لحظه  بروز رسانی 
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™

آدم صبح که بیدار میشه با بوی دهنش میتونه فلز آب

آدم صبح که بیدار میشه با بوی دهنش میتونه فلز آب کنه...


اونوقت یه عده میگن کاش صبحمونو با بوسیدن لب یار شروع کنیم{-7-}{-7-}{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™

نیل آرمسترانگ رفت ماه و برگشت کلا 5تا عکس از خودش

نیل آرمسترانگ رفت ماه و برگشت کلا 5تا عکس از خودش گرفت...

اونوقت تو میری مهمونی میای 765 تا میذاری تو پیجت؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™

بعداز هرخواب عصرگاهی پاییز یه جلسه معارفه نیازه

بعداز هرخواب عصرگاهی پاییز یه جلسه معارفه نیازه

که یادت بیاد کی بودی .. چکاره بودی اینجا کجاست چرا برقا خاموشه{-18-}{-18-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™

بارون که تو جاده های ایران میباره آدمو یاد 4 چیز

بارون که تو جاده های ایران میباره آدمو یاد 4 چیز میندازه:

1- سهراب سپهری و شعراش
2- قمیشی و صداش
3- وزیر راه و ننش
4- خودروساز و عمش{-18-}{-18-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™

شرایط اقتصادی جوری شده که ندای درونمو فرستادم تو یه شرکت

شرایط اقتصادی جوری شده که ندای درونمو فرستادم تو یه شرکت منشی شده
کودک درونمو گذاشتن سرچهارراه فال میفروشه
خودمم که با پراید مسافرکشی میکنم
اون روی سگمم تو یه باغ نگهبانی میده{-18-}{-18-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™

یکی از عجایب جنگلای مازندران اینه که هرچقدر به اعماقش میری

یکی از عجایب جنگلای مازندران اینه که هرچقدر به اعماقش میری
به جای پلنگ امامزاده پیدا میکنی...

یعنی جایی که پلنگ هم نمیتونه بره علمای اسلام رفتن{-18-}{-18-}{-18-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™
〣㋡【M◯hǺmmǺD】㋡〣ღ کافه بارانی™

خواب بودم یهو سعدی اومد گفت: برخیز و مخور غم

خواب بودم یهو سعدی اومد گفت:
برخیز و مخور غم جهان گذران..

تا اومدم پاشم حافظ گفت: بنشین و دمی به شادمانی گذران...

الان نیم خیز موندم تا فردوسی بیاد تکلیفمو روشن کنه{-12-}{-12-}{-18-}{-18-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید