لحظه  بروز رسانی 
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی
آروم و عادیآروم و عادی
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی
Hii

Hii

مشاهده همه ی 1 نظر
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی
آروم و عادیآروم و عادی
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی
Dil khush kun

Dil khush kun

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی
آروم و عادیآروم و عادی
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی

ای بار خدا به حق هستی شش چیز مرا مدد

ای بار خدا به حق هستی شش چیز مرا مدد

ای بار خدا به حق هستی
شش چیز مرا مدد فرستی
ایمان و امان و تندرستی
فتح و فرج و فراخ دستی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی
آروم و عادیآروم و عادی
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی

من به شخصه قبل از مرگ وصیت میکنم تمام اعضای

من به شخصه قبل از مرگ وصیت میکنم تمام اعضای

من به شخصه قبل از مرگ
وصیت میکنم تمام اعضای بدنم رو اهدا کنن! :)

مشاهده همه ی 3 نظر
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی
آروم و عادیآروم و عادی
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی

دختر: اگر برای خودت جا انداخته ای پسر

دختر: اگر برای خودت جا انداخته ای پسر

دختر:

اگر برای خودت جا انداخته ای پسر یعنی قَد ،
ته ریش ، هِیکل ، قیافه، پول ، ماشین، شهرت!

مشاهده همه ی 1 نظر