لحظه  بروز رسانی 
رهگذر
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر

تنهایی دستهایم به وسعتِ همه ی هستی است

تنهایی دستهایم به وسعتِ همه ی هستی است
بیکلام

تنهایی دستهایم
به وسعتِ
همه ی هستی است
از این رو
هستی ام را
در جیبهایم گذاشته ام
که به نیستی بازگردم................
امتداد بی شرمانه ای خواهند داشت کلمات
اگر قلم را به آتش نیفکنم................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر
,

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر

آه ای غم نباید با تو چون سگی خیابانی رفتار

آه ای غم نباید با تو چون سگی خیابانی رفتار
بیکلام

آه ای غم
نباید با تو چون سگی خیابانی رفتار کنم
که به پشت در آمده
برای تکه‌نانی خشک ، استخوانی بی‌گوشت
باید اعتماد کنم به تو
متقاعدت کنم نوازش‌کنان
رام‌ات کنم و به خانه پناه‌ات دهم
گوشه‌یی که مال خودت باشد
زیراندازی کنار در ورودی بیندازم
که بر آن بیآرامی
و ظرف آبی
خیال‌ات نمی‌دانی
که می‌دانم در پناه ایوان خانه‌ام
به‌سر می‌بردی
و منتظر بودی
که جای خودت را بیابی
پیش از آن‌که زمستان بیاید
تو نام‌ونشان خودت را می‌خواهی
قلاده‌ی خودت را
و حق این‌که غریبه‌های مزاحم را
دور کنی
که خانه‌ام را
حریم‌ات بدانی
مرا صاحب‌ات
و خود را
سگ باوفای‌ام بدانی

پریسیلا دنیس لوورتوف

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر

‌ یک چیز دیگر هم بود که عذابم می‌داد، و

‌ یک چیز دیگر هم بود که عذابم می‌داد، و


یک چیز دیگر هم بود که عذابم می‌داد، و آن‌اینکه هیچ‌کس شبیه من نبود و من هم شبیه کسی نبودم.
من تنهام و آن‌ها با هم...
داستایفسکی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر

طرفِ ما شب است صداها در پیوندی آشکار با سکوت

الف.بامداد

طرفِ ما شب است
صداها در پیوندی آشکار با سکوت
کلمات را در گلو خشکانده اند!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر
الف.بامداد

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر

هیچ وقت فکر نکن که فریادها قدرتمندند و سکوت ها ناشی

هیچ وقت فکر نکن که فریادها قدرتمندند و سکوت ها ناشی

هیچ وقت فکر نکن که فریادها قدرتمندند و سکوت ها ناشی از ضعف؛ ویرانگرترین طوفان ها از آروم ترین دریاها شروع میشن!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر

عزیزترین، اگر خبری از من نمی‌شنوی غمگین نشو. این واقعاً چیزی

عزیزترین، اگر خبری از من نمی‌شنوی غمگین نشو. این واقعاً چیزی

عزیزترین، اگر خبری از من نمی‌شنوی غمگین نشو. این واقعاً چیزی نیست که من بخواهم، نگرانم می‌کند، و در حال حاضر خیلی آسیب‌پذیر هستم. این خودخواهی محض است که خود را به روح دیگر منتقل می‌کند. به هر حال غمگین نباش. نبود خبر دست‌کم بدتر از تلنبار شدن نامه‌ها نیست. زندگی‌ام یکنواخت است و در زندان درون خودم، گویی مثل بدبختی سه جانبه، می‌گذرد.


کافکا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر

باید مقدار زیادی تنها باشم. آنچه به دست آوردم فقط نتیجه‌ی

باید مقدار زیادی تنها باشم. آنچه به دست آوردم فقط نتیجه‌ی
بیکلام

باید مقدار زیادی تنها باشم. آنچه به دست آوردم فقط نتیجه‌ی تنهایی بود.

فرانتس کافکا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رهگذر
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر

چه کسی می‌تواند تا ابد تنها بخوابد؟ برخی انسان‌ها چنین می‌کنند

چه کسی می‌تواند تا ابد تنها بخوابد؟ برخی انسان‌ها چنین می‌کنند

چه کسی می‌تواند تا ابد تنها بخوابد؟ برخی انسان‌ها چنین می‌کنند. کسانی که برتری‌ها یا بدبختی‌هایشان آن‌ها را از بقیه جدا می‌کند و وادارشان می‌کند هر شب خود را در همان تختی پنهان سازند که هنگام مرگ نیز بستر تنهایی‌شان خواهد بود.

آلبر کامو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید