تحلیل دقیق برای شناخت علل بالقوه مشکلات خواهد بود.
علل بالقوه می‎تواند شامل نیازمندیهای مشتری ، نمونه‎ها ، مشخصات نمونه‎ها ، متدها و روشها ، مهارتهای پرسنلی و آمورشی ، مواد مصرفی یا تجهیزات یا کالیبراسیون آنها باشد.

۴-۱۰-۳ اقدامات اصلاحی
شناسایی علل باید به شناسایی اقدامات اصلاحی بالقوه کمک نماید. اقدامات اصلاحی باید انتخاب و اجرا شود تا مشکلات حذف شده و از بوجودآمدن دو مرتبه آن جلوگیری گردد.
اقدامات اصلاحی که برای حذف علل عدم انطباقات بکار گرفته می‎شود باید به میزان جذب مشکل و میزان مخاطره آن باشد.

۴-۱۰-۴ نظارت بر اقدامات اصلاحی
بعد از اجرای اقدامات اصلاحی ، آزمایشگاه باید بر نتایج آن نظارتهای لازم را اعمال و اطمینان حاصل نماید که اقدامات انجام یافته ( در راستای وقوع مشکلات شناسایی شده )‌موثر بوده است.

۴-۱۰-۵ ممیزیهای ویژه
در مواقعیکه عدم انطباقات آزمایشگاه در انطباق با خط مشی‎‎ها وروشهای اجرایی یا این استاندارد شناسایی شود، آزمایشگاه باید مطمئن شود که بخشهائی از فعالیتها ، در انطباق با بند ۴-۱۳ ممیزی می‎شوند.

یادآوری : ممیزیهای ویژه اغلب پیگیریهای لازم را بر اجرای اقدامات اصلاحی می‎نماید تا اثر‎بخشی آنها مورد
تایید قرار گیرد. ممیزیهای ویژه زمانی ضروری می‎باشد که ریسک و مخاطره جدی برای فعالیتها شناسایی شود.

۴-۱۱ اقدامات پیشگیرانه

نیازمندی مستندسازی:
روش اجرائی اقدامات پیشگیرانه

۴-۱۱-۱ برای بهبود مورد نیاز و شناسایی منابع عدم انطباقات بالقوه ( این عدم انطباقات می‎تواند در سیستم کیفیت یا در موارد فنی باشد ) باید فرصتهایی را درنظر گرفت.
اگر اقدامی مورد نیاز باشد ، باید طرحهای مورد لزوم تهیه ، اجرا ، و نظارت شود تا احتمال رخداد چنین عدم انطباقاتی کاهش یابد و فرصت بهبود حاصل شود.

۴-۱۱-۲ در روش اجرائیهای اقدامات پیشگیرانه باید اقدامات پیشگیرانه اولیه درنظر گرفته شده و کنترلهای لازم از جهت اطمینان از موثر بودن آن نیز بکار گرفته شود.

یادآوری :

۱) اقدامات پیشگیرانه یک فرایند فعال ( pro-active ) می‎باشد تا فرصتهای بهبود شناسایی شود.
۲) یک بخشی از روش اجرایی اقدامات پیشگیرانه باید شامل تجزیه و تحلیل داده‎ها شامل تجزیه و تحلیل trend ، تجزیه و تحلیل نتایج تستهای حرفه‎‎ای و تجزیه و تحلیل ریسک می‎باشد.

۴-۱۲ سوابق

نیازمندی مستندسازی:
روش اجرائی کنترل سوابق

۴-۱۲-۱ کلیات
۴-۱۲-۱-۱ آزمایشگاه باید روش اجرائیهایی برای شناسایی ، جمع‎آوری ، مرتب کردن ، دسترسی ، نگهداری و فایل کردن و امحاء سوابق کیفی و فنی را ایجاد و نگهداری نماید.
سوابق کیفی باید شامل گزارشاتی از ممیزیهای داخلی و بازنگری مدیریتی و سوابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه باشد.

یادآوری : سوابق می‎تواند بصورت mediaباشد چه بصورت hardcopy یا electronic media باشد.

۴-۱۲-۱-۳ کلیه سوابق باید بصورت ایمن و مطمئنی نگهداری شوند.
۴-۱۲-۱-۴ آزمایشگاهها باید بروش خاص از داده‎ها و بک‎آپ کامپیوتری آنها محافظت کرده . از دسترسی غیر مجاز به داده‎ها و یا ضمائم داده‎های بایگانی شده در کامپیوتر جلوگیری بعمل آورد.

۴-۱۲-۲ سوابق فنی
۴-۱۲-۲-۱ آزمایشگاه باید کلیه سوابق ( دستنویس ، اصلی ) داده‎ها و اطلاعات را برای مدت معینی نگهداری کند که شامل مدارک ممیزی ، سوابق کالیبراسیون ، سوابق پرسنلی ویک کپی از هر گزارش آزمون صادر شده، می‎شود.
سوابق هر آزمون باید شامل اطلاعات کافی بوده و در صورت امکان ، شناسایی فاکتورهایی که موثر بر عدم اطمینان هستند را شامل شود.
سوابق باید شامل مشخص بودن پرسنل مسئول برای نمونه‎برداری ، عملکرد هر آزمون و بررسی ( چک ) نتایج باشد.

یادآوری : سوابق فنی ، تجمعی از داده‎ها و اطلاعات است که از نتایج آزمونهای انجام شده حاصل شده و
پارامترهای کیفیت یا فرایندی را مشخص می‎نمایند. این سوابق می‎تواند شامل فرمها ، قراردادها ، کتابچه‎های کاری ، دستورات کاری ، دستورات بازرسی ، گرافهای کنترلی ، گزارشات و گواهینامه‎های کالیبراسیون ، نوتهای مشتریان، کاغذها و بازخورها، گزارشات آزمون و گواهینامه‎های کالیبراسیونی که به مشتریان ارائه می‎شود، باشد.

۴-۱۲-۲-۲ مشاهدات ، داده‎ها و محاسبات باید بصورت واضح و روشن بوده و بصورت دائمی ثبت شده و قابل شناسایی برای شغل مشخص باشند.
۴-۱۲-۲-۳ وقتی اشتباهی در سابقه‎ای رخ می‎دهد ، اشتباه باید خط زده شود ، نه پاک شود، حذف نشود، illegible شود، و مقادیر صحیح در کنار آن وارد شود.
کلیه چنین پیشنهاداتی برای سوابق باید امضاء شودیا شخصی که اصلاح کرده باید معرفی شود.
در مواری همچون جمع‎آوری داده‎های مشابه که بوسیله کامپیوتر اندازه‎گیری شده است باید از گم شدن یا اشتباه شدن داده‎های اصلی اجتناب کرد.

نوشته شده توسط ایزو ایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ics iran
ics iran

احراز صلاحیت در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ایزو(۴) | Ics ایران

 لینک

احراز صلاحیت در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ایزو(۴) | Ics ایران

۴-۶ خرید و خدمات تامین‎کنندگان

نیازمندی مستند سازی:
 تدوین روش اجرائی خرید و خدمات تامین کنندگان
 لیست تامین کنندگان خدمات

۴-۶-۱ آزمایشگاه باید سیاست‎ها و روشهای اجرایی برای خرید خدمات و انتخاب تامین‎کنندگانی که بر کیفیت آزمونها اثر‎گذار هستند ، را بکار گیرد.
روشهای اجرایی برای خرید ، دریافت و انبارداری مواد مرتبط با آزمونها تدوین شود.
۴-۶-۲ آزمایشگاه باید فقط از خدمات و تامین‎کنندگانی استفاده نماید که نیازهای کیفی را برآورده کنند.
خدمات و تامین‎کنندگان بکار گرفته شده باید نیازمندیهای مشخص شده را برآورده نمایند.
سوابق اجرایی مرتبط با بررسی انطباقات باید نگهداری شود.
۴-۶-۳ برای آیتمهای موثر بر کیفیت، اسناد خرید باید شامل تشریح داده‎های محصولات سفارش داده شده باشد. اسناد خرید باید از لحاظ فنی بررسی و تصویب شود.

یادآوری : توصیف و تشریح ممکن است شامل نوع ، کلاس ، درجه ، کدهای شناسایی ، مشخصات ، نقشه‎ها، وسایل بازرسی و یا سایر داده‎های فنی شامل نتایج آزمونهای تصویب شده ،نیازهای کیفی استاندارد سیستم کیفیت باشد

۴-۶-۴ آزمایشگاه باید اطمینان یابد که مواد مصرفی و کالاهای خریداری شده‎ای که موثر بر کیفیت هستند،
تا زمانیکه بازرسی و تایید نشوند ، مورد استفاده قرار نمی‎گیرند.
هدف بازرسی و تایید ، اطمینان از انطباق مواد مصرفی و کالاها با مشخصات استاندارد یا نیازمندیهای تعریف شده در روشهای مرتبط می‎باشد.
۴-۶-۵ آزمایشگاه باید تامین‎کنندگان خدمات مهم۱ را ارزیابی نموده و سوابق ارزیابی آنها را نگهداری و
لیست مصوبی از آنها را تهیه نماید.

۴-۷ خدمات برای مشتریان

نیازمندی مستندسازی:

 نقشه و « لی آوت » آزمایشگاه شامل ، مسیرهای ورود و خروج مشتریان یا نمایندگان آنها.
 روش اجرائی ارتباطات با مشتریان.

۴-۷-۱ آزمایشگاه باید با مشتریان یا نمایندگان آنها ، همکاری نماید تا در صورت نیاز ، آنها بتوانند بر
عملکرد آزمایشگاه (آن بخشی که در ارتباط با کارشان می‎باشد ) نظارت داشته باشند.

یاد آوری :

۱ – چنین همکاری می‎تواند شامل :
الف) مشتریان یا نمایندگان آنها می‎توانند به نواحی مرتبط با کارشان در آزمایشگاه و برای مشاهده انجام آزمون/ کالیبراسیون دسترسی داشته باشند ، اما باید دقت کرد که چنین دسترسی نباید در تعارض با قوانین رازداری فعالیتها باشد.
ب) آماده‎سازی ، بسته‎بندی و تقسیم و توزیع آیتمهای آزمون یا کالیبراسیون که نیاز مشتری می‎باشد.
۲- ارتباطات خوب ، راهنمایی و پیشنهادات در موارد فنی و نظرات و تفاسیر (بر پایه نتایج ) می‎تواند برای مشتریان قابل ارزش باشد. ارتباطات با مشتریان در حین کار باید حفظ گردد. آزمایشگاه باید مشتریان را از هر گونه تاخیر یا انحراف در عملکرد آزمونها یا کالیبراسیون مطلع نماید.
۳- آزمایشگاه باید بازخورهای مثبت و منفی را از مشتریان دریافت کند، این بازخورها باید برای بهبود سیستم کیفی ، بهبود فعالیتهای آزمون / کالیبراسیون و بهبود خدمات به مشتریان استفاده شود.

۴-۸ شکایات

نیازمندی مستندسازی:
روش اجرائی بررسی شکایات مشتریان.

۴-۸-۱ آزمایشگاه باید یک خط مشی و روشی اجرایی برای بررسی شکایات دریافت شده از مشتریان داشته
باشد .
سوابق کلیه شکایات ، تحقیقات صورت پذیرفته برای هر شکایت و اقدامات اصلاحی صورت پذیرفته باید در آزمایشگاه نگهداری شود.

۴-۹ کنترل آزمونهای نامنطبق

نیازمندی مستندسازی:
روش اجرائی کنترل آزمونهای نامنطبق.

۴-۹-۱ آزمایشگاه باید یک خط مشی و روشهای اجرایی داشته باشد تا در زمانیکه آزمونها یا نتایج فعالیتها نشان‎دهنده عدم انطباق با زوشهای اجرایی یا نیازمندیهای توافق شده با مشتری بود، این روشهای اجرایی و خط مشی بکار گرفته شود که این خط مشی و روش اجرایی باید اطمینان دهد که :

الف) در زمانیکه عدم انطباق شناسایی گردید مسئولیتها و اختیارات برای مدیریت فعالیتهای نامنطبق تدوین شده و اقدامات مورد لزوم تعریف شده است .
ب) ارزیابی موارد عدم انطباق صورت می‎پذیرد.
ج) اقدامات remedial و تصمیم‎گیری در مورد امکان پذیرش مورد عدم انطباق سریعاً صورت می‎پذیرد.
د) در جائیکه ضروری باشد، نتایج فعالیتهای نامنطبق به اطلاع مشتری رسانده می‎شود.
ه) مسئولیتها و اختیارات فعالیتهای resumption تعریف شده است.

یادآوری :موارد عدم انطباق یا مشکل ( در سیستم کیفیت یا در فعالیتهای فنی آزمایشگاهی ) می‎تواند در مراحل مختلفی شناسایی شود مثلاً در شکایات مشتریان ، کنترل کیفی ، کالیبراسیون تجهیزات ، بررسی مواد مصرفی ، مشاهده توسط پرسنل یا سرپرستان ، بررسی گواهینامه‎ها یا گزارشها ، بازنگری مدیریت و یا در ممیزیهای داخلی یا ممیزیهای خارجی .

۴-۹-۲ در جائیکه ارزیابیهای صورت پذیرفته نشان‎دهنده وقوع عدم انطباق ( عدم انطباق با خط مشی‎ها و روشهای اجرایی در آزمایشگاه ) باشد، اقدامات اصلاحی در مطابقت با روش اجرایی بند ۴-۱۰ باید صورت پذیرفته و ریشه علل مشکلات شناسایی و حذف گردد.

نوشته شده توسط ایزو ایران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ics iran
ics iran

احراز صلاحیت در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ایزو(۳) | Ics ایران

 لینک

احراز صلاحیت در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ایزو(۳) | Ics ایران
http://www.icsiran.com

۴-۴ بازنگری درخواستها ، مناقصات یا قراردادها

نیازمندی مستند سازی:
 تدوین روش اجرائی بازنگری قراردادها

۴-۴-۱ آزمایشگاه باید روشهای اجرایی برای بازنگری درخواستها ، مناقصات یا قراردادها ، ایجاد و نگهداری نماید.
خط مشی‎ها و روشهای اجرای، بازنگری درخواستها ، مناقصه ، یا قرارداد باید شامل موارد ذیل باشد:
-نیازمندیها ( متدهای بکارگرفته شده ) بصورت کافی تعریف ، مستند ودرک گردد. (رجوع به بند ۵-۴-۲)
-آزمایشگاه توانمندی و منابع برای تامین نیازمندیها را بعهده دارد.
-متد مناسب آزمون یا کالیبراسیون انتخاب شده و توانمندی تامین نیازمندیهای مشتریان را دارد.
باید هر گونه تفاوت بین تقاضا یا مناقصه و قرارداد قبل از هر گونه فعالیت حل شود. هر قرارداد باید مورد توافق و پذیرش آزمایشگاه و مشتری باشد.

یادآوری :

۱- بازنگری قرارداد ، تقاضا یا مناقصه به روشی عملی و کارا هدایت شود و اثرات جنبه‎های مالی ،
قانونی و برنامه زمان‎بندی باید درنظر گرفته شود.
۲- در بازنگری توانمندی باید منابع اطلاعاتی ، پرسنلی و فیزیکی و مهارتها و تخصص پرسنلی
درنظر گرفته شود.
۳- یک قرارداد ممکن است بصورت توافق شفاهی یا کتبی با مشتری باشد.

۴-۴- ۲ سوابق هر بازنگری شامل هر گونه تغییرات ، باید نگهداری شود. سوابق هر گونه مذاکرات با مشتری در ارتباط با نیازمندیهای مشتری یا نتایج فعالیتها در اثنای اجرای قرارداد ، باید نگهداری شود.
۴-۴-۳ در بازنگری باید هر فعالیتی که توسط پیمانکار فرعی صورت می‎پذیرد نیز درنظرگرفته شود.
۴-۴-۴ اگر قرارداد نیاز به تغییر بعد از عقد قرارداد داشته باشد. به همان روشی که بازنگری قرارداد اولیه صورت پذیرفته است باید مجدد بازنگری شده و هر ضمیمه‎ای باید به اطلاع کلیه پرسنل مرتبط نیز رسانده شود.

۴-۵ پیمانکاران فرعی آزمون و کالیبراسیون

نیازمندی مستند سازی:

 لیست پیمانکاران فرعی معتبر
 پیشنهاد می شود روش اجرائی ارزیابی پیمانکاران فرعی آزمون و کالیبراسیون تدوین گردد ( الزام نمی باشد)

۴-۵-۱ وقتی یک آزمایشگاه اجباراً فعالیتهایش را به پیمانکار فرعی واگذار می‎نماید. ( بدلیل شرایط پیش‎بینی نشده ، یا بارکاری ، قراردادهای بزرگ یا اینکه یک قرارداد نیاز به تخصصهای فنی ویژه‎ایی داشته باشد) ، این فعالیتها باید به یک پیمانکار فرعی صاحب صلاحیت واگذار شود.
۴-۵-۲ آزمایشگاه باید تاییدیه‎ایی ( حتی‎الامکان بصورت مکتوب ) از مشتری دریافت کند مبنی بر اینکه آزمونهای مشخصی یا یک قسمت از یک آزمون را به پیمانکار فرعی واگذار می‎کند.
۴-۵-۳ آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که پیمانکار فرعی صلاحیت و شایستگی اجرای فعالیتهای موردنیاز را دارد و در انطباق با نیازمندیهای این استاندارد می‎باشد.

یادآوری : در برخی شرایط ، مشتری پیمانکار فرعی را برای انجام فعالیتهایش مشخص می‎نماید، در این موارد ، آزمایشگاه قادر نخواهد بود که صلاحیت پیمانکار فرعی را ارزیابی کند.، لذا مسئولیت بر روی نتایج حاصله نیز نخواهد داشت.

۴-۵-۴ آزمایشگاه همیشه مسئولیت فعالیتهای پیمانکاران فرعی را در مقابل مشتریان خواهد داشت.
۴-۵-۵ آزمایشگاه باید یک لیست بروز شده از پیمانکاران فرعی ( که برای انجام پیمانکاری آزمون بکار گرفته
می‎شوند ) را تهیه نموده و سوابق ارزیابی‎های صورت پذیرفته را نگهداری نماید.

نوشته شده توسط ایزو ایران
http://www.icsiran.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید