بروز رسانی 
طراوت
بی‌حالبی‌حال
طراوت

خیالی ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ " ﺗــــــــﻮ " ﺯﻧﺪﻩ

خیالی ﻧﯿﺴﺖ .... ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ " ﺗــــــــﻮ " ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ " ﺗــــــــﻮ " ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ !!! ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ... ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺯ " ﺗــــــــﻮ " ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻭ " ﺗــــــــﻮ " ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ !!! ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ... ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﻭﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺁﺗﺶ میگیرم ﻭ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ " ﺗــــــــﻮ " ، ﻫﯿﺰﻡ ﺑﺮ ﺁﺗﺸﻢ میریزﺩ!!! ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ... ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ " ﺗــــــــﻮ" ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﯾﻢ !!! ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺍﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ، ﯾﺎﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!... ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طراوت
بی‌حالبی‌حال
طراوت
😠😠😠😠

...😠😠😠😠

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه جادوي خيال طراوت

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه جادوي خيال طراوت

تعداد دوستان شما : 4451 کاربر
تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 4152 کاربر
تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 2141 کاربر


نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

OK:1:
دعوتنامه با موفقیت برای 2141 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

چشمانت را می بوسم که گریسته اند برای عشق

چشمانت را
می بوسم
که گریسته اند برای عشق

لبانت را
که سکوت کرده اند برای عشق

وگونه هایت را
که از عشق داغ است

برای دل بی تابت اما
چه می توانم کرد
جز دوست داشتن تو..

عکس نوشته عاشقانه قلب من مال تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه جادوي خيال طراوت

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه جادوي خيال طراوت

تعداد دوستان شما : 48385 کاربر
تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 48288 کاربر
تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 46883 کاربر


نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

OK:1:
دعوتنامه با موفقیت برای 46883 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

مشاهده همه ی 1 نظر
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

اين دنيا يك روز بيشتر نيست، همين يك روز است

اين دنيا يك روز بيشتر نيست،
همين يك روز است كه هميشه تكرار می شود
صبح آن را به ما ميدهند و شب از ما پس می گيرند
شبيه يك ساعت از كار افتاده هستی كه هميشه همان وقت را نشان ميدهد...
شیطان و خدا / ژان پل سارتر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید