لحظه  بروز رسانی 
iman
iman

اگر ز باده مستی خوش باش // با ماهرخی اگر نشستی

اگر ز باده مستی خوش باش // با ماهرخی اگر نشستی

اگر ز باده مستی خوش باش // با ماهرخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است // انگار که نیستی ، چو هستی خوش باش

مشاهده همه ی 7 نظر
iman
iman
کاش یکی بود

کاش یکی بود...

مشاهده همه ی 8 نظر
iman
iman
غم مخور

غم مخور...{-w17-}{-w17-}{-w17-}

مشاهده همه ی 4 نظر
iman
iman

همیشه اونطور ک فکر میکنیم نیس

همیشه اونطور ک فکر میکنیم نیس

همیشه اونطور ک فکر میکنیم نیس....

مشاهده همه ی 15 نظر
iman
iman
غلط کردی

غلط کردی...

مشاهده همه ی 30 نظر
iman
iman
پست شماره 313956168 از iman

{-w17-}

مشاهده همه ی 4 نظر