لحظه  بروز رسانی 
علیرضا
شیطونشیطون
علیرضا

غرق صحبت بودم باهاش .چون دقتش تو رانندگی زیاده ،

http://setfa.net/images/mdjdtvgs7ldp0573w0h.jpg


غرق صحبت بودم باهاش ...چون دقتش تو رانندگی زیاده ، توجهی نمیکردم...

اما یهو...

همش چند ثانیه بود اما انگار ساعت ها طول کشید...

چهره ی خواهرمو تا حالا اینطور ندیده بودم...

اگه فقط به اندازه دو ثانیه جای ماشین عوض نمی شد معلوم نبود ما الان کجا می بودیم!!!!

شاید قبلنا میگفتم ، اما این دفعه ، فقط حرف نیست همراه با ایمانه ....

خدا تو همه ثانیه های زندگیمون حواسش به ما هست!

معجزات خدا در ثانیه است...

 همیشه، تو  همه ی لحظه لحظه های زندگیمون...

این ماییم که چشامونو رو همه چیز بستیم...

مثل معجزه ی طلوع هر روز آفتاب...


"  إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ "


كه انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
شیطونشیطون
علیرضا

دیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزددیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزد

 که در درون بعضی از انسان ها

گاهی انسان دیگریست که

اورا هرگز نمیشناسی
...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
۞ஜحمید اقا♥مونس نم نم بارونஜ۞
خوشحالخوشحال
۞ஜحمید اقا♥مونس نم نم بارونஜ۞

هيچکس سرش آنقدر شلوغ نيست که زمان از دستش

هيچکس سرش آنقدر شلوغ نيست

که زمان از دستش در برود و شما را از ياد ببرد

همه چيز برمي گردد به اولويت هاي آن آدم

اگر کسي به هر دليلي تو را يادش رفت

فقط يک دليل دارد

تو جزو اولويت هايش نيستي

پائولو کوئيلو

مشاهده همه ی 3 نظر
۞ஜحمید اقا♥مونس نم نم بارونஜ۞
خوشحالخوشحال
۞ஜحمید اقا♥مونس نم نم بارونஜ۞

سردفتر عالم معانی عشق است سر بیت قصیده جوانی عشق است

سردفتر عالم معانی عشق است

سر بیت قصیده جوانی عشق است

ای آنکه نداری خبر از عالم عشق

این نکته بدان که زندگانی عشق است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دوست داشتن از عشق برتر است.
ناراحتناراحت
دوست داشتن از عشق برتر است.

دلم خوش نیست . . . غمگینم . . . کسی

دلم خوش نیست . . .
غمگینم . . .
کسی شاید نمیفهمد . . .
کسی شاید نمیداند . . .
کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی . . .
تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی :
عجب احساس زیبایی . . . !
تو هم شاید نمیدانی . . .

مشاهده همه ی 3 نظر
soha
عصبانیعصبانی
soha

قاعده ها را می شکند ساده دوست می دارد زود می

قاعده ها را می شکند
ساده دوست می دارد
زود می بخشد
آهسته می بوسد
و از چیزهای کوچکی که لبخند می آورند،تاسف نمی خورد !
زیرا
عشق
می داند که زندگی کوتاه است

مشاهده همه ی 1 نظر
latif jumang
ناراحتناراحت
latif jumang

شیخ و مریدان از کنار مردی میگذشتندیکه لاستیک ماشینش را عوض

شیخ و مریدان از کنار مردی میگذشتندی
که لاستیک ماشینش را عوض کردندی اما
پیچها را گم کردندی و همی متحیر بماندی
شیخ جویای قصه شد و مرد مشکل خود به
شیخ همی گفتندی
شیخ به مرد فرمود از هر چرخ ماشین پیچی
باز کن و چرخ چهارم را ببندندی
راننده از هوش و زکاوت شیخ اچار چرخ گاز بگرفت
و اما در پشت سر شیخ چنان گرد و غباری از
مریدان بپا خاستندی که فقط صدای دریدن
خشتکان مریدان شنیده میشدندی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید