لحظه  بروز رسانی 
محمد ش
مهربونمهربون
محمد ش

واتس آپ / WhatsApp ( جاوا ، اندروید ، سیمبین ) 

واتس آپ / WhatsApp ( جاوا ، اندروید ، سیمبین )

 

واتس اپ جاوا ( آشا ) …

whatsappبا قابلیت:

– ارسال عکس و فایل

– ارسال پیام صوتی و متنی

– اشتراک گذاری مکان با دوستان

– هزینه ی بسیار کم

– و …

Supported devices list:

Nokia C3-00 · Nokia C3-01 · Nokia X2-01 · Nokia X3-02 · Nokia X3-02.5 (Refresh) · Nokia X2-00
Nokia Asha : 201 · ۲۰۵ Edition · ۲۰۶ · ۲۰۸ · ۲۱۰ · ۳۰۰ · ۳۰۱ · ۳۰۲ · ۳۰۳ · ۳۰۵ · ۳۰۶ · ۳۰۸ · ۳۰۹ · ۳۱۰ · ۳۱۱ · ۵۱۵ · ۵۰۰ · ۵۰۱ · ۵۰۲ · ۵۰۳ · ۲۳۰

 

واتس اپ سیمبین… Supported device list:
 • Symbian: X7 · E6 · N8 · C6 · C7 · E7 · ۵۰۰ · ۶۰۰ · ۶۰۳ · ۷۰۰ · ۷۰۱ · ۸۰۸
 • S60 5th edition: Nokia 5800 · Nokia 5530 · Nokia 5230 · Nokia 5233 · Nokia 5235 · Nokia N97 · Nokia N97 mini · Nokia X6 · Nokia X5-01 · Nokia C6 · Nokia C5-03 · Samsung i8910 Omnia HD · Sony Ericsson Satio · Sony Ericsson Vivaz · Sony Ericsson Vivaz Pro
 • S60 3rd edition: Nokia 5700 · Nokia 6110 · Nokia 6120 · Nokia 6121 · Nokia 6124 · Nokia 6700 · Nokia 6290 · Nokia E51 · Nokia E63 · Nokia E66 · Nokia E71 · Nokia E90 Communicator · Nokia N76 · Nokia N81 · Nokia N81 8GB · Nokia N82 · Nokia N95 · Nokia N95 8GB · Nokia 5320 · Nokia 5630 · Nokia 5730 · Nokia 6210 · Nokia 6220 · Nokia 6650 fold · Nokia 6710 Navigator · Nokia 6720 · Nokia 6730 · Nokia 6760 Slide · Nokia 6790 Surge · Nokia C5 · Nokia E52 · Nokia E55 · Nokia E72 · Nokia E73 · Nokia E75 · Nokia E5 · Nokia N78 · Nokia N79 · Nokia N85 · Nokia N86 8MP · Nokia N96 · Samsung GT-i8510 · Samsung GT-I7110 · Samsung SGH-L870 · Samsung SGH-G810 · Samsung SGH-iNNN

 

واتس اپ اندروید…

دانلود او جی واتساپ

دانلود واتسفاپدانلود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد ش
مهربونمهربون
محمد ش

واتس آپ / WhatsApp ( جاوا ، اندروید ، سیمبین ) 

واتس آپ / WhatsApp ( جاوا ، اندروید ، سیمبین )

 

واتس اپ جاوا ( آشا ) …

whatsappبا قابلیت:

– ارسال عکس و فایل

– ارسال پیام صوتی و متنی

– اشتراک گذاری مکان با دوستان

– هزینه ی بسیار کم

– و …

Supported devices list:

Nokia C3-00 · Nokia C3-01 · Nokia X2-01 · Nokia X3-02 · Nokia X3-02.5 (Refresh) · Nokia X2-00
Nokia Asha : 201 · ۲۰۵ Edition · ۲۰۶ · ۲۰۸ · ۲۱۰ · ۳۰۰ · ۳۰۱ · ۳۰۲ · ۳۰۳ · ۳۰۵ · ۳۰۶ · ۳۰۸ · ۳۰۹ · ۳۱۰ · ۳۱۱ · ۵۱۵ · ۵۰۰ · ۵۰۱ · ۵۰۲ · ۵۰۳ · ۲۳۰

 

واتس اپ سیمبین… Supported device list:
 • Symbian: X7 · E6 · N8 · C6 · C7 · E7 · ۵۰۰ · ۶۰۰ · ۶۰۳ · ۷۰۰ · ۷۰۱ · ۸۰۸
 • S60 5th edition: Nokia 5800 · Nokia 5530 · Nokia 5230 · Nokia 5233 · Nokia 5235 · Nokia N97 · Nokia N97 mini · Nokia X6 · Nokia X5-01 · Nokia C6 · Nokia C5-03 · Samsung i8910 Omnia HD · Sony Ericsson Satio · Sony Ericsson Vivaz · Sony Ericsson Vivaz Pro
 • S60 3rd edition: Nokia 5700 · Nokia 6110 · Nokia 6120 · Nokia 6121 · Nokia 6124 · Nokia 6700 · Nokia 6290 · Nokia E51 · Nokia E63 · Nokia E66 · Nokia E71 · Nokia E90 Communicator · Nokia N76 · Nokia N81 · Nokia N81 8GB · Nokia N82 · Nokia N95 · Nokia N95 8GB · Nokia 5320 · Nokia 5630 · Nokia 5730 · Nokia 6210 · Nokia 6220 · Nokia 6650 fold · Nokia 6710 Navigator · Nokia 6720 · Nokia 6730 · Nokia 6760 Slide · Nokia 6790 Surge · Nokia C5 · Nokia E52 · Nokia E55 · Nokia E72 · Nokia E73 · Nokia E75 · Nokia E5 · Nokia N78 · Nokia N79 · Nokia N85 · Nokia N86 8MP · Nokia N96 · Samsung GT-i8510 · Samsung GT-I7110 · Samsung SGH-L870 · Samsung SGH-G810 · Samsung SGH-iNNN

 

واتس اپ اندروید…

دانلود او جی واتساپ

دانلود واتسفاپدانلود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد ش
مهربونمهربون
محمد ش

واتس آپ / WhatsApp ( جاوا ، اندروید ، سیمبین ) 

واتس آپ / WhatsApp ( جاوا ، اندروید ، سیمبین )

 

واتس اپ جاوا ( آشا ) …

whatsappبا قابلیت:

– ارسال عکس و فایل

– ارسال پیام صوتی و متنی

– اشتراک گذاری مکان با دوستان

– هزینه ی بسیار کم

– و …

Supported devices list:

Nokia C3-00 · Nokia C3-01 · Nokia X2-01 · Nokia X3-02 · Nokia X3-02.5 (Refresh) · Nokia X2-00
Nokia Asha : 201 · ۲۰۵ Edition · ۲۰۶ · ۲۰۸ · ۲۱۰ · ۳۰۰ · ۳۰۱ · ۳۰۲ · ۳۰۳ · ۳۰۵ · ۳۰۶ · ۳۰۸ · ۳۰۹ · ۳۱۰ · ۳۱۱ · ۵۱۵ · ۵۰۰ · ۵۰۱ · ۵۰۲ · ۵۰۳ · ۲۳۰

 

واتس اپ سیمبین… Supported device list:
 • Symbian: X7 · E6 · N8 · C6 · C7 · E7 · ۵۰۰ · ۶۰۰ · ۶۰۳ · ۷۰۰ · ۷۰۱ · ۸۰۸
 • S60 5th edition: Nokia 5800 · Nokia 5530 · Nokia 5230 · Nokia 5233 · Nokia 5235 · Nokia N97 · Nokia N97 mini · Nokia X6 · Nokia X5-01 · Nokia C6 · Nokia C5-03 · Samsung i8910 Omnia HD · Sony Ericsson Satio · Sony Ericsson Vivaz · Sony Ericsson Vivaz Pro
 • S60 3rd edition: Nokia 5700 · Nokia 6110 · Nokia 6120 · Nokia 6121 · Nokia 6124 · Nokia 6700 · Nokia 6290 · Nokia E51 · Nokia E63 · Nokia E66 · Nokia E71 · Nokia E90 Communicator · Nokia N76 · Nokia N81 · Nokia N81 8GB · Nokia N82 · Nokia N95 · Nokia N95 8GB · Nokia 5320 · Nokia 5630 · Nokia 5730 · Nokia 6210 · Nokia 6220 · Nokia 6650 fold · Nokia 6710 Navigator · Nokia 6720 · Nokia 6730 · Nokia 6760 Slide · Nokia 6790 Surge · Nokia C5 · Nokia E52 · Nokia E55 · Nokia E72 · Nokia E73 · Nokia E75 · Nokia E5 · Nokia N78 · Nokia N79 · Nokia N85 · Nokia N86 8MP · Nokia N96 · Samsung GT-i8510 · Samsung GT-I7110 · Samsung SGH-L870 · Samsung SGH-G810 · Samsung SGH-iNNN

 

واتس اپ اندروید…

دانلود او جی واتساپ

دانلود واتسفاپدانلود

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد ش
مهربونمهربون
محمد ش

واتس آپ / WhatsApp ( جاوا ، اندروید ، سیمبین ) 

واتس آپ / WhatsApp ( جاوا ، اندروید ، سیمبین )

 

واتس اپ جاوا ( آشا ) …

whatsappبا قابلیت:

– ارسال عکس و فایل

– ارسال پیام صوتی و متنی

– اشتراک گذاری مکان با دوستان

– هزینه ی بسیار کم

– و …

Supported devices list:

Nokia C3-00 · Nokia C3-01 · Nokia X2-01 · Nokia X3-02 · Nokia X3-02.5 (Refresh) · Nokia X2-00
Nokia Asha : 201 · ۲۰۵ Edition · ۲۰۶ · ۲۰۸ · ۲۱۰ · ۳۰۰ · ۳۰۱ · ۳۰۲ · ۳۰۳ · ۳۰۵ · ۳۰۶ · ۳۰۸ · ۳۰۹ · ۳۱۰ · ۳۱۱ · ۵۱۵ · ۵۰۰ · ۵۰۱ · ۵۰۲ · ۵۰۳ · ۲۳۰

 

واتس اپ سیمبین… Supported device list:
 • Symbian: X7 · E6 · N8 · C6 · C7 · E7 · ۵۰۰ · ۶۰۰ · ۶۰۳ · ۷۰۰ · ۷۰۱ · ۸۰۸
 • S60 5th edition: Nokia 5800 · Nokia 5530 · Nokia 5230 · Nokia 5233 · Nokia 5235 · Nokia N97 · Nokia N97 mini · Nokia X6 · Nokia X5-01 · Nokia C6 · Nokia C5-03 · Samsung i8910 Omnia HD · Sony Ericsson Satio · Sony Ericsson Vivaz · Sony Ericsson Vivaz Pro
 • S60 3rd edition: Nokia 5700 · Nokia 6110 · Nokia 6120 · Nokia 6121 · Nokia 6124 · Nokia 6700 · Nokia 6290 · Nokia E51 · Nokia E63 · Nokia E66 · Nokia E71 · Nokia E90 Communicator · Nokia N76 · Nokia N81 · Nokia N81 8GB · Nokia N82 · Nokia N95 · Nokia N95 8GB · Nokia 5320 · Nokia 5630 · Nokia 5730 · Nokia 6210 · Nokia 6220 · Nokia 6650 fold · Nokia 6710 Navigator · Nokia 6720 · Nokia 6730 · Nokia 6760 Slide · Nokia 6790 Surge · Nokia C5 · Nokia E52 · Nokia E55 · Nokia E72 · Nokia E73 · Nokia E75 · Nokia E5 · Nokia N78 · Nokia N79 · Nokia N85 · Nokia N86 8MP · Nokia N96 · Samsung GT-i8510 · Samsung GT-I7110 · Samsung SGH-L870 · Samsung SGH-G810 · Samsung SGH-iNNN

 

واتس اپ اندروید…

دانلود او جی واتساپ

دانلود واتسفاپدانلود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد ش
مهربونمهربون
محمد ش

واتس آپ / WhatsApp ( جاوا ، اندروید ، سیمبین ) 

واتس آپ / WhatsApp ( جاوا ، اندروید ، سیمبین )

 

واتس اپ جاوا ( آشا ) …

whatsappبا قابلیت:

– ارسال عکس و فایل

– ارسال پیام صوتی و متنی

– اشتراک گذاری مکان با دوستان

– هزینه ی بسیار کم

– و …

Supported devices list:

Nokia C3-00 · Nokia C3-01 · Nokia X2-01 · Nokia X3-02 · Nokia X3-02.5 (Refresh) · Nokia X2-00
Nokia Asha : 201 · ۲۰۵ Edition · ۲۰۶ · ۲۰۸ · ۲۱۰ · ۳۰۰ · ۳۰۱ · ۳۰۲ · ۳۰۳ · ۳۰۵ · ۳۰۶ · ۳۰۸ · ۳۰۹ · ۳۱۰ · ۳۱۱ · ۵۱۵ · ۵۰۰ · ۵۰۱ · ۵۰۲ · ۵۰۳ · ۲۳۰

 

واتس اپ سیمبین… Supported device list:
 • Symbian: X7 · E6 · N8 · C6 · C7 · E7 · ۵۰۰ · ۶۰۰ · ۶۰۳ · ۷۰۰ · ۷۰۱ · ۸۰۸
 • S60 5th edition: Nokia 5800 · Nokia 5530 · Nokia 5230 · Nokia 5233 · Nokia 5235 · Nokia N97 · Nokia N97 mini · Nokia X6 · Nokia X5-01 · Nokia C6 · Nokia C5-03 · Samsung i8910 Omnia HD · Sony Ericsson Satio · Sony Ericsson Vivaz · Sony Ericsson Vivaz Pro
 • S60 3rd edition: Nokia 5700 · Nokia 6110 · Nokia 6120 · Nokia 6121 · Nokia 6124 · Nokia 6700 · Nokia 6290 · Nokia E51 · Nokia E63 · Nokia E66 · Nokia E71 · Nokia E90 Communicator · Nokia N76 · Nokia N81 · Nokia N81 8GB · Nokia N82 · Nokia N95 · Nokia N95 8GB · Nokia 5320 · Nokia 5630 · Nokia 5730 · Nokia 6210 · Nokia 6220 · Nokia 6650 fold · Nokia 6710 Navigator · Nokia 6720 · Nokia 6730 · Nokia 6760 Slide · Nokia 6790 Surge · Nokia C5 · Nokia E52 · Nokia E55 · Nokia E72 · Nokia E73 · Nokia E75 · Nokia E5 · Nokia N78 · Nokia N79 · Nokia N85 · Nokia N86 8MP · Nokia N96 · Samsung GT-i8510 · Samsung GT-I7110 · Samsung SGH-L870 · Samsung SGH-G810 · Samsung SGH-iNNN

 

واتس اپ اندروید…

دانلود او جی واتساپ

دانلود واتسفاپدانلود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد ش
مهربونمهربون
محمد ش

آپدیت انلاین آنتی ویروس NOD32 ESET Smart Security یکی از محصولات

آپدیت انلاین آنتی ویروس NOD32

ESET Smart Security

ESET NOD32

یکی از محصولات کمپانی  ESET است که کاربران ، امروزه آن را با نام  Nod32 می شناسند .این نرم افزار امنیتی یکی از بهترین آنتی ویروس های دنیا می باشد که با بهرگیری از جدیدترین ساختارها امنیتی قوی برای شناسای و نابود کردن  ویروس ها و…. از کامپیوترها و اطلاعات ما محافظت می کنند. از مزیت های این بسته امنیتی که آن را در بازار رقابتی پیشروی دیگر شرکت ها کرده حجم کم و تاثیر نامحسوس آن بر روی سرعت کامپیوتر می باشد . همان طور که مطلع هستید روزانه هزاران ویروس ساخته و انتشار پیدا می کند و شما باید هر روز آنتی ویروس نود ۳۲ خود را آپدیت و بروز رسانی کنید تا کامپیوتر شما از خطر آلودگی در امان بماند .


آدرس :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد ش
مهربونمهربون
محمد ش

آپدیت انلاین آنتی ویروس NOD32 ESET Smart Security یکی از محصولات

آپدیت انلاین آنتی ویروس NOD32

ESET Smart Security

ESET NOD32

یکی از محصولات کمپانی  ESET است که کاربران ، امروزه آن را با نام  Nod32 می شناسند .این نرم افزار امنیتی یکی از بهترین آنتی ویروس های دنیا می باشد که با بهرگیری از جدیدترین ساختارها امنیتی قوی برای شناسای و نابود کردن  ویروس ها و…. از کامپیوترها و اطلاعات ما محافظت می کنند. از مزیت های این بسته امنیتی که آن را در بازار رقابتی پیشروی دیگر شرکت ها کرده حجم کم و تاثیر نامحسوس آن بر روی سرعت کامپیوتر می باشد . همان طور که مطلع هستید روزانه هزاران ویروس ساخته و انتشار پیدا می کند و شما باید هر روز آنتی ویروس نود ۳۲ خود را آپدیت و بروز رسانی کنید تا کامپیوتر شما از خطر آلودگی در امان بماند .


آدرس :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد ش
مهربونمهربون
محمد ش

آپدیت انلاین آنتی ویروس NOD32 ESET Smart Security یکی از محصولات

آپدیت انلاین آنتی ویروس NOD32

ESET Smart Security

ESET NOD32

یکی از محصولات کمپانی  ESET است که کاربران ، امروزه آن را با نام  Nod32 می شناسند .این نرم افزار امنیتی یکی از بهترین آنتی ویروس های دنیا می باشد که با بهرگیری از جدیدترین ساختارها امنیتی قوی برای شناسای و نابود کردن  ویروس ها و…. از کامپیوترها و اطلاعات ما محافظت می کنند. از مزیت های این بسته امنیتی که آن را در بازار رقابتی پیشروی دیگر شرکت ها کرده حجم کم و تاثیر نامحسوس آن بر روی سرعت کامپیوتر می باشد . همان طور که مطلع هستید روزانه هزاران ویروس ساخته و انتشار پیدا می کند و شما باید هر روز آنتی ویروس نود ۳۲ خود را آپدیت و بروز رسانی کنید تا کامپیوتر شما از خطر آلودگی در امان بماند .


آدرس :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد ش
مهربونمهربون
محمد ش

آپدیت انلاین آنتی ویروس NOD32 ESET Smart Security یکی از محصولات

آپدیت انلاین آنتی ویروس NOD32

ESET Smart Security

ESET NOD32

یکی از محصولات کمپانی  ESET است که کاربران ، امروزه آن را با نام  Nod32 می شناسند .این نرم افزار امنیتی یکی از بهترین آنتی ویروس های دنیا می باشد که با بهرگیری از جدیدترین ساختارها امنیتی قوی برای شناسای و نابود کردن  ویروس ها و…. از کامپیوترها و اطلاعات ما محافظت می کنند. از مزیت های این بسته امنیتی که آن را در بازار رقابتی پیشروی دیگر شرکت ها کرده حجم کم و تاثیر نامحسوس آن بر روی سرعت کامپیوتر می باشد . همان طور که مطلع هستید روزانه هزاران ویروس ساخته و انتشار پیدا می کند و شما باید هر روز آنتی ویروس نود ۳۲ خود را آپدیت و بروز رسانی کنید تا کامپیوتر شما از خطر آلودگی در امان بماند .


آدرس :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد ش
مهربونمهربون
محمد ش

آپدیت انلاین آنتی ویروس NOD32 ESET Smart Security یکی از محصولات

آپدیت انلاین آنتی ویروس NOD32

ESET Smart Security

ESET NOD32

یکی از محصولات کمپانی  ESET است که کاربران ، امروزه آن را با نام  Nod32 می شناسند .این نرم افزار امنیتی یکی از بهترین آنتی ویروس های دنیا می باشد که با بهرگیری از جدیدترین ساختارها امنیتی قوی برای شناسای و نابود کردن  ویروس ها و…. از کامپیوترها و اطلاعات ما محافظت می کنند. از مزیت های این بسته امنیتی که آن را در بازار رقابتی پیشروی دیگر شرکت ها کرده حجم کم و تاثیر نامحسوس آن بر روی سرعت کامپیوتر می باشد . همان طور که مطلع هستید روزانه هزاران ویروس ساخته و انتشار پیدا می کند و شما باید هر روز آنتی ویروس نود ۳۲ خود را آپدیت و بروز رسانی کنید تا کامپیوتر شما از خطر آلودگی در امان بماند .


آدرس :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید