لحظه  بروز رسانی 
RAHA
قبراققبراق
RAHA

ب بعضیا باس گفت: . . . . . .

ب بعضیا باس گفت:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
من با تنهایی.....
تو با چن تایی؟؟؟؟....!!!!! 

مشاهده همه ی 4 نظر
AAA-lover-HOSSEIN
AAA-lover-HOSSEIN

  کاش تا دل میگرفت و میشکست ،دوست می آمد کنارش 

 1364377858.gif
کاش تا دل میگرفت و میشکست ،دوست می آمد کنارش  می نشست!

               

 کاش میشد روی هر رنگین کمان ،می نوشتم "مهربان "با من بمان!!!

----------------------

کاش می شد قلب ها آباد بود


کینه و غم ها به دست باد بودکاش می شد دل فراموشی نداشت 


نم نم باران هم آغوشی نداشتکاش می شد کاش های زندگی 


تا می شد در پشت قاب بندگیکاش میشد کاش ها مهمان شوند


درمیان غصه ها پنهان شوندکاش می شد آسمان غمگین نبود


رد پای کینه ها رنگین نبودکاش میشد روی خط زندگی


با تو بود تا مُنــتـهای زندگی
77.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AAA-lover-HOSSEIN
AAA-lover-HOSSEIN

نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک

1462956991.gif

نه تو می مانی و نه اندوه


و نه هیچیک از مردم این آبادی...

به حباب نگران لب یک رود قسم،

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،

غصه هم می گذرد،

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...

لحظه ها عریانند.

  به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز!!

anigif.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahmoud
خجالتیخجالتی
mahmoud

بﺪﺑﺨﺖ، ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﺍﺱ ﻧﺪﻡ، ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻩ؟؟؟ ﻫﯿﺸﮑﯿﻮ

بﺪﺑﺨﺖ، ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﺍﺱ ﻧﺪﻡ، ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻩ؟؟؟
ﻫﯿﺸﮑﯿﻮ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ !
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ .
ﺧــــــــــــــــــــﺎﮎ ﺑـــــــــﺮ ﺳــــــــــــــﺭﺕ ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﺸﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ !! –{-11-}
اتاقک خیالی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید