لحظه  بروز رسانی 
.
آروم و عادیآروم و عادی
.
پست شماره 318458883 از .
کوردی.

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

پیشاپیش سالی سرشار از عشق و لبخند و نگاه خدایی رو

پیشاپیش سالی سرشار از عشق و لبخند و نگاه خدایی رو
نوروز: حسن زیرک

پیشاپیش سالی سرشار از عشق و لبخند و نگاه خدایی رو برای همه ی دوستان آرزومندم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

طرفِ ما شب نیست صدا با سکوت آشتی نمی‌کند

الف. بامداد

طرفِ ما شب نیست
صدا با سکوت آشتی نمی‌کند
کلمات انتظار می‌کشند
من با تو تنها نیستم، هیچ‌کس با هیچ‌کس تنها نیست
شب از ستاره‌ها تنهاتر است!
الف.بامدادف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

گتسبی به “نور سبز” ایمان داشت، به آینده‌ی لذتناکی که سال

گتسبی به “نور سبز” ایمان داشت، به آینده‌ی لذتناکی که سال

گتسبی به “نور سبز” ایمان داشت، به آینده‌ی لذتناکی که سال به سال از پسِ ما می‌گذرد. اگر این‌بار از چنگِ ما گریخت چه باک – فردا تندتر خواهیم دوید، و دست‌هایمان را به دوردست‌ها درازتر خواهیم کرد… و سرانجام یک بامدادِ خوش – در قایق‌هایمان بر خلاف جریان آب پارو می‌زنیم، و پیوسته به سمتِ گذشته رانده می‌شویم.

گتسبی بزرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

عمر آدم مثل اون لک لک پیره که رو شاخه

عمر آدم مثل اون لک لک پیره که رو شاخه
سوسن

عمر آدم مثل اون لک لک پیره
که رو شاخه ی درختا مثل یک برده اسیره

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

میانِ خورشيدهایِ همیشه زیبائی یِ تو لنگریست- خورشیدی

میانِ خورشيدهایِ همیشه زیبائی یِ تو لنگریست- خورشیدی

میانِ خورشيدهایِ همیشه
زیبائی یِ تو
لنگریست-
خورشیدی که
از سپیده دمِ ستاره گان
بی نیازم می کند

شاملو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

در بلکورت، همین طور در باب الواد، مردم زود عروسی می

در بلکورت، همین طور در باب الواد، مردم زود عروسی می

در بلکورت، همین طور در باب الواد، مردم زود عروسی می کنند.زود سر کار می روند و در عرض ده سال کل تجربه ی یک عمر زندگی را از سر گذرانده اند.یک کارگر سی ساله دیگر همه ی کارت های دستش را بازی کرده و بین همسر و فرزندانش به انتظار پایان خود نشسته است.لذت های او ناگهانی و بی رحمانه بوده، همانطور که زندگی اش می شود فهمید که او در سرزمینی زاده شده که درش همه چیز را می دهند تا پس بگیرند.زندگی قرار نیست ساخته شود و رشد کند، قرار است بسوزد و تمام شود.


آلبر کامو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

همه آدم‌ها، در آغاز جوانی می‌دانند افسانه شخصی‌شان چیست. در آن

همه آدم‌ها، در آغاز جوانی می‌دانند افسانه شخصی‌شان چیست. در آن

همه آدم‌ها، در آغاز جوانی می‌دانند افسانه شخصی‌شان چیست. در آن دوره زندگی، همه چیز روشن است، همه چیز ممکن است و آدم از رؤیا و آرزوی آنچه دوست دارد در زندگی بکند، نمی‌ترسد. با این وجود، با گذشت زمان، نیرویی مرموز تلاش خود را برای اثبات آن که تحقق بخشیدن به افسانه شخصی غیرممکن است، آغاز می‌کند.


کیمیاگر
پائولو کوئیلو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

هیچ کس تا به حال دو مرتبه در عمرش عاشق نشده،

هیچ کس تا به حال دو مرتبه در عمرش عاشق نشده،

هیچ کس تا به حال دو مرتبه در عمرش عاشق نشده، عشق دوم، عشق سوم، اینها بی معنیست.
فقط رفت و آمد است. افت و خیز است. معاشرت میکنند و اسمش را می گذارند عشق!

رومن گاری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید