لطفا عضو و هواداره گروه شین
تـــاسیـــســـ گروهـــ:1390

بروز رسانی 
ناراحتناراحت
@Shahroozm92

هر آدمِ موفقی که دور و اطرافتون میبینید، زودتر


هر آدمِ موفقی که دور و اطرافتون میبینید، زودتر از شما به این نتیجه رسیده که «هیچ آدمی، اونقدر مورد اعتماد نیست که بخوای سفره دلتو پیشش باز کنی!»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر مدیر گروه لاله های سرخ
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیر گروه لاله های سرخ

داستان موفقیت ادما از جایی شروع میشه

داستان موفقیت ادما
از جایی شروع میشه
که تصمیم میگیره
اقدام کنه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید