1_AKSGIF.IR-qorangif-___________________
بروز رسانی 
لبیک یااباصالح(عج)
لبیک یااباصالح(عج)

** تصویر راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی **

** تصویر راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی **

.........................................** تصویر راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی **.......................................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبیک یااباصالح(عج)
لبیک یااباصالح(عج)

حدیث پیامبر اکرم (ص) : هرکس که من مولای او

حدیث پیامبر اکرم (ص) : هرکس که من مولای او

................... حدیث پیامبر اکرم (ص) : هرکس که من مولای او هستم علی مولای او است ...................

............................{-35-} عید سعید غدیر خم ، عید ولایت بر شیعیان جهان مبارک باد {-35-}........................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبیک یااباصالح(عج)
لبیک یااباصالح(عج)

** عیدسعید فطر برمسلمانان جهان مبارک باد **

** عیدسعید فطر برمسلمانان جهان مبارک باد **

{-35-}** عیدسعید فطر برمسلمانان جهان مبارک باد **{-35-}

{-35-}** عید فطر جشن تولد فطرت **
{-35-}* عید فطر، جشن تولد فطرت است؛ فطرتی که از غبارها و زنگارها پاک شده و اکنون در زیباترین شکل خود خودنمایی می کند. به خدایم می اندیشم که سراسر لطف است و مهربان ترین مهربانان. غفار است و بنده نواز. مرا به میهمانی خودش دعوت می کند و قلبم را جلا می دهد.
{-35-}* یادم می آورد فطرت توحیدی ام را، یادم می آورد مبارزه با شیطان درونی و بیرونی ام را. به یاد می آورم. اکنون که میهمانی تمام شده و عید فطر فرا رسیده، انگار از نو متولد می شوم و به روشنی می بینم که بازگشت به فطرتم را جشن گرفته ام.
{-35-}* امیرمؤمنان علی(ع) نیز جشن فطرت را این گونه به عید فطر نسبت می دهد:
«این عید کسی است که خدا روزه اش را پذیرفته، نماز او را ستوده و هر روز که خدا نافرمانی نشود، آن روز عید است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبیک یااباصالح(عج)
لبیک یااباصالح(عج)

میلادخجسته آخرین خورشیدولایت حضرت امام مهدی(عج)برشیعیان جهان مبارک باد جهان

میلادخجسته آخرین خورشیدولایت حضرت امام مهدی(عج)برشیعیان جهان مبارک باد جهان

{-35-}{-35-}{-35-}میلادخجسته آخرین خورشیدولایت حضرت امام مهدی(عج)برشیعیان جهان مبارک باد{-35-}{-35-}{-35-}
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-} جهان درانتظارعدالت ، عدالت درانتظار مهدی(عج) {-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید