لحظه  بروز رسانی 
j-a-s-t-i-n18
مو قشنگمو قشنگ
j-a-s-t-i-n18

هر کی نکتشو گرفت لایک کنه

aef97272767c29a1ecb94b728ca1832c-425هر کی نکتشو گرفت لایک کنه

مشاهده همه ی 5 نظر
j-a-s-t-i-n18
مو قشنگمو قشنگ
j-a-s-t-i-n18

♥شعرهای من … تاوان عشق تو ست ، خانه ای که

♥شعرهای من ... تاوان عشق تو ست ، خانه ای که در آن... با خیال ات ... خودم را سر می کنم! خیالی که پایش را ... از گلیم شعرهایم، درازتر نمی کند !♥

♥شعرهای من …

تاوان عشق تو ست ،

خانه ای که در آن…

با خیال ات …

خودم را سر می کنم!

خیالی که پایش را …

از گلیم شعرهایم،

درازتر نمی کند !♥

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید