لحظه  بروز رسانی 
ایمان
ناراحتناراحت
ایمان

زندگیم بودی؛ وقتی سرگرمی ات بودم …

زندگیم بودی؛ وقتی سرگرمی ات بودم …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایمان
ناراحتناراحت
ایمان

گاهی خوابت را می‌ بینم بی‌ صدا بی‌ تصویر

گاهی خوابت را می‌ بینم
بی‌ صدا بی‌ تصویر
مثلِ ماهی در آب‌های تاریک که لب می‌ زند
و معلوم نیست حباب‌ها کلمه‌اند یا بوسه‌ هایی از دلتنگی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایمان
ناراحتناراحت
ایمان

دلم؛ برای خودم تنگ می شود روزهایی که بیشتر می

دلم؛ برای خودم تنگ می شود
روزهایی که بیشتر می خندیدم
روزهایی که اتاق
هوای بیشتری داشت ،
روزهایی که تو را داشتم …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایمان
ناراحتناراحت
ایمان

از ایـــــنجا صدایت میـــــکنم !

از ایـــــنجا

صدایت میـــــکنم !

تو از آنــــــجا بغلم کن !

دلــــم گرفــــته{-w17-}{-w17-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایمان
ناراحتناراحت
ایمان

نگاهم که میکنی زبانم که هیچ حتی دست

نگاهم که میکنی
زبانم که هیچ
حتی
دست و دلم
نیز
به لکنت می افتند!{-w17-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایمان
ناراحتناراحت
ایمان

دلتنگ شدن حس نبودن کسی است که تمام

دلتنگ شدن حس نبودن کسی است

که تمام وجودت

یکباره تمنای بودنش را می کند …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایمان
ناراحتناراحت
ایمان

همه چیز ساده است زندگی …

همه چیز ساده است

زندگی …

عشق …

دوست داشتن …

عادت کردن …

رفتن …

آمدن …

اما چیزی که ساده نیست باور این ساده بودن هاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایمان
ناراحتناراحت
ایمان

حس زیبا دیدن همان عشق است

حس زیبا دیدن همان عشق است{-w7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایمان
ناراحتناراحت
ایمان

بگو بگو ک رو ب راهی {-w7-}{-w4-}

مشاهده همه ی 5 نظر