لحظه  بروز رسانی 
inaz
آروم و عادیآروم و عادی
inaz

سوار تاکسی بودم . مسافری دست بلند کرد

سوار تاکسی بودم . مسافری دست بلند کرد

سوار تاکسی بودم ...
مسافری دست بلند کرد ...
انقلاب؟
سوار شد ...
راننده کمی جلوتر ایستاد...
'رو به من کرد ...
اینم تاتر شهر، بفرمایید!
گفتم میام تا انقلاب...
توو دلم می گم ای کاش راه بندون باشه !
آخه این مسافری که کنارم نشست .....
همون عطری رو زده که تو می زدی....

مشاهده همه ی 3 نظر
inaz
آروم و عادیآروم و عادی
inaz

  میروم گل میخرم، باید بفهمد عاشقم گل برایش میبرم،

  میروم گل میخرم، باید بفهمد عاشقم
گل برایش میبرم، باید بفهمد عاشقم
...
گل نیازی نیست، وقتی اینقدر حالم بد است
از همین چشم ترم، باید بفهمد عاشقم
....
از همین اصرار که هی سعی دارم بی دلیل
از مسیرش بگذرم، باید بفهمد عاشقم
....
از همین دیوانه بازی های بی حد و حساب 
از همین شور و شرم، باید بفهمد عاشقم
....
یک نفر در شهر پیدا کن که نشناسد مرا
از همه رسواترم، باید بفهمد عاشقم
.....
عالم و آدم خبر دارند و باور کرده اند
او ندارد باورم، باید بفهمد عاشقم
.....
باید از امشب غزل پشت غزل وصفش کنم
شاعرم،خیر سرم، باید بفهمد عاشقم

مشاهده همه ی 5 نظر
inaz
آروم و عادیآروم و عادی
inaz
تنهایی و دلتنگی

تنهایی و دلتنگی.......

مشاهده همه ی 3 نظر
inaz
آروم و عادیآروم و عادی
inaz

آدمهارو ببخش و دلت رادریایی کن

آدمهارو ببخش و دلت رادریایی کن

.آدمهارو ببخش و دلت رادریایی کن

مشاهده همه ی 8 نظر
inaz
آروم و عادیآروم و عادی
inaz
بدون مخاطب خاص

بدون مخاطب خاص

مشاهده همه ی 5 نظر
inaz
آروم و عادیآروم و عادی
inaz

چشای تو خدای من بود.شروعت انتهای من بود

چشای تو خدای من بود.شروعت انتهای من بود

چشای تو خدای من بود..شروعت انتهای من بود..

مشاهده همه ی 33 نظر
inaz
آروم و عادیآروم و عادی
inaz
پست شماره 318133848 از inaz

.

مشاهده همه ی 5 نظر
inaz
آروم و عادیآروم و عادی
inaz
پست شماره 318133839 از inaz

.

مشاهده همه ی 9 نظر
inaz
آروم و عادیآروم و عادی
inaz
پست شماره 318133833 از inaz

.

مشاهده همه ی 2 نظر