لحظه  بروز رسانی 
تک
شادشاد
تک

واسه دختر شما واسه دختر شما خواستگار ای اومدن  همشون

واسه دختر شما واسه دختر شما خواستگار ای اومدن  همشون

{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-w64-}

واسه دختر شما
واسه دختر شما
خواستگار ای اومدن 
همشون با هدیه ها
همشون با هدیه ها
دسته بدسته اومدن
اون یکی شاه پسر از سز بازار اومده
این یکی افسره و با 100 تا سرباز اومده
شما بگین شما بگین
توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالا
توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالا
یکیشون تاجره و یکی دیگشون حجره داره
اینیکی در خونه بازه همیشه سفره داره
یکیشون قد بلند ابرو کشیده شازدس
اینیکی وزیره و اقبال تابنده داره
یکیشون خیلی خوبه
یکیشون خیلی خوبه
همگی بگین ماشالا
ماشالا
خدا قسمت بکنه
خدا قسمت بکنه
برای شما ایشالا
ایشالا
دوماد ما باید شازده باشه
عاشقونه دلو باخته باشه
دوماد ما باید شازده باشه
عاشقونه دلو باخته باشه
واسه عروس دلنازک ما دو سه ملیونی اندوخته باشه
دوماد ما باید شازده باشه
عاشقونه دلو باخته باشه
واسه عروس دلنازک ما دو سه ملیونی اندوخته باشه
یکیشون خیلی خوبه
یکیشون خیلی خوبه
همگی بگین ماشالا
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تک
شادشاد
تک

ادما نامردن یا هر کی جلو رو ما سبز بشه نامرده

ادما نامردن یا هر کی جلو رو ما سبز بشه نامرده

مشاهده همه ی 1 نظر
تک
شادشاد
تک

اصلا امیدی به ادم هانیستش اصلا ها

اصلا امیدی به ادم هانیستش 
اصلا ها

مشاهده همه ی 2 نظر
iman
iman

Image result

مشاهده همه ی 6 نظر
علیرضا
گرفتارگرفتار
علیرضا

معجزات قرآن کریم نسبت مساحت دریاها با خشکیها در زمان نزول

معجزات قرآن کریم


نسبت مساحت دریاها با خشکیها

در زمان نزول قرآن کریم هنوز قاره ها کشف نشده بودند و تعیین نسبت دریاها به خشکی ها به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است. در آیات قرآن جمعا (13) بار از کلمه خشکی (بریابس) و (32) بار از کلمه دریا یاد شده است . یعنی نسبت دریا 45 / 32 و نسبت خشکی 45/13 است که اگر به درصد محاسبه شود دریا 71% وخشکی 29% محاسبه میشود که با محاسبات علمی امروز مطاقبت دارد . این درصدی که بشر امروزه با استفاده از تجهیزات پیشرفته کاپیوترهای مدرن و با استفاده از عکسهای فضاییبدست آورده همانطوری که مشاهده می کنید در لا به لای آیات قرآن مجید که (14) قرن پیش نازل شده است مندرج است.

ramezan.com_quran-1.jpg

خدارا شکر میکنم که من یک مسلمانم....

مشاهده همه ی 2 نظر
تک
شادشاد
تک
مشاهده همه ی 4 نظر