لحظه  بروز رسانی 
جواد زردادی
خوشحالخوشحال
جواد زردادی

غفلت کرده ای مـــــــــــادر … پشت این قلب عاشق ،

غفلت کرده ای مـــــــــــادر … پشت این قلب عاشق ،

غفلت کرده ای مـــــــــــادر …
پشت این قلب عاشق ، فرزندت آرام آرام جان میسپارد و تو فراموش کردنت را به او نیاموخته بودی !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جواد زردادی
خوشحالخوشحال
جواد زردادی

نوشتم حرف دل تاتوبخوانی که چون دورم زتو،دردم بدانی به غیرازتوکسی

نوشتم حرف دل تاتوبخوانی که چون دورم زتو،دردم بدانی به غیرازتوکسی رامن ندارم توراتابی نهایت دوست دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید