glitterbase_15_.gif
4ccriqe.gif
جنــــس نیســـــتم
تـــا برای خریـــــدم به مغـــــازه بروی
زیر خاکــــی ام
کشــــــفم کــــن!
.
بـــــام نیســـــتم
تا برای هــــواخوری به ســـــراغم بیــــایی
آســــمانم
پــــرواز را بـــــیاموز
.
ســــاحل نیــــستم
تـــا روی ماســــه هایش آفــــتاب بگیری
دریـــــام
دل به دریـــــا بزن
.
روزنــــامه نیـــــستم
که بخوانــــی و روی نیمکـــــتی جا بگــــذاری
کتــــابم
من را زندگــــی کن
.
ســــیگار نیــــستم
که بکـــشی و تــــمامم کــــنی
اکــــسیژنم
من را نفـــــس بکــــش
.
حـــوا نیســــتم
تا از بهـــشت بــــیرون ات کــــنم
زنــــم
اگر مـــی توانـــــی مــــرد بـــــاش
مـــــرد ..
glitterbase_10_.gif

بروز رسانی 
علیرضا
آروم و عادیآروم و عادی
علیرضا

رسول خدا(ص) فرمود: «روز غدیرخم برترین عیدهای امت

رسول خدا(ص) فرمود: 
 «روز غدیرخم برترین عیدهای امت

رسول خدا(ص) فرمود:

«روز غدیرخم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد، برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار امتم منصوب کنم، تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند، و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
آروم و عادیآروم و عادی
علیرضا

کم باش. از کم بودنت نترس. اونی که اگه

کم باش. از کم بودنت نترس. اونی که اگه

کم باش...
از کم بودنت نترس...
اونی که اگه کم باشی ولت میکنه...
همونه که اگه زیاد باشی حیف و میلت میکنه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
آروم و عادیآروم و عادی
علیرضا

به ارتفاع ابدیت دوستت میدارم. حتی اگر به رسم پرهیز

به ارتفاع ابدیت دوستت میدارم. حتی اگر به رسم پرهیز

به ارتفاع ابدیت دوستت میدارم...
حتی اگر به رسم پرهیز کاری های صوفیانه...
از لذت گفتنش امتناع کنم..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
آروم و عادیآروم و عادی
علیرضا

زندگی تمامش خطای دید است. من فقط تو را می

زندگی تمامش خطای دید است. من فقط تو را می

زندگی تمامش خطای دید است...
من فقط تو را می بینم و تو فقط من را نمیبینی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
آروم و عادیآروم و عادی
علیرضا

خاطری گر نظرم هست همه خوبی توست حسرتی

خاطری گر نظرم هست همه خوبی توست حسرتی

خاطری گر نظرم هست همه خوبی توست

حسرتی گر به دلم هست همان دوری توست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
آروم و عادیآروم و عادی
علیرضا

تا خدا هست کسی تنها نیست من اگر گم شده‌ام تو

تا خدا هست کسی تنها نیست من اگر گم شده‌ام تو

تا خدا هست کسی تنها نیست من اگر گم شده‌ام تو اگر خسته شدی درپس پرده‌ی اشک من و تو مأمن گرم خداست او همین جاست کنار من و تو

مشاهده همه ی 4 نظر
علیرضا
آروم و عادیآروم و عادی
علیرضا

خوشی با خوبی فرق دارد. بخاطر خوبی هــا از خیلـــی خوشی

خوشی با خوبی فرق دارد. بخاطر خوبی هــا از خیلـــی خوشی

خوشی با خوبی فرق دارد... بخاطر خوبی هــا از خیلـــی خوشی هــــا بــــاید گذشـــت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
آروم و عادیآروم و عادی
علیرضا

هرکس آن چیزی را که ندارد رسیدن به آن را

هرکس آن چیزی را که ندارد رسیدن به آن را

هرکس آن چیزی را که ندارد رسیدن به آن را

خوشبختی می داند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
آروم و عادیآروم و عادی
علیرضا

دلیل اینکه نمی خندید؛آن نیست که پیر شده اید؛ شما پیر

دلیل اینکه نمی خندید؛آن نیست که پیر شده اید؛ شما پیر

دلیل اینکه نمی خندید؛آن نیست که پیر شده اید؛ شما پیر می شوید،چون نمی خندید!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید