لحظه  بروز رسانی 
jamshid
آروم و عادیآروم و عادی
jamshid

🌹🌹🌹🌹🌹 در کوچه های مه زده تکرار می شوم

🌹🌹🌹🌹🌹
در کوچه های مه زده تکرار می شوم
دارم شبیه خاطره ها تار می شوم!

دورم همیشه از تو و نزدیک قلبمی
از اینهمه تناقض است که بیمار می شوم

یک آسمان،غروبم و بغضم و جمعه ها
بر شانه های سرد زمان،بار می شوم

دیگر بیا و یوسف این چاه را بخر
هر روز،بی تو برده ی بازار می شوم

اشک از تنور آمده بالا کجاست نوح
دارم میان قوم خود انکار می شوم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
jamshid
آروم و عادیآروم و عادی
jamshid

🌷🌷🌷🌷🌷 با بغضی که نمی شکند چه باید کرد؟

🌷🌷🌷🌷🌷
با بغضی که نمی شکند چه باید کرد؟

گاهی شانه ای هست برای اعتماد ،برای پناه بردن و اشک ریختن
و گاهی
نه اعتمادی،نه پناهی ،نه اشکی

شاخ و برگهای بغض اگر هرس نشود و
 فرو نریزد حتما  تو را عوض میکند

گاه خسته و شکننده تر
و گاه زیبا ومحمکتر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آنا
آروم و عادیآروم و عادی
آنا
پست شماره 318784089 از آنا

.

مشاهده همه ی 1 نظر
jamshid
آروم و عادیآروم و عادی
jamshid

🌷🌷🌷🌷🌷 تا در دل من عشق تو اندوخته شد

🌷🌷🌷🌷🌷
تا در دل من عشق تو اندوخته شد
جز عشق تو هر چه داشتم سوخته شد
عقل و سبق و کتاب بر طاق نهاد
شعر و غزل دوبیتی آموخته شد

مولانا

🍃

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
jamshid
آروم و عادیآروم و عادی
jamshid

🌹🌹🌹🌹 ای عشق در آتش تو فریاد خوش است

🌹🌹🌹🌹
ای عشق در آتش تو فریاد خوش است
هر کس که در آتش تو افتاد خوش است

بیداد خوش است از تو٬ وز هستی ما
خاکسترکی سپرده بر باد خوش است!
🍃

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
jamshid
آروم و عادیآروم و عادی
jamshid

🌹🌹🌹🌹 خسته ام مثل درختی که به تنهایی خود

🌹🌹🌹🌹
خسته ام مثل درختی که به تنهایی خود
بی ثمر مانده و کابوس تبر می بیند...!👌


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آنا
آروم و عادیآروم و عادی
آنا
شبهای قدر نزدیک است

________________________

مشاهده همه ی 3 نظر
jamshid
آروم و عادیآروم و عادی
jamshid

🌹🌹🌹 تو نباشی؛ چرا دو صندلی؟! تو نباشی؛ چرا

🌹🌹🌹
تو نباشی؛ چرا دو صندلی؟!
تو نباشی؛ چرا دو پنجره؛ دو تخت ؟!
تو نباشی؛ مثل این است که
وارد شوی؛
خدا رفته باشد...!

دلدادگـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
jamshid
آروم و عادیآروم و عادی
jamshid

🌹🌹🌹🌹🌹 تو "آبرو" مبر اي دوست از مني كه "كويرم"

🌹🌹🌹🌹🌹
تو "آبرو" مبر اي دوست از مني كه "كويرم"
بدزد از همه اما نه از مني كه فقيرم...!

نه از مني كه به دارم كشانده دار و ندارم
نه از مني كه به زيرم كشيده مكر وزيرم!

هميشه آرزوي مرگ كرده ام كه مبادا
رقيب دست درازد به آرزوي حقيرم

بريده دست مرا تيغِ "اعتماد" و نگفته
چگونه دست كسي را از اين به بعد بگيرم؟

شبيه آينه اي در "مصاف" لشكر سنگم
در اين مقابله بايد شكست را بپذيرم...!

دلدادگـی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
jamshid
آروم و عادیآروم و عادی
jamshid

🌷🌷🌷 " تو " باشی خرداد پایان

🌷🌷🌷
" تو " باشی
خرداد
پایان بهار نیست
آغاز دوست داشتن است ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید