لحظه  بروز رسانی 
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی
آروم و عادیآروم و عادی
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی

قحط مكان اله بنص الشارع خطيه ابو البايسكل راد يندعم 😂

قحط مكان اله بنص الشارع خطيه ابو البايسكل راد يندعم 😂

قحط مكان اله بنص الشارع خطيه ابو البايسكل راد يندعم 😂

مشاهده همه ی 3 نظر
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی
آروم و عادیآروم و عادی
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی

هنوز هم از لا به لای پرده‌های خاک گرفته این

هنوز هم از لا به لای پرده‌های خاک گرفته این

هنوز هم از لا به لای
پرده‌های خاک گرفته این اتاق،
دنبال عابری آشنا می‌گردم!

منم و صدای تیک تاک ساعت‌ها،
تهدید پرندگانی که با خواندن
تو را در خیال پرواز می‌دهند.

همه مبتلاییم به تو...
نشسته‌ایم
شعر می‌خوانیم.

در ناخودآگاهم
تو را بارها دیده‌ام...
امروز هم از پای پنجره مرا صدا خواهی زد.

نیستی
اما همیشه
رَدی از تو در تَن شعرهایم باقی‌یست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی
آروم و عادیآروم و عادی
سیدہ ماہ نور فاطمہ رضوی

آنقدر "دوستت دارم"ها "دلتنگى"ها "خاطرات" به زبان

آنقدر "دوستت دارم"ها "دلتنگى"ها "خاطرات" به زبان

آنقدر
"دوستت دارم"ها
"دلتنگى"ها
"خاطرات"
به زبان هاى گوناگون روى قلم ها چرخيده
كه ترجيح ميدهم
قلم را زمين بگذارم و
تمامِ آشوب هاى دلم را كنارِ گوشَ ت نجوا كنم
بودنت را لازم دارم،
براى چند دقيقه ابرازِ دلتنگى...
ديگر كافيست،
هر آنچه خواندى و به رويَت نياوردى!

مشاهده همه ی 1 نظر