عاشقانه ی آرام...

عاشقانه ی آرام...

نام تو مرا هميشه مست ميكند. بهتر از شراب! بهتر .. 6866 کاربر - 112440 پست
بــاران عشــــق

بــاران عشــــق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 7857 کاربر - 155215 پست
گه زیزه

گه زیزه

2876 کاربر - 1769 پست
ALAKOK

ALAKOK

آلاکوک در زبان کردی به معنای نسیمی می باشد که در .. 17079 کاربر - 319366 پست
ئه وین

ئه وین

ئه وین ژین و ژیان 5633 کاربر - 8148 پست
رخ گل

رخ گل

63283 کاربر - 3109319 پست