لحظه  بروز رسانی 
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←
مهربونمهربون
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←

تنها بنایی که اگر بلرزد محکم تر میشود، دل است، دل

تنها بنایی که اگر بلرزد محکم تر میشود، دل است، دل

تنها بنایی که اگر بلرزد محکم تر میشود، دل است، دل آدمی زاد.
باید مثل انار چلاندش، تا شیره اش در بیاید

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←
مهربونمهربون
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←

ﺩﻟﻘﮏ ﻫﻤﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﻮ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﻪ ! ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ

ﺩﻟﻘﮏ ﻫﻤﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﻮ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﻪ !
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺴﻮﺯﯾﻮ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻟﻘﮑﯽ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←
مهربونمهربون
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←
پست شماره 318278122 از →♥ĵẴ√Ẵđ♥←

0..

مشاهده همه ی 9 نظر
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←
مهربونمهربون
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←
پست شماره 317757624 از →♥ĵẴ√Ẵđ♥←

.

مشاهده همه ی 5 نظر
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←
مهربونمهربون
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←

تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من

تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من
چه جنونی ، چه نیازی ، چه غمی ست ؟
یا نگاه تو ، که پر عصمت و ناز
بر من افتد ، چه عذاب و ستمی ست
دردم این نیست ولی
دردم این است که من بی تو دگر
از جهان دورم و بی خویشتنم
پوپکم ! آهوکم
تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم

نظرات برای این پست غیر فعال است
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←
مهربونمهربون
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←

دلتنگی من از جنس درخت است

دلتنگی من

از جنس درخت است...

گاه برگ می دهد،

گاه خشک می شود،

اما همیشه

ریشه دارد...!

مشاهده همه ی 5 نظر
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←
مهربونمهربون
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←

و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی ست

و چشمانت راز آتش است
و عشقت پیروزی آدمی ست
هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد
و آغوشت...
اندک جائی برای زیستن
اندک جائی برای مردن

مشاهده همه ی 3 نظر
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←
مهربونمهربون
→♥ĵẴ√Ẵđ♥←

فاصله ها هرگز مانعی برای دوست داشتن برای عشق

فاصله ها هرگز
مانعی برای دوست داشتن
برای عشق نیستند
درست
اما اگر من اینجا گریه کنم
آیا در دوردست ها
گونه های تو خیس خواهند شد ؟

مشاهده همه ی 11 نظر