لحظه  بروز رسانی 
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩
بی‌حالبی‌حال
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩

در سال اول ازدواج به قدری همسرم را دوست داشتم
که وقتی نگاهش میکردم دلم میخواست بخورمش
در سال دوم دائم به خودم میگفتم کاش همون سال اول خورده بودمش!! {-15-}

مشاهده همه ی 25 نظر
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩
بی‌حالبی‌حال
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩

یکی از فانتزیام اینه که یه شب من واسه برنامه 90 دعوت کنن بعد عادل بگه که یه عدد بین 1 تا 1000 بگو، بعد من یه نیگا تو دوربین بکنم و با چشمای پر اشک بگم 85 ... {-52-}

مشاهده همه ی 10 نظر
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩
بی‌حالبی‌حال
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩

ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﺮﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﻗﺎ

ﺩﻭﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﺑﺪﯾﻦ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ:
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ: ﺩﻭﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﺮ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ! {-15-}

مشاهده همه ی 21 نظر
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩
بی‌حالبی‌حال
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩

غضنفر ﮔﺸﺎﺩ ﮔﺸﺎﺩ ﺯﺟﺒﻬﻪ ﻣﯿﻮﻣﺪﻩ

ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺘﻪ؟
.
.
.
ﻣﯿﮕﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﻥ
ﻣﻨﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ {-15-}

مشاهده همه ی 10 نظر
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩
بی‌حالبی‌حال
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩

دوش دیدم کفتری نر روی بام ;
ماده ای را دید و گفتا بغبغو !
ماده اما با هزاران کبر و ناز ;
در جوابش گفت امشب نغبغو !
بعد یک ساعت پشیمان گشت و رفت پیش نر و گفتا که اینک بغبغو ;
نر بگفتا دیر شو دیگر , شما ناز فرمودی و ما هم ... جقبغو !!جوک

مشاهده همه ی 14 نظر
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩
بی‌حالبی‌حال
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩

تمام دوستی ها با جمله:

" تو همه چیز منی"

شروع میشه

و با جمله:

" تو چیز منم نیستی"

تموم میشه...

گفتم بدونید چیز نقش مهمی تو همه چیز داره...
:|
:)))

مشاهده همه ی 13 نظر
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩
بی‌حالبی‌حال
۩ ▓▓ ۩░≡کــــــــــوروش ≡░ ۩ ▓▓ ۩ ۩جنبــــه نداری نیــــــــــــا۩

ﭘﺴﺮ ﯾﮑﯽ ﺯ ﻓﺎﻣﯿﻼﻣﻮﻧﻮ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻧﺪﮊﺷﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ
، ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ !!!

مشاهده همه ی 6 نظر