لحظه  بروز رسانی 
سایت آی آر حسابداران
سایت آی آر حسابداران

آموزش تصمیم گیری در مسائل مالی بخش اول: تصميم گيري

 لینک
آموزش تصمیم گیری در مسائل مالی بخش اول: تصميم گيري


آموزش تصمیم گیری در مسائل مالی


بخش اول: تصميم گيري
بخش دوم: تصميم گيري چند معياره
بخش سوم: تصميم گيري چند شاخصه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سایت آی آر حسابداران
سایت آی آر حسابداران

تقدیر و تشکر در پایان نامه متن های زیبا و

 لینک

22713957310 تقدیر و تشکر در پایان نامه متن های زیبا و جملات مناسب برای تقدیر و تشکر در پایان نامه

جملات و عبارات مناسب برای تقدیر و تشکر در پایان نامه و رساله های علمی

برترین متن های تقدیر و تشکر در پایان نامه

http://www.irhesabdaran.ir/post/1890/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سایت آی آر حسابداران
سایت آی آر حسابداران

زمان ثبت نام و اعلام نتایج کنکور کاردانی فنی وحرفه

 لینک

599226633550051018 زمان ثبت نام و اعلام نتایج کنکور کاردانی فنی وحرفه ای سال ۹۶

اشخاصی که در این کنکور شرکت می کنند شامل تمام هنر آموزان و دانش آموزان هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش وکسانی که معادل مدرک آن ها را دارند.

 سایت آی ار حسابداران بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۶ می‌رساند.

کنکور کاردانی فنی وحرفه ای


برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید :


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سایت آی آر حسابداران
سایت آی آر حسابداران

زمان ثبت نام ، برگزاری و اعلام نتایج کنکور کاردانی

 لینک

halfer_illustrated زمان ثبت نام ، برگزاری و اعلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۹۶

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۹۶ می‌رساند…

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید :


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سایت آی آر حسابداران
سایت آی آر حسابداران

دانلود پروژه کارآفرینی تاسیس خدمات کامپیوتری خدمات رایانه ای که

 لینک

computernetworks

دانلود پروژه کارآفرینی تاسیس خدمات کامپیوتری

خدمات رایانه ای که شامل (حروفچینی،چاپ،طراحی،صحافی)می باشد.یک نوع کار و حرفه خدماتی بوده که یرای رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه راه اندازی میگردد.از آنجائیکه این نوع خدمات نیاز به دقت و ظرافت و توانایی بالایی دارد،لذا اهمیت آن قابل توجه است. همچنین با توجه به رشد و گسترش سطح فرهنگ جامعه و به طبع آن افزایش چاپ و پیش نیازهای آن شامل حروفچینی،طراحی و نیازهای بعد از چاپ شامل صحافی،فروش و…،ضرورت خدمات رایانه ای بیشتر احساس میگردد. امروزه تعداد و تنوع نشریات و کتاب های منتشرشده  و همچنین جزوات تحقیقاتی…


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سایت آی آر حسابداران
سایت آی آر حسابداران

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان

 لینک

hospitalc_aroundtownدانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان تعداد صفحات ۲۹ صفحه فرمت های پروژه DOCX دسته بندی پروژه گزارش کار آموزی تهیه کننده و فرستنده به سایت حسن حکمتی فراز مقدمه :  گزارش کارآموزی حسابداری

با توجه به اینکه احداث و نگهداری بیمارستان کاری بسیار پر هزینه بوده و لازم است سرمایه گذاری انجام شده برای بیمارستان با بازده  آن متناسب باشد و کارامد بودن بیمارستان با ارائه مراقبت وبا کیفیت خوب و بالا باشد بنابراین وجود برنامه ریزی و مدیریت بیمارستان که ناشی از تجربه صاحب نظران می باشد امری بسیار سودمند و ضروری است . در بحث مدیریت امور مالی بیمارستان و انبارداری و مراقبت از اموال و ماشین الات و همچین اتخاذ سیاست های مالی مناسب برای استفاده موثر از منابع ، باید تیم مالی قدرتمند از جمله حسابدار و انباردار و صندوقدار و… انتخاب شود تا کارامدی مالی افزایش پیدا کند…


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سایت آی آر حسابداران
سایت آی آر حسابداران

گزارش کارآموزی حسابداری گزارش کارآموزی حسابداری در کمیته امداد امام

 لینک

گزارش کارآموزی حسابداری

82057149-70691411

گزارش کارآموزی حسابداری در کمیته امداد امام خمینی(ره) تعداد صفحات ۱۶ صفحه فرمت های پروژه DOCX دسته بندی پروژه گزارش کار آموزی تهیه کننده و فرستنده به سایت سید عباس سادات نیا

در ۱۴ اسفندماه ۱۳۵۷ هجری شمسی فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل کمیته امداد صادر شد. این نهاد برای ایجاد رفاه و برقراری تسهیلاتی در امر کمک رسانی به محرومان جامعه دایر شد. گفتنی است این نهاد انقلابی اکنون بنام کمیته امداد امام خمینی مشغول فعالیت است.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سایت آی آر حسابداران
سایت آی آر حسابداران

دانلود پروژه مالی حسابداری دانلود پروژه مالی حسابداری اصول ،

 لینک

دانلود پروژه مالی حسابداری

all_budget

دانلود پروژه مالی حسابداری اصول ، روش ها و مراحل بودجه تعداد صفحات ۵۶ صفحه فرمت های پروژه DOCX دسته بندی پروژه پروژه های مالی نویسنده و فرستنده مهندس حسن حکمتی فراز

چکیده پروژه مالی حسابداری

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪان از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ  ﻣﻮازات رﺷﺪ  و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر دور در اﯾﺮان ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده ، و ازآن در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .اﺻﻮل، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ  و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی در اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ روﺷﻬﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .


برای مشاهده ودانلود به لینک زیر سر بزنید :

دانلود با لینک مستقم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سایت آی آر حسابداران
سایت آی آر حسابداران

تعداد صفحات ۵۶ صفحه فرمت های پروژه DOCX دسته بندی

 لینک
تعداد صفحات ۵۶ صفحه فرمت های پروژه DOCX دسته بندی

تعداد صفحات
۵۶ صفحه فرمت های پروژه DOCX دسته بندی پروژه پروژه های مالی نویسنده و فرستنده مهندس وحید ناصری

چکیده این پروژه مالی حسابداری :

هدف این پروژه بررسی سیستم حقوق دستمزد اداره برق استان …….. میباشد و منابع اطلاعاتی اداره برق از قسمت های مالی،اداری،اداری و حسابداری گرفته شده است و اطلاعات واقعی میباشد.در این پروژه به اهداف تحقیق وضرورت انجام تحقیق و تعاریف حقوق و دستمزد و سپس با انواع مزایا و کسورات در رابطه با حقوق و دستمزد و محاسبه حقوق و دستمزد اشاره می شود….

مشاهده جزییات بیشتر با کلیک روی لینک زیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید