لحظه  بروز رسانی 
javad k
مهربونمهربون
javad k
پست شماره 318278122 از javad k

0..

مشاهده همه ی 1 نظر
tania
tania

خطاب بی مناسبته موزیک عالی بود خواستم گوشش بدین : )

خطاب بی مناسبته موزیک عالی بود خواستم گوشش بدین : )
مو به مو _رضا بهرام

خطاب بی مناسبته موزیک عالی بود خواستم گوشش بدین : )

حالتون خوب رفقا {-35-}{-35-}{-35-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
javad k
مهربونمهربون
javad k
پست شماره 317757624 از javad k

.

مشاهده همه ی 5 نظر
javad k
مهربونمهربون
javad k

تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من

تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من
چه جنونی ، چه نیازی ، چه غمی ست ؟
یا نگاه تو ، که پر عصمت و ناز
بر من افتد ، چه عذاب و ستمی ست
دردم این نیست ولی
دردم این است که من بی تو دگر
از جهان دورم و بی خویشتنم
پوپکم ! آهوکم
تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم

نظرات برای این پست غیر فعال است
javad k
مهربونمهربون
javad k

دلتنگی من از جنس درخت است

دلتنگی من

از جنس درخت است...

گاه برگ می دهد،

گاه خشک می شود،

اما همیشه

ریشه دارد...!

مشاهده همه ی 5 نظر
javad k
مهربونمهربون
javad k

و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی ست

و چشمانت راز آتش است
و عشقت پیروزی آدمی ست
هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد
و آغوشت...
اندک جائی برای زیستن
اندک جائی برای مردن

مشاهده همه ی 3 نظر
javad k
مهربونمهربون
javad k

فاصله ها هرگز مانعی برای دوست داشتن برای عشق

فاصله ها هرگز
مانعی برای دوست داشتن
برای عشق نیستند
درست
اما اگر من اینجا گریه کنم
آیا در دوردست ها
گونه های تو خیس خواهند شد ؟

مشاهده همه ی 11 نظر
javad k
مهربونمهربون
javad k

همین که فراموشش می کنم و تمام می شود

همین که فراموشش می کنم
و تمام می شود
آهنگی بخش می شود
آهنگ محبوب او
یا کسی می خندد
شبیه خنده او
یا کسی عطرش را می فشارد
و پخش می شود در هوا عطر او
بدین سان به یاد می رود
کل فراموش کردن هایم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید