لحظه  بروز رسانی 
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب
خوشحالخوشحال
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب

@SAW6    سلام خواهر عزیزم   برای شماوهمه عزیزان

@SAW6    سلام خواهر عزیزم   برای شماوهمه عزیزان

@SAW6

 

 سلام خواهر عزیزم

  برای شماوهمه عزیزان

  آرزوی موفقیت می نمایم .شا دو خرم و سرفراز باشید  

علی جوریان . دلداده .شاعرگلستانی.ساکن خراسان ونویسنده کتابهای

طوفان غم . نغمه های هجران . رازهای سنگ صبور

غروب آرزوها . آوای وصال . دردهای پنهان . همسفران .

اشک حسرت . لاله های سرخ.......

 سروده این حقیر تقدیم می گردد

در کنجی  نشستــم در کنجی  نشستم  هیچ  کس  یارم  نشد قـــربان غــم  شوم  جـز تــو کسی  پیــدا  نشد تنها شدم آن روز  دلــــم  بـــــود  نالان فدایت  شوم  ای  غــم  جز  تو کسـی  پیدا  نشد دست بردم زره ای شادی بگیرم از دلم هــرطـرف کردم  نگاه  شادی  نصیب  من نشـد ناله هایم  آنچنان  بود آسمان آخـر شنید در زمیــن هــم  یک  نـفـر یار  دل  بیمار  نـشد تا  که خواستـــم  من  روم از این  جهان هیچ  کـس از برای  بستن چشـم  حقیـر پیدا نشد  

مشاهده همه ی 3 نظر
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب
خوشحالخوشحال
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب

@nasrin-esf    سلام نسرین خانم خواهر عزیزم   برای

@nasrin-esf    سلام نسرین خانم خواهر عزیزم   برای

@nasrin-esf

 

 سلام نسرین خانم خواهر عزیزم

  برای شماوهمه عزیزان

  آرزوی موفقیت می نمایم .شا دو خرم و سرفراز باشید  

علی جوریان . دلداده .شاعرگلستانی.ساکن خراسان ونویسنده کتابهای

طوفان غم . نغمه های هجران . رازهای سنگ صبور

غروب آرزوها . آوای وصال . دردهای پنهان . همسفران .

اشک حسرت . لاله های سرخ.......

 سروده این حقیر

تقدیم می گردد


 

دل دیوانه این  دل  دیوانه ام آواره  است   جایی  نداشت بود  سر گردان  خود  هرگز  رد  پایی  نداشت هر که  دید  می پرسید  ره شادی  کجاست هیچ  کس  راهـی  نمی گفت  او نشانی هم  نداشت آسمان  گر می درخشید  از برای  دیگران هرچه این  دل  کرد نگاه  یک روزنه راهی نداشت روز و شب  من می دویدم  تا  بیابم  لقمه  نان آخر شب  این  دلم  در سفره اش  شامی  نداشت سفره  دل  بود  زمین  و  درد  دل  بود  آسمان اشک  می ریخت  سیل باران دل که دریایی نداشت من  درختی  بودم  آن صحرای  بی آب و علف هر که  می زد  شاخه ام  اين  دل  نگهبانی  نداشت تا   فلک  زد  شاخه ام  در آتش  سوزان  نهاد جسم  من  سوخت اي  خدا

مشاهده همه ی 1 نظر
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب
خوشحالخوشحال
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب

@77BANAFSHEH      سلام علیکم   برای شماوهمه

@77BANAFSHEH      سلام علیکم   برای شماوهمه

@77BANAFSHEH

 

 

 سلام علیکم

  برای شماوهمه عزیزان

  آرزوی موفقیت می نمایم .شا دو خرم و سرفراز باشید  

علی جوریان . دلداده .شاعرگلستانی.ساکن خراسان ونویسنده کتابهای

طوفان غم . نغمه های هجران . رازهای سنگ صبور

غروب آرزوها . آوای وصال . دردهای پنهان . همسفران .

اشک حسرت . لاله های سرخ.......

 سروده

ین حقیر تقدیم می گردد

 

شب شد

شب  شد  عاشقی  شمعی  بــه  افــروخت

به  پای  شمـــع  بنشست  بخـــندیـــد  و بگفت

گفت عجب از مـن  که  اینـــــهمه  شیدایم

کــه  آ یــد  امشب  عـــاشـــــق  آن  لیـــلایــم

ناگهان در به صدا  آمد و شوری  برپا شد

عاشــق  از شـــور خـــودش  زد  بـه سیمایـم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب
خوشحالخوشحال
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب

@irangreentea      سلام علیکم   برای شماوهمه

@irangreentea      سلام علیکم   برای شماوهمه

@irangreentea

 

 

 سلام علیکم

  برای شماوهمه عزیزان

  آرزوی موفقیت می نمایم .شا دو خرم و سرفراز باشید  

علی جوریان . دلداده .شاعرگلستانی.ساکن خراسان ونویسنده کتابهای

طوفان غم . نغمه های هجران . رازهای سنگ صبور

غروب آرزوها . آوای وصال . دردهای پنهان . همسفران .

اشک حسرت . لاله های سرخ.......

 سروده این حقیر تقدیم می گردد

خواب دیـدم خواب  دیدم  که  عزیزم  به  برم  باز آمـــــد خبر  خوش  به  دلم  داد  بــه آواز آمـــــد تو بخوان بلبل  عاشق  که مرا یک  یاریســت از سر شب  که  نشستم  به  صـد نــار آمـد نظـــر آمـده امشب کــه  یار پیش  من  اســت یا  خیا ل  است به  برم یا که او  باز آمـــد ساعتی بود که  من با  دل خـود  می خوانــدم اشک از دیده  روان  بود  دلـم  خواب آمـد پر کش ای مرغ خیا ل از سر من  دور بشــو خود  بدانم  که خیا ل است  نه آن یــار آمـد همــه عمـر کــه  مــن در پی آن  می گشتـــم امشب  آن شب که  نیست عمر به پایان  آمد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب
خوشحالخوشحال
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب

@parisa008    سلام علیکم   برای شماوهمه عزیزان

@parisa008    سلام علیکم   برای شماوهمه عزیزان

@parisa008

 

 سلام علیکم

  برای شماوهمه عزیزان

  آرزوی موفقیت می نمایم .شا دو خرم و سرفراز باشید  

علی جوریان . دلداده .شاعرگلستانی.ساکن خراسان ونویسنده کتابهای

طوفان غم . نغمه های هجران . رازهای سنگ صبور

غروب آرزوها . آوای وصال . دردهای پنهان . همسفران .

اشک حسرت . لاله های سرخ.......

 سروده این حقیر تقدیم می گردد


سخن پروانه

پروانـه ای  دور شمع  پـــر زد  و گـفت

آخرش ای شمع  بسوزی  تو خاموش  شوی

شمع بگفت  گر که امروز پرو بالی بزنی

از سر من  بروی  د یــده  به  راهی  بزنی

خود بدانی که بسوزم آخرش آب  شــــوم

تا  ببینی  مرا  داغ   فـــراق  تـــو  شــــوم

تو به پرواز در آیی و روی  جای   دگـر

گر که  امروز  بروی دوراز این  دیده نظر

بعدازاین سوختن من جسم مرا خاک کنند

روزگــاری  گــذرد  خاک  مرا  پاک  کنند

روز بعد  نوبت  توست  پرو بالی  نــزنی

پــرو با لت  که  بــــریـزد  دیگر دم   نزنی

جسم  تو خاک  شــود جـــای  مــن  است

تا  بــدانی که همـــه راه همین  راه من است

 


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب
خوشحالخوشحال
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب

@loiza-m    سلام خواهر عزیزم   برای شماوهمه عزیزان

@loiza-m    سلام خواهر عزیزم   برای شماوهمه عزیزان

@loiza-m

 

 سلام خواهر عزیزم

  برای شماوهمه عزیزان

  آرزوی موفقیت می نمایم .شا دو خرم و سرفراز باشید  

علی جوریان . دلداده .شاعرگلستانی.ساکن خراسان ونویسنده کتابهای

طوفان غم . نغمه های هجران . رازهای سنگ صبور

غروب آرزوها . آوای وصال . دردهای پنهان . همسفران .

اشک حسرت . لاله های سرخ.......

 سروده این حقیر تقدیم می گردد


 

سوخته شمع

امروز  نوشتم   که   فردا  خبری   نیست

فردا  که  بیایی  ز من  هیچ   اثری   نیست

آنان  که  سخن  بهر  شما  بنهادند

رفتند  از اینجا    که  راه  د گری   نیست

این  شمع  د لم   سوخت   تا  که  نبینی   مرا

آن  روز که  از سوخته  شمع  هیچ  اثری  نیست

من  شـد م  بلبل  این  باغ  شکستنـد  پروبال

از دام  رهـا  گشته   ببین  با ل  و پرم   نیست

گر قبر مرا  کسی  د یگر  بنهاد ند

د نیا  چنین  است  ک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب
خوشحالخوشحال
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب

@sara_sabz2010   به نام خدا     برای شما همه

@sara_sabz2010   به نام خدا     برای شما همه

@sara_sabz2010

 

به نام خدا

    برای شما همه عزیزان

  آرزوی موفقیت می نمایم .شا دو خرم و سرفراز باشید 

علی جوریان . دلداده .شاعرگلستانی ساکن خراسان ونویسنده کتابهای

طوفان غم . نغمه های هجران . رازهای سنگ صبور

غروب آرزوها . آوای وصال . دردهای پنهان . همسفران .

اشک حسرت . لاله های سرخ.......

رنج د نیـــا 

بهرمن این زندگانی  مثل یک خواب هـم  نبود

هر نفس از سینه  آمــد  جز دم و  آهـــی  نبــود

سود هـــرگز مـن  نبـردم  زیـــن  نگاه  زندگی

زندگی  سوخت این  دلم اشکی در این دیده  نبود

بال می خواست این دلم پرواز کند از این جهان

با ل  بشکسته  نشستم  جز قفس بــر من  نبـــود

دست عشق را من گرفتم  تا  رها گردم ز غـــم

دست  مـن را داد  بر غـم  او جدا  از من نبـــود

غم  مرا در دام انداخت  تا که گرفت جان  مـرا

هیچ  کس  هم  راز من از بهر  درمانـــم  نبـــود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب
خوشحالخوشحال
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب

@fati7969   به نام خدا   ضمن تشکر برای

@fati7969   به نام خدا   ضمن تشکر برای

@fati7969

 

به نام خدا

  ضمن تشکر برای شما همه عزیزان

  آرزوی موفقیت می نمایم .شا دو خرم و سرفراز باشید 

علی جوریان . دلداده .شاعرگلستانی ساکن خراسان ونویسنده کتابهای

طوفان غم . نغمه های هجران . رازهای سنگ صبور

غروب آرزوها . آوای وصال . دردهای پنهان . همسفران .

اشک حسرت . لاله های سرخ.......

 سروده این حقیر تقدیم می گردد یار مرا یار مرا چون  کودکی  بازی گرفت یک  نگاه  کردم  به او آهسته او بوسی گرفت من  خیا ل کردم هر دو بهر بازی  آمدیم آمدیم  ما  بهر بازی عشق  سر  راهم  گرفت دل گذاشتم  پیش او یار کمی بازی  نمود اوکه  کرد بازی  به  دل آخر مرا خنده گرفت دل گرفتار  شد  دیگر راهی  نبود چونکه  بیچاره  دلم  با عشق  او آرام  گرفت ناگهان  ترکم  نمود  رفت  سراغ  دیگری دل  به پای او نشست تا که خودش جانم گرفت

 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب
خوشحالخوشحال
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب

@sara_sabz2010   سلام و علیکم همشهری گرامی

@sara_sabz2010   سلام و علیکم همشهری گرامی

@sara_sabz2010

 

سلام و علیکم

همشهری گرامی

  برای شما همه عزیزان

  آرزوی موفقیت می نمایم .شا دو خرم و سرفراز باشید 

علی جوریان . دلداده .شاعر ونویسنده کتابهای

طوفان غم . نغمه های هجران . رازهای سنگ صبور

غروب آرزوها . آوای وصال . دردهای پنهان . همسفران .

اشک حسرت . لاله های سرخ.......

 سروده این حقیر تقدیم می گردد

دل دیوانه

دل گرفتم هر دو دست بردم به سوی یار خود

گفتـم  این هد یه  بگیر هـرگز نخواهم راه   خود

خنده کرد آن یار گفت ایـن دل دیوانه چیست ؟

گفتمش  دیوانه  نیست  مجنون  بی پروای توست

گفت یک لحظه  مرا دید این چنین دیوانه شـد؟

گفتمش عشق  این چنین است  پیش  تو بیگانه شد

گفت گر دل با من است ارزش ندارد  پیش تو؟

گفتم  این دل قیمتی  بود  حال  که او دیوانه  شــد

دل بــدادم  دست  یار  بـرد  به  سوی  آسمان

آنچنان  زد  بر زمین  کــه هردو پا  بشکسته شـد

این دل خونین چنان در روی خاک افتاده بود

هیچ  کـس  یاری  نکرد  گفتند که اوبیگانـه  بـود


مشاهده همه ی 2 نظر
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب
خوشحالخوشحال
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب

@fati7969 سلام و علیکم   برای شما همه عزیزان

@fati7969 سلام و علیکم   برای شما همه عزیزان

@fati7969

سلام و علیکم

  برای شما همه عزیزان

  آرزوی موفقیت می نمایم .شا دو خرم و سرفراز باشید 

علی جوریان . دلداده .شاعر ونویسنده کتابهای

طوفان غم . نغمه های هجران . رازهای سنگ صبور

غروب آرزوها . آوای وصال . دردهای پنهان . همسفران .

اشک حسرت . لاله های سرخ.......

 سروده این حقیر تقدیم می گردد

سخن پروانه

پروانـه ای  دور شمع  پـــر زد  و گـفت

آخرش ای شمع  بسوزی  تو خاموش  شوی

شمع بگفت  گر که امروز پرو بالی بزنی

از سر من  بروی  د یــده  به  راهی  بزنی

خود بدانی که بسوزم آخرش آب  شــــوم

تا  ببینی  مرا  داغ   فـــراق  تـــو  شــــوم

تو به پرواز در آیی و روی  جای   دگـر

گر که  امروز  بروی دوراز این  دیده نظر

بعدازاین سوختن من جسم مرا خاک کنند

روزگــاری  گــذرد  خاک  مرا  پاک  کنند

روز بعد  نوبت  توست  پرو بالی  نــزنی

پــرو با لت  که  بــــریـزد  دیگر دم   نزنی

جسم  تو خاک  شــود جـــای  مــن  است

تا  بــدانی که همـــه راه همین  راه من است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید