لحظه  بروز رسانی 
●ღ محمدحسینღ● ماه و پلنگ
●ღ محمدحسینღ● ماه و پلنگ

شعر اگر داری بیا من بی تو کم آورده امدر میان

شعر اگر داری بیا من بی تو کم آورده ام
در میان دادگاهت متهم آورده ام

درکنار آیه های گرم و پرشور نگاه
آیه سرد و یخی از جنس غم آورده ام

لب گشای و راز هجران با من خسته بگو
یوسفت گشتم برایت پیرهن آورده ام

مهربان با من سخن گوی و نما دردم تو کم
من برایت راز دل را بیش و کم آورده ام

ناله های درد من درگوش تو دارد اثر ؟؟
بهر عشقم ناله هایی بی سخن آورده ام

عشق اگر داری بیا بر من پریشانی مده
نزد تو از بابت عشقت چه کم آورده ام...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پــگــ♥ـــآه
پــگــ♥ـــآه

بیــــخیـآل خیـآلـت میـشـومـ …و مـے سپـآرمت بہ دَسـت “او” !امـآ چہ

بیــــخیـآل خیـآلـت میـشـومـ …
و مـے سپـآرمت بہ دَسـت “او” !
امـآ چہ ڪنـمـ ڪہ “او” ،
فـقـط یـڪ ضَمـیر “سـوّم شـخص غـآیـب” نیسـت …
“او” ڪســے اسـت ڪہ …
تـمـآم هـسـتـے ایـטּ اوّل شـخـص مـُخـآطـب حـآضرَت رآ …
بہ آتـش ڪشـیـده اسـت … !

مشاهده همه ی 5 نظر
پــگــ♥ـــآه
پــگــ♥ـــآه

ایـنـــجـآ آنـقـَــבر شــآعِــرآنــﮧ בُر❤פּغ مــے گـפּیَـنــב ، ✗ פּَ آنـقـَـــבر בَر בُرפּغ ه

ایـنـــجـآ
 
آنـقـَــבر شــآعِــرآنــﮧ בُر❤פּغ مــے گـפּیَـنــב ، ✗
 
פּَ آنـقـَـــבر בَر בُرפּغ هـ❤ـآیـِـشـآלּ
 
شـآعِــر مــے شــפּنــב ، ✗
 
ڪِــﮧ نِـمــے בآنــے . √
 
בَر ایــטּ سَـرزَمـیــטּ ،
 
بـــآ ایــטּ هَـمـــﮧ فـَـریـبـــــ ،
 
چـِگـפּنـــﮧ سـتـــــ ڪِــﮧ בِلَــ Ґ هَــنـפּز ،
 
פֿـــــפּآبِـــــ بــــآرآלּ☂ رآ בפּستــــــ בآرב !

مشاهده همه ی 1 نظر
پــگــ♥ـــآه
پــگــ♥ـــآه

دلم كمي بــــــــــاران ميخواهد كمي عشــــق كمي دوســــت داشتنچقدر این دوست داشتن های

دلم كمي بــــــــــاران ميخواهد
 
كمي عشــــق
 
كمي دوســــت داشتن
چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است
مثل همین بــــاران بی سوال
که هی می بارد
 ارامــــــــ
بي رِِِِِِِِِِِِِِِِِيـــــــــا

مشاهده همه ی 2 نظر