لحظه  بروز رسانی 
دانشگاه آزاد واحد فیس نما
مهربونمهربون
دانشگاه آزاد واحد فیس نما

soyeeeot0mt5.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
دانشگاه آزاد واحد فیس نما
مهربونمهربون
دانشگاه آزاد واحد فیس نما
love hearts

love hearts

مشاهده همه ی 2 نظر
دانشگاه آزاد واحد فیس نما
مهربونمهربون
دانشگاه آزاد واحد فیس نما

دوباره رسید فصل زمستان بی برگم همچون درختان راه میرم من

دوباره رسید فصل زمستان
بی برگم همچون درختان
راه میرم من زیر برفا 
می افتم باز یاد اون حرفا
عشق را کرده ای جمع یا که منها
این میان من مانده ام دوباره تنها


مشاهده همه ی 1 نظر
دانشگاه آزاد واحد فیس نما
مهربونمهربون
دانشگاه آزاد واحد فیس نما

پسرجون! دختر وَرَق نیست بُرِش بزنی ! سوزن پرگار نیست دورِش

پسرجون!
دختر وَرَق نیست بُرِش بزنی !
سوزن پرگار نیست دورِش بزنی !
نوکرت نیست سرش غـُر بزنی !
عابر بانکِت نیست واسَش هِی کنتور بزنی!
دختر جُونه ، میخوایش باس خواهش کنی !
آزاده ، نمیتونی رامِش کنی !
حَرفِش حَرفه ، نباس امتحانِش کنی !
اگه ناراحته سعی نکن ، تو نمیتونی آرومِش کنی !
دَر ِقلبش که روت بسته شد ، عمرا بتونی بازش کنی !
بیخودیَم زور نزن ، نمیتونی با عجیجمات خوابش کنی !
گفتم که ..دختر♥ جُونه!♥.♥


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید