بروز رسانی 
mahy
mahy

گاه می اندیشم. چندان هم مهم نیست اگر

گاه می اندیشم. چندان هم مهم نیست اگر

گاه می اندیشم...

چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم

همین مرا بس که کوچه ای باشد و باران

وخدایی که زلال تر از باران است....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahy
mahy
عصرتون بخیر💋💕

عصرتون بخیر💋💕

مشاهده همه ی 1 نظر
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

مرد شدن حاصل یک لقاح اتفاقی است اما مرد بار

مرد شدن حاصل یک لقاح اتفاقی است
اما مرد بار آمدن و زیستن
حاصل تلاش و غلبه بر سختی هاست
و مردی جاودانه شدن
حاصل یک عمر نیک نامی است

مشاهده همه ی 2 نظر
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می

از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر می دهم،
چرا که کفش پوشیدن راحت تر از
فرش کردن دنیاست.
مبارزه انسان را داغ می کند
و تجربه انسان را پخته می کند!
هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

احساس است… مزرعــــه که نیست

احساس است…

مزرعــــه که نیست

هـــــی شخـــمش میـــــزنی {-9-}

مشاهده همه ی 1 نظر
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

اگر درد داری. تحمل کن. روی هم که تلنبار

اگر درد داری...
تحمل کن...
روی هم که تلنبار شد...
دیگر نمیفهمی کدام درد از کجاس...!
کم کم خودش بی حس میشود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

گرگها هرگز گریه نمیکنند اما گاهی عرصه زندگی چنان بر آنها

گرگها هرگز گریه نمیکنند اما گاهی عرصه زندگی چنان بر آنها تنگ میشود
که بر فراز بلندترین قله ها دردناک ترین زوزه ها را میکشند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.
آروم و عادیآروم و عادی
.

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست!!!

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست!!!
لحن بعضی ها زمستونیه.......!

مشاهده همه ی 1 نظر
باران
باران

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا

نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی

سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا

مشاهده همه ی 31 نظر