لطفا عضو و هواداره گروه شین
تـــاسیـــســـ گروهـــ:1390

بروز رسانی 
مجید
مجید

تو با من باش و بگذار عالمی از من جدا گردد

تو با من باش و بگذار عالمی از من جدا گردد

چو یکدم با تو بنشینم دل از هر غم رها گردد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

گرچه کردم ذوقها از آشناییهای او انتقام از

گرچه کردم ذوقها از آشناییهای او

انتقام از من کشید، آخر جداییهای او

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجید
مجید

غم من بداند آن کس که رخ تو دیده باشد

غم من بداند آن کس که رخ تو دیده باشد

و گرت ندیده باشد، ز کسی شنیده باشد

مشاهده همه ی 3 نظر
مجید
مجید

گیرم که نگویم چقــَدَر بـــی تابم. دیوانه!

گیرم که نگویم چقــَدَر بـــی تابم...

دیوانه!
خودت کـه از دلم باخبری...

مشاهده همه ی 9 نظر