لحظه  بروز رسانی 
h@med*THE END*
h@med*THE END*

نَبودَنَتـــــــــــــــ . با اون بودنتــــــــــــ. هیـــــــــــــــــچکُدوم نَہ اَذ

nretidvbvnf6ri777xdg.jpg
نَبودَنَتـــــــــــــــ ...

با اون بودنتــــــــــــ...

هیـــــــــــــــــچکُدوم

نَہ اَذیَتَم کَـــــــــــــــرد
وَ 
نَہ بَرام سوال شُد ...


فَقَطــــــــ یہ بُغــــــــــــــض خَفم میکُنــــه...

چِجوری نِگات کَــــــــــــــرد که

ِ مَـــنـــــو اینجوریِ تَنــــهـــــــــــا

گُذاشتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
h@med*THE END*
h@med*THE END*

هــِـي به خودم ميگم ↓  فكر و خيال ديگه قــَـدِ

mpzqga9iuz300l5ntpnz.jpg


هــِـي به خودم ميگم ↓ 

فكر و خيال ديگه قــَـدِ قـــَن ✘∅ 

ولي خدايي ⇜ 

هيچكي نيس كه كـــًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍــــًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍــنارم باشه

قـَـدِ غـــٓم .. ✘∅
   
                 هــــــــ▲ــــــــــه

مشاهده همه ی 3 نظر
h@med*THE END*
h@med*THE END*

+آرِزوت چیــه؟ +آرِزویـــی نَداری؟اِنقد خـوشبَخـتــی؟ -من آرِزوهــام یـــآدَم رَفتِه +یَـع

kzjtblh1klfj39feznih.jpg
+آرِزوت چیــه؟ 
+آرِزویـــی نَداری؟اِنقد خـوشبَخـتــی؟ 
-من آرِزوهــام یـــآدَم رَفتِه 
+یَـعـنــی چی؟!
- راستشـــ خِــیلـی وَقتِــه یـاد گِرِفتَم آرِزو نَکُنَم....
+یعنی چی مگه میشه؟!! 
- من عادت کردم به هرچی که میخوام نرسم.......

مشاهده همه ی 2 نظر
h@med*THE END*
h@med*THE END*

Del neveshteاگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری ؟نگو

i5n0uktkdtf3iimjqm3u.jpg
Del neveshte
اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری ؟
نگو بی نهایت !
بگو اندازه ای که هستی.
.
اگه پرسید تا کی دوسم داری ؟
نگو تا ابد ! 
بگو تا وقتی هستی.
.
اگه پرسید چقد بهم اعتماد داری ؟
نگو اندازه چشام ! 
بگو به اندازه ای که بهم اطمینان میدی.
تا بدونه ...
.
.
.
.
تا وقتی با ارزشه که ،
به ارزشات احتــــــــــــــــرام بذاره ...

مشاهده همه ی 5 نظر
h@med*THE END*
h@med*THE END*

1412935660088738.png

مشاهده همه ی 1 نظر