لحظه  بروز رسانی 
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

حال مرا از شعرهایم بو نخواهی برد من

حال مرا
از شعرهایم بو نخواهی برد
من پشت شعری که نخواهم گفت میمیرم .... R

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

یه پیرهن زشت داشتم ، بردم گذاشتمش دیوار مهربانی

یه پیرهن زشت داشتم ، بردم گذاشتمش دیوار مهربانی....

فرداش رفتم دیدم یکی کاغذ چسبونده کنارش نوشته: {-28-}{-28-}

با این سلیقه ات لازم نکرده به فکر فقرا باشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

برای دیده شدن تلاش بیجا نکن! به کمال که برسی

برای دیده شدن تلاش بیجا نکن!
به کمال که برسی دیده می‌شوی...

مشاهده همه ی 2 نظر
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

فقط به چیزهای خوب فکر کن مثل من ،

فقط به چیزهای خوب فکر کن
مثل من ،
که فقط به تو فکر میکنم ..... R

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

هرچه بدخلقی کنی از قبل عاشق تر شوم هرچه قهوه

هرچه بدخلقی کنی از قبل عاشق تر شوم هرچه قهوه

هرچه بدخلقی کنی از قبل عاشق تر شوم
هرچه قهوه تلخ تر ، نوشیدنش دلچسب تر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

تو دور می شدی و من درد می شدم

تو دور می شدی و من
درد می شدم ..............
امان از درد دوری

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 2 نظر
جواد خدادادیان
شیطونشیطون
جواد خدادادیان

سینه ام دکان عطاری است دردت چیست؟ شنبلیله، رازیانه،

سینه ام دکان عطاری است
دردت چیست؟
شنبلیله، رازیانه، شاهی و گشنیز
هل و آویشن، نبیذِ سرخِ شور انگیز ...

سینه ام دکان عطاری است
دردت چیست؟
تو اگر جسمت بهاران است
اما جان تو پاییز !
عازم مسجد سلیمانی و لیکن می رسی تبریز
عاشقی تو
عاشقی تو
من برای عاشقِ بی کس !
برای عاشق بی چیز
راه رفتن
گریه کردن زیر باران می کنم تجویز ....

محمدصالح علا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید