لحظه  بروز رسانی 
تَــــᓄــــــפּــᓄ H҉E҉L҉L҉ G҉I҉R҉L҉ڪًــَــرבَـᓄـ
ناراحتناراحت
تَــــᓄــــــפּــᓄ H҉E҉L҉L҉ G҉I҉R҉L҉ڪًــَــرבَـᓄـ

✖بـَــعــضــــــے از پـــــــــســرآ از بـَــــــس هـــَــوَلن ولــِــــــــــشـــون کــٌ

✖بـَــعــضــــــے از پـــــــــســرآ از بـَــــــس هـــَــوَلن

ولــِــــــــــشـــون کــٌــنــــــــــــی✖

بـه ســـَـــــگ مـاده ام مـیــــــــگــَـن خــآنــــــْـــــومم


مشاهده همه ی 13 نظر
تَــــᓄــــــפּــᓄ H҉E҉L҉L҉ G҉I҉R҉L҉ڪًــَــرבَـᓄـ
ناراحتناراحت
تَــــᓄــــــפּــᓄ H҉E҉L҉L҉ G҉I҉R҉L҉ڪًــَــرבَـᓄـ

بــــــــــٌــــــــوی گنـــــــــْـــــــــاه کــــــــــَــــــــبیره مـــــــــــْـــــ

بــــــــــٌــــــــوی گنـــــــــْـــــــــاه کــــــــــَــــــــبیره مـــــــــــْـــــــیده نـــــــِـــــــــــگات

هـــــــــــــــــــْـــــــــــــــــیس

✘عــــــــــشقاے امروزے ↶

☜شکســــــــــت سکـــــسے داره⇊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید